Osnovni alati KAIZEN-a (5S)

Jedan od osnovnih alata Kaizena za eliminaciju otpada jeste postupak nazvan 5S odnosno pet koraka koje treba preduzeti da bi u kompaniji bio uspostavljen stabilan proces proizvodnje.

Japanska praksa 5-S je tehnika koja se koristi da se uspostavi i održava okruženje kvaliteta u organizaciji. Oznaka 5-S potiče od japanskih reči:

 1. SEIRI - Structure - Struktura (Organization - throw away rubbish – bacite otpad), 
 2. SEITON - Systemization - Sistematizacija (Spretnost - 30-sekundi za pronalaženje dokumenta). 
 3. SEISO - Sanitation – Sanitacija (Higijena) (Čišćenje – pojedinačna odgovornost za čišćenje),
 4. SEIKETSU - Standardization - Standardizacija (Standardizacija – transparentnost u skladištenju) 
 5. SHITUKE - Self-discipline – Samodisciplina (Disciplina – svaki dan uraditi 5-S).

Ove tehnike su široko rasprostranjene u Japanu. Većina Japanaca 5-S praktičara smatraju 5-S korisnim ne samo za poboljšanje njihovog fizičkog okruženja, već i za poboljšanje njihovih misaonih procesa. Očigledno je da 5-S može pomoći u svim slojevima života. Mnogi svakodnevni problemi mogu biti rešeni kroz usvajanje ove prakse. Nažalost, prema istraživanjima, ove veoma važne i moćne tehnike za unapređenje kvaliteta još uvijek su nepoznate za mnoge zapadne zemlje.

Prvi korak nosi naziv "seiri" i podrazumeva da na pod iznesete sve pokretne stvari u kancelariji ili drugom radnom mestu, odvojite one koje vam nisu neophodne i odložite ih na drugo mesto ili bacite.

SEIRI: Premeštanje, raspored, redosled, kompaktnost, organizovati precizno

 • Razlikujte neophodne stvari od nepotrebnih
 • Odvojite neophodne od nepotrebnih informacija
 • Blagovremeno donesite odluku i izvršite je
 • Produktivno radno okruženje je određeno sledećim kriterijumima: važnost, prioritet i učestalost,
 • Morate organizovati svoje zadatke, informacije, vreme, novac i stvari na osnovu datih kriterijuma.
 • Odvojite lične stvari od onih koje pripadaju preduzeću

Potom prelazite na korak "seiton", koji vas tera da svim alatima koji su vam potrebni u proizvodnji nađete mesto i da ih jasno obeležite.

SEITON: Sortiranje

 • Učiniti nešto spremnim za rad u bilo kom trenutku
 • Morate da znate šta je neophodno
 • Morate znati koliko vam je to nešto potrebno
 • Sve (stvari, informacije i novac) moraju biti spremne za blagovremenu upotrebu
 • Tada možete smanjiti količinu otpada (sve što je nepotrebno)
 • Otpad ne stvara ništa i smanjuje produktivnost
 • Moramo eliminisati otpad sa radnog mesta i iz života Alat treba da stoji tamo gde će biti i upotrebljen kako bi povećali efikasnost.

Treće "s" ili "seiso" znači da svaki zaposleni ima obavezu da čisti radni prostor na kraju radnog dana, kao i da sve što je upotrebljavao vrati na mesto.

SEISO: Čišćenje, glancanje, doterivanje i utezanje

 • Morate očistiti svoje radno okruženje dok u njemu radite
 • Možda vama ne smeta neuredno radno mesto, ali drugima (klijentima, kolegama i vašem šefu) se možda neće dopasti neuredno radno mesto
 • Sprečite nezgode i gubljenje važnih stvari, važno je da radno mesto održavate u čistom stanju 
 • Ako vam je radno mesto u neredu, tako će biti i sa vašim umom i razmišljanjem 
 • Radno mesto je ogledalo vašeg srca

Prve tri aktivnosti treba da se obavljaju svakoga dana, a ne samo povremeno kada se sve nađe u haosu.

Treba istaći da su preostala dva koraka veoma značajna u Kaizenu jer se preduzimaju na dugoročnijem planu. Prvi je "seiketsu" koji predstavlja uvođenje standarda u procesu proizvodnje. Kada kompanija ima problem u pogledu kvaliteta proizvodnje postoje samo tri razloga. Prvi je taj da standardi rada ne postoje i da zaposleni ne rade po njima. Drugi mogući razlog je da standardi postoje, ali da nikoga ne interesuju, a treći je da standardi postoje, da ih zaposleni poštuju, ali da su pogrešni.

Radnici u Tojoti ne dobijaju otkaze zbog neefikasnosti već ako ne poštuju standarde.

Standardizacija je stub kompanija svetske klase i svi moraju da ih poštuju kao što u saobraćaju poštujete semafore. Standardizacija u svim oblastima je neophodna jer u kriznim situacijama nema vremena za razmišljanje, već je neophodno ispoštovati procedure kako bi proizvodnja bila ponovo uspostavljena. Zato je neophodno znati i ko je odgovoran za rad mašine, a ko za otklanjanje kvara i da, primjera radi, na mašini moraju da stoje slika i ime onog ko njome upravlja.

SEIKETSU: Standardizacija i održavanje standarda

 • Uvek svoje radno mesto održavajte u dobrom stanju za posao 
 • Svoje radno mesto možete očistiti prema SEISO
 • Međutim, čistoća nije cilj. To je uslov za visoku produktivnost. 
 • Ne treba da se zadovoljite samo čistoćom na radnom mestu. 
 • Ako čisto mesto ometa vaše radne performanse, onda je to pogrešan 5S.
 • Održavajte radno mesto u dobrom stanju i čisto, lako pristupačno i udobno.
 • Moramo dostići visoke performanse u radu. 
 • Zato radno mesto mora biti čisto i funkcionalno.

Poslednji korak, "šitsuke", namenjen je održavanju i stalnoj reviziji standarda kako se kompanija ne bi vratila na stari način rada.

SHITUKE

 • U kancelariji ili u proizvodnom pogonu, morate imati pravila.
 • Pre svega morate poštovati pravila. Bez izuzetaka. 
 • Nije lako poštovati pravila
 • Držite reč
 • Pojavite se na vreme i prema rasporedu (tačnost) 
 • Održavajte visok kvalitet rada u teškim uslovima 
 • Svakog dana napravite rekapitulaciju rezultata
 • Održavajte dobru komunikaciju sa šefom, kolegama itd. 
 • Morate to stalno i uvek iznova raditi 
 • Planirajte, uradite, proverite, sumirajte i počnite ispočetka. 
 • Ako nastavite tako, postepeno će to postati vaša navika.
 • Tada će poštovanje pravila postati deo vas i vaših članova tima 
 • Ovo je stalan proces, bez kraja. 
 • Bolje je početi SHITUKE u ranom dobu, recimo u detinjstvu. Uvođenje SHITUKE koncepta nakon rada u preduzeću može biti veoma teško
 • Primena SHITUKE koncepta od detinjstva je veoma važna i obezbeđuje doživotnu prednost za osobu.

U slučaju 5S koraka Kaizen je više od efikasnog projekta, to je sistem koji se pokrene i nikada ne zaustavlja. To je kultura rada. Kaizen kompanija radi u fer partnerstvu radnika i menadžmenta. Oni su partneri i rade kao tim. Kaizen stavlja radnike u centar pažnje. Kaizen, takođe, nema veze sa mentalitetom radnika koji su zaposleni u kompaniji i može da se primjeni na sve nacije. Zato treba reći da Kaizen nije samo alat za povećanje efikasnosti već je to potpuna izmjena kompanije.

Partnerstvo radnika i menadžmenta ostvaruje se kroz primjenu sistema sugestija. Radnicima u kompaniji na raspolaganju su sandučići u koje mogu da ubace prijedloge i koji mogu ići od rješavanja problema uređenja kantine i poboljšanja ishrane pa do unapređenja proizvodnje. Kvalitetni predlozi koje menadžment usvoji bivaju nagrađeni što predstavlja značajan stimulans za zaposlene.

ANEKS 1. - 5S lista

     Odlično Dobro Prosečno Loše Slabo
Seiri (sortiranje)   1. Da li se nepotrebne krpe, rukavice i sl. ostavljaju namašini, kolicima itd.?          
2. Da li se nepotrebni kalupi i delovi ostavljaju u radionici?          
3. Da li se nepotrebni alati ostavljaju u radionici?            
Seiton (aranžiranje)          4. Da li se krpe i rukavice ostavljaju na, za to unapredodređeno, mesto?           
5. Da li se kalupi i njihovi delovi ostavljaju na unarpredodređeno mesto?           
6. Da li se alati i merni instrumenti ostavljaju naza to određeno mesto?           
7. Da li se materijali ostavljaju na unapred određenomesto?           
8.Da li se kartonske kutije za proizvode ostavljaju naunapred određeno mesto?           
9. Da li se kolica ostavljaju na unapred određenomesto?           
10. Da li se nacrit, dokumenti i sl. ostavljaju na unapredodređeno mesto?           
11. Da li se škart odlaže na mesto određeno za škart?          
12. Da li je radni sto uredan?          
13. Da li su police uredne?          
Seisou (čišćenje svega)  14. Da li je oprema čista i ispolirana?            
15. Da li je pod čist i izglačan?            
Seiketsu (čišćenje i pranje)         16. Da li po prolazima ima proizvoda, smeća i sl.?          
17. Da li su mašine i njihova okolina čisti?             
18. Da li su radni sto i njegovo okruženje čisti?             
19. Da li su tovarne površine kolica čiste?             
20. Da li su kalupi i delovi čisti?             
21. Da li su alati i merni instrumenti čisti?             
22. Da li su mesta za otpad i njihova okolina uredni?            
23. Da li su pepeljare i prostor oko njih čisti?             
24. Da li su police čiste?          
 Shitsuke (dicipline)    25. Da li su kartice sa imenima zaposlenih urednozakačene?            
26. Da li su radnici uredno zakopčani?          
27.Da li radnici nose radnu ili specijalnu obuću?          
28. Da li zaposleni nose uniforme ili određena radna odela? Da li ih zaposleni nose uredno?          
  Ukupno          
  Prosečna ocean          

 

Za više informacije pratite ponuđene linkove: LINK 1LINK 2

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo