Organizaciona struktura

RARIS funkcioniše kao društvo sa ograničenom odgovornošću d.o.o. koje ne deli dobit. Skupština je sastavljena tako da uključi sve sektore javnog života: javni sektor, poslovni, i sektor civilnog društva. Svi osnivači imaju proporcionalan broj glasova u Skupštini RARIS-a prema sopstvenom učešću.

Osnivači RARIS-a su:

  • Gradovi: Zaječar i Bor
  • Opštine: Majdanpek, Kladovo, Boljevac, Knjaževac, Sokobanja i Negotin
  • Regionalna privredna komora Zaječar
  • Preduzeće za puteve, Zaječar
  • UG Timočki klub, Knjaževac
  • Fakultet za menadžment

RARIS ima mali tim sačinjen od ljudi sa velikim iskustvom na sličnim poslovima, sa širokim spektrom znanja koje će omogućiti pokrivanje široke lepeze programa.. RARIS usaglašava svoje aktivnosti sa osnivačima kroz redovne kontakte sa opštinskim Kancelarijama za lokalni ekonomski razvoj čije je osnivanje RARIS i inicirao i pomogao. RARIS ima izuzetnu saradnju sa više Ministarstava, domaćih institucija i organizacija.

Lokalne samouprave Timočkog regiona su se saglasile da plaćaju godišnji doprinos za operativne troškove. Određeni procenat opštinskih budžeta je izdvojen za ovu namenu.

Resorna ministarstva, takođe, daju svoj doprinos za određene usluge koje RARIS realizuje.

- Naknada za pružene usluge -
Deo prihoda se takođe ostvaruje kroz pružanje usluga uz određenu nadoknadu preduzećima i drugim potencijalnim klijentima. Ove usluge uključuju obuku i tehničku pomoć, sastavljanje izveštaja iz baza podataka RRA i sličnih usluga.

- Ostali doprinosi -
Ostali osnivači, osim lokalnih samouprava, takođe plaćaju godišnju članarinu.

RARIS je akreditovana regionalna agencija od strane Nacionalne agencije za regionalni razvoj rešenjem 119/11, izdato 4. maja 2011. Godine.

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo