Međunarodni stručni tim putuje održivim transportom od izvora do delte Dunava

I Deo – Od ’’Donaueschingen’’-a do Budumpešte za 11 dana

(Ulm, 27. jul 2017)

U okviru EU Interreg projekta “Transdanube.Pearls”, međunarodni ekspertski tim putovao je duž Dunava koristeći isključivo održive načine transporta kao što je: autobuski prevoz, voz, brod i bicikl. Tim u sastavu stručnjaka za turizam, transport i multimedije je, za 11 dana i nešto više od 10-tak pauza, uspešno završio svoj I deo putovanja u Budimpešti. Ovaj tim će krajem avgusta, od Budimpešte do delte Dunava, nastaviti svoje putovanje održivim transportom. Cilj putovanja je da prikaže postojeće mogućnosti putovanja regionom Dunava bez korišćenja privatnih automobila.

Ovo putovanje se sprovodi u okviru projekta “Transdanube.Pearls’’ sa ciljem da proceni uspostavljene mogućnosti održivog transporta i turističkih servisa koji su ’’ eco-friendly’’ kao što su vozovi, autobusi, brodovi ili bicikle. U tu svrhu, razviće se mreža destinacija ’’Biseri Dunava’’. Time će se stvoriti jedinstvena prodajna ponuda za destinacije učesnice (tj. Bisere Dunava), povećati atraktivnost celog Dunavskog regiona i, iznad svega, smanjiti negativan uticaj na životnu sredinu. Ovo putovanje ’’Assessment Tour’’ pružiće procenu o mogućnostima kretanja do i između budućih ’’Bisera Dunava’’ raspoloživim održivim načinima transporta, kao što su vozovi, autobusi, bicikle, brodovi, kanui, itd. kao i da iskuše turističke atrakcije u ovim destinacijama na održiviji način.

I deo putovanja je započeo od izvora Dunava u Donaueschingen-u do Budimpešte. Stručni tim je posetio ’’Ulm/Neu-Ulm’’ gde su imali retku priliku da vide tradicionalni  "Fischerstechen" na Dunavu. Potom, putujući vozom stigli su do ’’Passau’’-a odakle su nastavili brodom do “Schlögener Schlinge”. Sledeća mesta koja su obišli na austrijskom delu Dunava su Linc, Enns opatije ’’Melk’’ i ’’Wachau’’. Beč je bio njihova ulazna kapija do jezera ’’Neusiedl’’, gde su vozili bicikl po stazi za bicikle sa 5 zvezdica i posmatrali fantastičnu floru i faunu u nacionalnom parku. U Bratislavi su ušli u ‘’srednji deo’’ Dunava. Prateći Eurovelo 6, Dunavsku biciklističku rutu, prešli su 850 km dug vodeni ’’lavirint’’ Szigetköz. Poslednja stanica pre Budimpešte bio je regiona Pomurje koji je povezan Dunavom pritokama Mura i Drava.

Drugi deo putovanja biće nastavljen od Budimpešte do ušća u delti Dunava. Ovo putovanje pružiće značajne inpute o relevatnim turističkim tačkama (potencijalnim Biserima Dunava), mogućnostima da se do njih dođe održivim načinima transporta i dostupnošti i pristupačnosti informacija o održivim načinima prevoznih sredstava između i do budućih Bisera.

Ovaj EU-projekat će trajati 2,5 godine, kofinansiran od strane ’’Interreg – Danube Transnational Programme’’ (Intereg-Dunavskog Transnacionalnog Programa) sa ukupnim budžetom 2.9 miliona evra. Projekat ‘’Transdanube.Pearls’’ je okupio jak partnerski konzorcijum, sastavljen od 15 projektnih partnera i 24 pridruženih strateških partnera koji su se obavezali na uspostavljanje održive mobilnosti u turizmu. Tokom trajanja projekta svaka destinacija će podsticati održivu mobilnost u turizmu kroz sveobuhvatan skup postupaka, kao što je implementacija mobilnih informacionih centara i menadžera, izradu posebnih mera za izgradnju kapaciteta za lokalne i regionalne aktere i poboljšanje informisanosti o održivoj mobilnosti za stanovnike i turiste. Pored toga, u cilju poboljšanja održive mobilnosti duž Dunava, radiće se na podsticaju uvođenja održivog transporta, tj. iznajmljivanja bicikala kao prevoznog sredstva, uvođenje sistema za parkiranje, biciklističkih staza, itd.

AKREDITACIJE

Gde se nalazimo