Predstavljen Priručnik za uspostavljanje bolje saradnje opština sa dijasporom

Procenjuje se da se oko 30.000 ljudi iz istočne Srbije nalazi u dijaspori. Ulaganja povratnika u biznis su značajna ne samo zbog novih radnih mesta već i zbog prenosa znanja i tehnologija, pristupa globalnom tržištu i mreži znanja i inovacija. Poslednjih godina RARIS – Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije sprovodi niz aktivnosti kojima pokušava da pomogne dijaspori koja želi da počne poslovanje u istočnoj Srbiji.

RARIS je sada pripremio i Priručnik za uspostavljanje institucionalnih mehanizama za saradnju opština sa dijasporom. Ovaj Priručnik treba da pomogne našim opštinama da uspostave još bolju, dugoročniju i organizovaniju saradnju sa svojom dijasporom tako što će u svojim aktima i unutrašnjoj organizaciji definisati ciljeve i obim saradnje kao i nosioca tih poslova. Priručnik će pomoći i dijaspori da bolje razume lokalne samouprave i kompleksnost njihovog funkcionisanja.

Ovaj Priručnik pored ostalog:

  • Analizira koje su mogućnosti saradnje opština sa dijasporom.
  • Daje predlog i detaljno analizira 9 konkretnih institucionalnih mehanizama za saradnju opština sa dijasporom.
  • Daje preporuke opštinama koji mehanizam saradnje da izaberu na bazi svojih potreba, sopstvenih kapaciteta i brojnosti dijaspore.


Priručnik se može preuzeti sa sajta RARIS-a klikom na link ovde.

Da li pratite Platformu Dijaspora Biznis info – RARIS http://dijasporabiznisinfo.raris.org/ ?

Na Platformi Dijaspora Biznis info – RARIS moguće je informisati se o uslovima, mogućnostima i prednostima za osnivanje i vođenje biznisa u istočnoj Srbiji.

Zapratite Facebook stranicu Platforme klikom na link: http://skr.rs/Pot  i postanite član Viber zajednice koju razvijamo u saradnji sa Rakuten Viber-om, tako što ćete pronaći zajednicu Dijaspora Biznis Info u pretraživaču Vibera ili klikom na link: http://skr.rs/Pok

RARIS je izradio Priručnik u okviru projekta Link Up! Serbia II koji finansira Austrijska razvojna agencija (ADA), sredstvima Austrijske razvojne saradnje (ADC). Projekat sprovodi Međunarodni centar za razvoj migracionih politika (ICMPD) u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije Republike Srbije kao ključnim nacionalnim partnerom, kao i sa drugim ključnim partnerima kao što su 6 Regionalnih razvojnih agencija u Srbiji i Privredna komora Srbije. Opšti cilj projekta je podsticanje transnacionalnih preduzetničkih aktivnosti sa i kroz srpsku dijasporu u Austriji, Švajcarskoj i Nemačkoj (DACH zemlje) olakšavanjem pristupa znanju, mrežama i finansijskim resursima.

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo