Podrška MSPP – SSU – Standardizovani set usluga

RARIS kao Akreditovana regionalna razvojna agencija (ARRA) realizuje standardizovani set usluga, koji se sastoji iz pet grupa usluga: informacije, promocije, obuke, savetodavne usluge, i mentoring. Opšti cilj je podrška rastu i razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika, zadruga i klastera, kroz unapređenje dostupnosti, obima i kvaliteta usluga podrške za njihovo poslovanje.

Za potencijalna i postojeća mikro, mala i srednja preduzeća, preduzetnike, zadruge i klastere, usluge iz ovog programa su besplatne.

Informacije

RARIS sektoru malih i srednjih preduzeća pruža informacije u vezi sa:

 1. započinjanjem poslovanja i testiranjem poslovne ideje;
 2. nacionalnim i međunarodnim programima za podršku preduzetništvu;
 3. dostupnim izvorima finansiranja (domaćim i stranim);
 4. pravnim propisima i obavezama, porezima i taksama;
 5. podrškom koju mogu dobiti kroz program „Evropska mreža preduzetništva“(EEN mreža) – uslovi za izvoz na inostrano tržište, tehnička pravila i tehnički standardi, prenos tehnologija i znanja, poslovno povezivanje i dr;
 6. poslovnim udruživanjem MSPP – osnivanje i rad klastera, poslovnih udruženja i zadruga;
 7. inovacijama, zaštitom intelektualne svojine;
 8. standardima kvaliteta;
 9. pronalaženjem poslovnih partnera;
 10. specijalizovanim uslugama – upućivanje na specijalizovane pružaoce usluga;
 11. poslovnim i inovativnim inkubatorima;
 12. poslovanjem sektora MSPP, zadruga i klastera;

Promocije

RARIS organizuje i učestvuje u promotivnim aktivnostima koje se odnose na promociju preduzetništva i različitih programa podrške MSPP.
Promotivna aktivnost podrazumeva organizovanje događaja i to: radionice, info dana ili drugog javnog skupa na kome se promovišu teme iz oblasti preduzetništva.

Obuke

RARIS nudi postojećim i potencijalnim MSPP sledeće obuke:

 1. obuka za početnike u poslovanju (u trajanju od dva dana);
 2. priprema poslovnog plana i poslovanje sa bankama (u trajanju od dva dana);
 3. finansijsko upravljanje (u trajanju od dva dana);
 4. izvoz – za one koji prvi put izvoze (u trajanju od dva dana);
 5. marketing i prodaja (u trajanju od dva dana);

RARIS takođe u ponudi ima i sledeće opcione obuke, u skladu sa interesom korisnika:

 1. pregled standarda kvaliteta i zaštite životne sredine od značaja za poslovanje (u trajanju od dva dana);
 2. elektronsko poslovanje (u trajanju od jednog dana)
 3. inovacije (u trajanju od jednog dana);
 4. priprema za Jedinistveno evropsko tržište (u trajanju od jednog dana);
 5. informacione tehnologije i poslovanje (u trajanju od jednog dana); 6. investiciona spremnost (u trajanju od dva dana);

Savetodavne usluge

Savetodavne usluge koje RARIS pruža u okviru ovog programa su:

 1. pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za start up kredite za početnike kod Fonda za razvoj RS i za subvencije za samozapošljavanje kod Nacionalne službe za zapošljavanje;
 2. pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za ostale kredite kod Fonda za razvoj RS;
 3. podrška u pripremi dokumentacije i prijave za programe podrške preduzetništvu koje sprovode Ministarstvo privrede i Razvojna agencija;
 4. podrška pri registraciji i osnivanju privrednog subjekta ili zadruge;

Mentoring

Mentoring je sveobuhvatan i relativno dug proces podrške preduzećima koja se nalaze u presudnom trenutku za razvoj ili opstanak.

Predstavlja zajednički rad mentora i preduzeća/preduzetnika u cilju prevazilaženja trenutne situacije i nalaženja najpovoljnijih rešenja za buduće poslovanje. Kroz ovaj pristup, preduzeće je u stanju da prima ravnomernu, vremenski raspoređenu kontinuiranu podršku, radi postizanja što boljih rezultata. Japanska iskustva u obavljanju mentoringa su pokazala da su efekti ovakvog vida konsaltinga daleko veći o povremenih i kratkoročnih saveta.

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

 

Gde se nalazimo

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Štampa