Analiza strateškog plana održive mobilnosti u turizmu opštine Kladovo i šireg Regiona Đerdapa

U sklopu aktivnosti na realizaciji projekta Transdanube.Pearls – Mreža za održivi transport u regionu Dunava, koji se realizuje uz saradnju 15 partnera iz devet zemalja, u Kladovu, 9. marta 2018. godine održana je radionica, na kojoj su učestvovali članovi Radne grupe koju je imenovala opština Kladovo za izradu Strateškog plana održive mobilnosti u turizmu opštine Kladovo i šireg Regiona Đerdapa.

Na radionici, uz prisustvo predstavnika RARIS-a - Regionalne agencije za razvoj istočne Srbije, koji su i izradili radnu verziju Strateškog plana, članovi Radne grupe su analizirali predloženi dokument, sa posebnim akcentom na mere za unapređenje mogućnosti da se turisti i meštani u regionu Đerdapa kreću onim vidovima transporta koji imaju minimalni negativni uticaj na životnu sredinu.

Planiranje mobilnosti predstavlja strateško sagledavanje zadovoljenja jedne od osnovnih potreba svih građana – kretanja. Na koji način će se omogućiti dostupnost turističkim lokacijama, kulturnim tačkama, zabavnim sadržajima, objektima od javnog značaja, gradskim službama  i slično, predmet je Strateškog plana održive mobilnosti u turizmu koji je u zapadnoj Evropi odavno postao jedan od ključnih planskih dokumenata, a koji će opština Kladovo dobiti kao prva u Srbiji. Ovaj Plan u fokusu ima planiranje kretanja turista i lokalnih stanovnika, a pre svega kroz prizmu održive mobilnosti – korišćenja onih transportnih sredstava koja imaju minimalni negativni uticaj na životnu sredinu. Ovo planiranje je od izuzetnog značaja kako za turiste, tako i za lokalne stanovnike, jer omogućava očuvanje zdrave sredine, neopterećene gustim saobraćajem i brojnim automobilima.

 

AKREDITACIJE

Gde se nalazimo