PEST analiza

Daje okvir za sagledavanje situacije, a može da se koristi i za kreiranje mogućih strategija. PEST analiza se koristi za: poslovno i strateško planiranje, marketing planiranje, razvoj proizvoda i istraživanja. Dakle, PEST analiza se bavi proučavanjem okruženja kroz analizu političkih, ekonomskih, socio-kulturoloških i tehnoloških faktora.

Faktori PEST analize su uglavnom eksterni, sprovođenje PEST analize treba da se odvija pre sprovođenja SWOT analize. Naziv PEST analize nastao je kao akronim, kombinacijom početnih slova 4 velike grupe faktora koji deluju iz makro okruženja:

Tržište se definiše na osnovu onoga šta se nudi tom tržištu, bilo da je to proizvod, kompanija, poslovna jedinica, predlog, ideja i dr., i zbog toga treba da budemo što jasniji prilikom definisanja tržišta koje će se analizirati.

Potrebno je jasno definisati cilj PEST analize:

Neophodno je da se subjekt PEST analize jasno definiše sa aspekta tržišta:

  • Na koji način kompanija posmatra svoje tržište
  • Na koji način proizvod posmatra svoje tržište
  • Na koji način je brend povezan sa svojim tržištem
  • Lokalna poslovna jedinica
  • Strateška odluka, poput ulaska na novo tržište ili lansiranje novog proizvoda
  • Potencijalno preuzimanje
  • Potencijalno partnerstvo
  • Investiciona šansa

Ovakav način analiziranja je koristan kada se analizira više tržišta , kako bi se poređenjem donela odluka koje tržište ima veći potencijal. Analiza može da se sprovede ocenjivanjem elemenata prema određenoj skali. U nastavku su navedeni mogući uticaji iz svake grupe faktora koji deluju iz makro okruženja na kompaniju:

 

 

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo