Zaključci i preporuke

Elementi poslovne infrastrukture po kapacitetu, strukturi i nameni treba da budu razvijeni u skladu lokalnim i regionalnim razvojnim potencijalima kao i sa zahtevima tržišta. Osnovni cilj razvoja poslovne infrastrukture je ubrzavanje privrednog razvoj na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou putem unapređivanja konkurentnosti i dugoročne ekonomske održivosti preduzeća koja su njeni korisnici.

Povećanje konkurentnosti nameće potrebu da se na određenom području kroz razvoj i transformaciju poslovne infrastrukture i putem osnivanja industrijskih i tehnoloških parkova kao i industrijskih zona lociraju međusobno nezavisne, privatne kompanije, specijalizovane u određenoj oblasti, vezane zajedničkom tehnologijom i znanjem.

Analizom stanja metalskog sektora u istočnoj Srbiji dolazi se do zaključka da ne postoji dovoljno informacija o mogućnostima koje može pružiti razvoj preduzetničke infrastrukture, te da u narednom periodu treba raditi na edukaciji privrednih subjekata iz ove oblasti. Uz prethodno utvrđenu spremnost JLS i podršku relevantnih institucija za podršku i adekvatnu promociju ideje umrežavanja i povezivanja svih aktera može se u mnogome unaprediti stanje preduzetničke infrastrukture metalskog sektora u istočnoj Srbiji.

Metalski sektor, kao i celokupna industrija Srbije mora da se izvede iz stanja dvadesetogodišnje stagnacije i marginalizacije, postane inovativna, produktivna i konkurentna, sposobna da stvara i plasira svoje proizvode na inostrana tržišta i postane kompatibilna sa savremenim standardima održivog razvoja i održive potrošnje. 

Na osnovu navedenih zaključaka definisane su sledeće preporuke:

 1. Izgradnja Tehnološkog inkubatora u Boru, kao centralno mesto za podršku razvoja koji će omogućiti povoljno okruženje za osnivanje i razvoj preduzeća i gde će se pružati visokospecijalizovane usluge preduzećima, u području razvoja i olakšanog rasta MSP-ova i primene novih tehnologija u poslovanju.
 2. Razvoj jasno fokusiranih i koordinisanih instrumenata podrške namenjenih metalskom sektoru kao što su: povezivanje primarne proizvodnje i prerade, razvoj lanaca vrednosti, uspostavljanje poslovnih kontakata na različitim tržištima i snažan razvoj ljudskih kapaciteta koji bi podstakli tehnološki i tržišni razvoj uz sveobuhvatnu infrastrukturnu podršku.
 3. Uskladiti potrebe privrede sa obrazovnim profilima srednjeg i visokoškolskog obrazovanja – veći stepen učešća privrede u dualnom obrazovanju. Trenutno je na teritoriji istočne Srbije samo srednja škola „Nikola Tesla“ u sistemu dualnog obrazovanja sa četiri obrazovna profila za potrebe kompanije FPM Agromehanika i hotela Ramonda Rtanj.
 4. Uspostavljanje industrijskih zona. Pod industrijskom zonom se najčešćee podrazume va isparcelisano (geodetski određeno i fizički omeđeno) građevinsko zemljište koje je opremljeno osnovnom komunalnom infrastruktu om, kao što su priključci za vodu, struju, gas, grejanje, kanalizaciju, internet, telefon.
 5. Unaprediti razvoj i transfer novih tehnologija u cilju poboljšanja konkurentnosti proizvoda metalskog sektora.
 6. Intenzivnije raditi na inovaciji proizvoda, procesa, organizacionih struktura i marketinških aktivnosti
 7. Uspostavljanje intenzivne interakcije između nosioca naučno‐ istraživačkih aktivnosti i industrije.
 8. Uspostavljanje saradnje između JLS i privrednih subjekata metalskog sektora uz prethodno jačanje kapaciteta JLS u cilju pružanja bolje nefinansijske podrške MSP ovog sektora.
 9. Aktivnija uloga RARIS-a u inicijaciji i identifikaciji projekata povezanih sa razvojem preduzetničke infrastrukture u metalskom sektoru.
 10. Podizanje nivoa svesti i informisanje o mogućnostima nabavke i korišćenja zajedničke opreme.
 11. Povezivanje sa drugim inicijativama u okruženju. Potrebno je ostvariti umrežavanje i povezivanje sa drugim sličnim inicijativama u okruženje, pre svega sa Naučno – Tehnološkim parkom u Nišu i sličnim.
 12. Potrebna je aktivnija uloga Organizacija za podršku poslovanju (PKS, RARIS itd) u inicijaciji i identifikaciji projekata povezanih sa razvojem preduzetničke infrastrukture.
 13. Bolja iskorišćenost institucija za podršku poslovanju u aspektu izmena i dopuna propisa i usvajanje novih mera podrške razvoju metalskog sektora.

 

Projekat podržava Razvojna Agencija Srbije. 


AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo