SpongeCity - Unapređenje urbanih kapaciteta za prilagođavanje klimatskim promenama kroz testiranje i promociju metodologije „Grada Sunđera“ na transnacionalnom nivou

Dunavski region je pogođen elementarnim nepogodama uzrokovanim klimatskim promenama, povećanjem intenziteta i učestalosti toplotnih talasa, sušama, požarima i obilnim padavinama sa naglim poplavama na lokalnom nivou. S obzirom da 75% stanovništva regiona živi u gradovima, ove anomalije stavljaju građane u poseban rizik. Lideri lokalnih zajednica moraju biti spremni za ove vremenske anomalije.

Urbano upravljanje vodama je do sada uglavnom sledilo tradicionalne pristupe, uključujući velike investicije u sivu infrastrukturu, bez inovacija i eksploatacije usluga ekosistema. Njihovo društveno prihvatanje je obično otežano jer građani nisu uključeni u dizajn i testiranje. Naselja imaju različitu mikroklimatsku, infrastrukturnu, finansijsku, pravnu i socijalnu pozadinu u Dunavskom Regionu, ali im je svima potrebna podrška u predviđanju lokalnih klimatskih rizika i identifikovanju efikasnih intervencija.

Uočava se da je potrebna transnacionalna saradnja radi razmene znanja i za integraciju različitih rešenja na makroregionalnom nivou. Međusektorsko partnerstvo ima za cilj širenje koncepta Gradova Sunđera u Dunavskom Regionu kako bi se odgovorilo na ove izazove.

Grad Sunđer je urbano područje koje je dizajnirano da se nosi sa viškom padavina koristeći različite tehnike. Grad Sunđer ublažava/sprečava urbane poplave tako što daje ovom području mogućnost da prirodno apsorbuje vodu. Ovaj koncept smanjuje obim nepropusnih površina i povećava količinu upijajućeg zemljišta: zelene površine, zelene zidove, biološke vode, jezera u unutrašnjosti grada, kišne bašte, propusne trotoare. Dopuna ovog pristupa sistemima za kanalisanje i skladištenje takođe pomaže u suzbijanju nestašice vode.

Projekat SpongeCity analizira hidroklimatske karakteristike i prakse upravljanja vodama u 12 pilot naselja, dizajnira i postavlja alat za podršku planiranju mera gradova sunđera, testira i promoviše alate participativnom razradom lokalnih akcionih planova, studija izvodljivosti i demonstracionih investicija. Kroz projekat, partneri uvode rezultate projekta na nacionalni nivo i nivo EU.

Projektni Partneri (13)

 1. Univerzitet Pečuj, Mađarska
 2. Koprivničke Vode doo, Hrvatska
 3. Paris-Lodron Univrzitet Salzburg, Austrija
 4. BSC, Poslovno podporni center d.o.o., Kran, Slovenija
 5. Opština Prag 9, Republika Češka
 6. Univerzitet Ss. Cyril and Methodius u Trnavi, Slovačka
 7. University of Mostar, Bosna i Hercegovina
 8. Opština Chisinau, Moldavija
 9. RARIS – Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije, Srbija
 10. ASPECT - Menadžment i međukulturni odnosi, Bugarska
 11. Glavni grad Podgorica, Crna Gora
 12. Asocijacija za razvoj među zajednicama okruga Satu Mare, Rumunija
 13. E-institute, Slovenija

 

Ovaj projekat je podržan od strane Interreg EUROPE programa uz sufinansiranje iz Evropskog fonda za regionalni razvoj

Osnovne informacije o Projektu SPONGECITY

 

Početak projekta: 1. januar 2024.

Završetak projekta: 30. jun 2026.

Ukupan budzet u evrima: 2.028.509,20

Interreg budzet in evrima: 1.622.807,20

Program: Program Dunavskog regiona

Prioritet Programa: Zeleniji, nisko-ugljenični region Dunava.

Specifični cilj programa 2.2: Klimatske promene.

Organizacija vodećeg partnera: Univerzitet u Pečuju, Mađarska 

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo