DRUGI PONOVLJENI JAVNI OGLAS

RARIS – Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije

RASPISUJE
DRUGI PONOVLJENI JAVNI OGLAS

RADI PRIKUPLJANJA PISMENIH  PONUDA
ZA PRODAJU PUTNIČKOG VOZILA

 

 

Predmet kupovine: Putničko vozilo marke: HYUNDAI, model: i30 1,4 CRDI 5VR GL, godina proizvodnje: 2014, boja: S bela M, snaga motora 66KW, zapremina motora 1396 cm³, Pogonsko gorivo: dizel

Početna cena: 6.900,00 evra, protivvrednost u dinarima na dan uplate po srednjem kursu NBS. 

Vozilo se nalazi na placu auto kuće „Ideal auto“ doo, Stevana Sinđelića 90 Trupale, Niš i može se pogledati svakog radnog dana u vremenu od 08.30 do 16.30. Više detalja i slike vozila možete pogledati na linku: http://www.polovniautomobili.com/auto-oglasi/23597927/hyundai-i30

Rok za podnošenje ponuda do 23. aprila 2024. godine na adresu RARIS – Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije,  Zaječar ul. Trg oslobođenja br. 1. 

Pismene ponude dostavljaju se najkasnije do 23. aprila 2024.god. do 14 časova. Naknadno prispele ponude neće se razmatrati bez obzira na način ekspedicije.

Učesnici oglasa mogu biti sva domaća i strana pravna lica, preduzetnici i fizička lica, koja na ime depozita uplate 10% od početnog iznosa naknade (protivvrednost u dinarima na dan uplate po srednjem kursu NBS), na žiro račun br. 205-119344-83, poziv na br 14-03-2024.

Najbolji ponuđač  zaključiće poseban ugovor sa RARIS – Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije kojim će se bliže regulisati međusobna prava i obaveze   

Učesnici oglasa  dužni su uz ponudu podneti odgovarajuća identifikaciona dokumenta, dokaz o registraciji i odgovarajuće ovlašćenje za pravna lica ili očitanu ličnu kartu za fizička lica, kao i dokaz o uplati depozita

 

NAPOMENA:

Ponude se podnose u zatvorenoj koverti na adresu: RARIS – Regoinalna agencija za razvoj Istočne Srbije,  Zaječar ul. Trg oslobođenja br. 1, sa naznakom: Ponuda na javni oglas.

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

Kontakt telefon (019) 426 376 i 426 377                         

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo