RARIS - godišnji izveštaj za 2014.

 
REGISTERED MEMBER
Zašto RARIS?

Uspeh opštine i regiona najčešće zavisi od njene/nje-gove sposobnosti da se prilagodi dinamičnoj lokalnoj, domaćoj i međunarodnoj tržišnoj ekonomiji.

Postoji dug spisak ograničenja koji sprečavaju opštine u Timočkom regionu da drže korak sa spoljnim svetom: Institucionalne slabosti postojećih struktura ekonomskog razvoja; odsustvo opsežne i dosledne vizije za ekonomski razvoj; vrlo oskudne informacije o raspoloživosti i korišćenju resursa i potencijala i ograničenja za lokalni/regionalni ekonomski razvoj; centralizovani sistem javnih finansija i manjak finansijskih resursa na regionalnim i opštinskim nivoima; infrastruktura, istraživanje i razvojne investicije ne postoje u regionu; nedostatak preduzetništva i poslovnog znanja i veština i tako dalje

Kao rezultat ovih ogra-ničenja, Timočki region ne zaostaje samo za regionima u Evropskim zemljama nego i za veći-nom regiona u Srbiji. Ovaj jaz u razvoju dovo-di do smanjenih moguć-nosti života ljudi u tom regionu. Oskudne mo- gućnosti za zaposlenje, slaba zdravstvena uslu- ga, nedostatak obrazov-nih ustanova u kombina-ciji sa negativnim natali-tetom čine ovu situaciju nepodnošljivom. Nejed-nakost u razvoju takođe šteti nacionalnoj ekonomiji, pošto to znači da naš region ne iskorišćava svoj potencijal.
Mada je Vlada Srbije preduzimala neke aktivnosti stvaranjem nekih strategija (Strategija smanjenja siro-maštva, Nacionalni Investicioni plan, Strategija za razvoj poljoprivrede i turizma, Strategija za stimulaciju i razvoj stranih investicija i tako dalje), razlike u razvoju između regiona Srbije su i dalje velike. Može se zaključiti da nije dovoljno urađeno da bi se smanjile regionalne razlike u razvoju. Nedavno formiranje Ministarstva koje će se baviti regionalnim razvojem deluje ohrabrujuće po ovom pitanju.


V E S T I

03. decembar 2015.
’’Izazovi i put rešavanja zaštite voda’’ na putu Srbije ka EU

RARIS i Nacionalni konvent o Evropskoj uniji su 3. decembra zajedno organizovali skup na temu pristupanje EU u sektoru voda: “Izazovi i put rešavanja zaštite voda’’. Na skupu su predstavljene najvažnije direktive EU oblasti zaštite voda kao i dosadašnje aktivnosti Pregovaračkog tima za poglavlje 27- životna sredina. Posebna pažnja je posvećena načinu na koji će ići proces usaglašavanja domaćeg zakonodavstva i rokova za primenu pojedinih Direktiva.
[opširnije...]

06. novembar 2015.
Održan skup ''Proces životne sredine i zdravlja''

RARIS je u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministarstvom zdravlja i Svetskom zdravstvenom organizacijom organizo-vao skup pod nazivom ''Proces životne sredine i zdravlja''.
[opširnije...]

06. novembar 2015.
Radionica o E-poslovanje za timočke privrednike

Obuka o elektronskom poslovanju za predstavnike malih i srednjih preduzeća iz Timočke krajine biće održana 16. novembra 2015.u Zaječaru.
[opširnije...]

17. oktobar 2015.
Potpisan Ugovor za izradu Regionalnog plana upravlјanja otpadom za istočnu Srbiju

U petak 16 oktobra je u Zaječaru potpisan Ugovor za izradu Regionalnog plana upravlјanja otpadom, Ugovora za njegovo sprovođenje i Strateške procene uticaja regionalnog plana upravlјanja otpadom na životnu sredinu.
[opširnije...]

16. oktobar 2015.
RARIS organizovao treninge u Zaječaru i Boru za pripremu novih regionalnih turističkih proizvoda istočne Srbije

RARIS u partnerstvu sa osam turističkih organizacija istočne Srbije (Majdanpek, Kladovo, Negotin, Bor, Zaječar, Sokobanja, Knjaževac i Boljevac), realizuje projekat „Edukacijom do novih regionalnih turističkih proizvoda istočne Srbije“.
[opširnije...]

25. septembar 2015.
Predstavljene EU regulative u sektoru zaštite životne sredine

Radna grupa za životnu sredinu u okviru projekta “Istočna Srbija na putu ka EU” održala je sastanak koji je bio posvećen predstavljanju EU regulativa i zahteva u sektorima zaštite prirode i voda.
[opširnije...]

28. avgust 2015.

Predstavljene EU regulative i u sektorima vinarstva i jakih alkoholnih pića

Radna grupa za poljoprivredu i ruralni razvoj u okviru projekta “Istočna Srbija na putu ka EU” održala je sastanak koji je bio posvećen predstavljanju EU regulativa i zahteva u sektorima vinarstva i jakih alkoholnih pića, kao i jasnom shvatanju pozicije proizvođača iz Timočke krajine u svetlu predstojećih promena u tom sektoru.
[opširnije...]

17. avgust 2015.
RARIS doveo Turističke agencije iz Sofije u istočnu Srbiju

Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije – RARIS iz Zaječara u partnerstvu sa osam turističkih organizacija iz istočne Srbije (Sokobanja, Knjaževac, Boljevac, Zaječar, Negotin, Bor, Kladovo i Majdanpek) organizovala je studijsko putovanje za turoperatore iz Sofije od 13. do 16. avgusta 2015. godine.
[opširnije...]

25. jul 2015.
RARIS ugostio studente iz Novosibirska

RARIS je u petak 24. jula 2015. godine bio domaćin studentima Državnog univerziteta arhitekture i građevinarstva iz Novosibirska - SIBSTRIN, Ruska federacija, koji su boravili u Zaječaru u okviru svoje službene posete Fakultetu za menadžment Zaječar. Studentsku delegaciju je predvodila dr Lada Šekhotsova, dekan Fakulteta ekonomije, menadžmenta i društvenih nauka.
[opširnije...]

20. jul 2015.
Javni pozivi za dodelu bespovratnih sredstava

Nacionalna agencija za regionalni razvoj – NARR objavila je Javne pozive za dodelu bespovratnih sredstava za 2015. godinu. Sredstva će se dodeljivati kroz tri programa...
[opširnije...]

09. jul 2015.
Principi IPARD-a predstavljeni u istočnoj Srbiji

Danas je u Knjaževcu predstavljen IPARD 2 program (Instrument predpristupne pomoći za ruralni razvoj 2014-2020). Prezentaciju su zajedno organizovali RARIS - Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i Agencija za razvoj Knjaževca.
[opširnije...]

03. jun 2015.
Info dan „Istočna Srbija na putu ka EU“

RARIS - Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije je uz pomoć Fonda za otvoreno društvo iz Beograda i u saradnji sa EU info centrom iz Beograda održao info dan na kojem je predstavljen projekt „Istočna Srbija na putu ka EU“. Info dan je održan na Fakultetu za menadžment u Zaječaru, pred velikim brojem zainteresovanih studenata i srednjoškolaca iz istočne Srbije.
[opširnije...]

27. april 2015.
Održan poslovni forum ''Istočna Srbija u Beču 2015''

RARIS je u saradnji sa Zajednicom srpskih klubova u Beču i Klubom srpskih privrednika Austrije organizovao 27. aprila u Beču Poslovni Forum ''Istočna Srbija u Beču 2015''. Na Poslovnom forumu su predstavljeni uslovi poslovanja u istočnoj Srbiji i razgovaralo se o načinu uspostavljanja poslovne saradnje na relaciji dijaspora – matica.
[opširnije...]

16. april 2015.
Mеntоring zа 100 nоvооsnоvаnih i pоstојеćih MSPP i klastere

Nаciоnаlnа аgеnciја zа rеgiоnаlni rаzvој оbјаvila je јаvni pоziv Mеntоring zа 100 nоvооsnоvаnih i pоstојеćih MSPP i klastere, koji će realizovati u saradnji sa partnerskim organizacijama i centrima u Srbiji.
[opširnije...]

03. april 2015.
Prezentacija strategije za rad Svetske banke u Srbiji

Cilj prezentacije je bio da se ovom delu Srbije predstavi radna verzija "Analize stanja u Srbiji i budući petogodišnji plan aktivnosti Svetske banke u Srbiji" i da se kroz diskusiju obavi konsultacija o ovom važnom dokumentu.
[opširnije...]

31. mart 2015.
Održana XIV Skupština RARIS-a

Na Skupštini je usvojen izveštaj o radu RARIS-a za 2014. godinu, takođe je usvojen i Godišnji plan rada i finansijski plan RARIS-a za 2015. godinu.
[opširnije...]

10. mart 2015.
IDENTIFIKACIJA PROJEKATA ZA PROGRAM PRE-KOGRANIČNE SARADNJE SRBIJA - RUMUNIJA

RARIS je krajem 2014. godine počeo sa aktivnostima povezivanja potencijalnih zaintere-sovanih partnera za Prekogranične projekte Srbija-Rumunija, za koje se poziv očekuje sredinom 2015. godine.
[opširnije...]

23. februar 2015.
Holandski stručnjaci pomažu preduzeća u Timočkoj krajini

RARIS je u saradnji sa Holandskim programom PUM uspeo da obezbedi pomoć holandskih stručnjaka za jedan broj preduzeća u Timočkoj krajini.
[opširnije...]

19. februar 2015.
Regionalna saradnja na polju ekonomskog razvoja

RARIS i kancelarije za lokalni ekonomski razvoj iz regiona su održale u četvrtak 19. februara regionalni sastanak na kojem su razmotrili aktivnosti vezane za ekonomski razvoj.
[opširnije...]

23. decembar 2014.
Formirana Regionalna EU platforma

RARIS je u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo počeo realizaciju projekta „Aktivna istočna Srbija u procesu pridruživanja EU“ u okviru koga je formirana Regionalna EU platforma.
[opširnije...]

15. decembar 2014.
Potpisan Sporazum za regionalnu deponiju „Halovo“

U Zaječaru je 15. decembra 2014. potpisan Sporazum o zajedničkom upravljanju komunalnim otpadom između grada Zaječara i opština Majdanpek, Kladovo, Bor, Negotin, Knjaževac i Boljevac.
[opširnije...]

20. novembar 2014.
Sa Nemačkom delegacijom o EU integracijama

Predstavnici Saveznog ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju Savezne Republike Nemačke – BMZ su tokom svog obilaska našeg regiona učestvovali u okruglom stolu na temu EU integracija koji je organizovao RARIS.
[opširnije...]

20. novembar 2014.
Nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) u poseti RARIS-u

Delegacija Nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) je juče posetila RARIS – Regionalnu agenciju za razvoj istočne Srbije.
[opširnije...]

12. novembar 2014.
RARIS odlično ocenjen

Nacionalna agencija za regionalni razvoj je u postupku vrednovanja rada akreditovanih regionalnih agencija vršila i ocenjivanje njihovog rada u 2013. godini.
[opširnije...]

30. septembar 2014.
Donirana oprema poplavljenom području u istočnoj Srbiji

Ukupna oprema donirana je u tri odvojena dana, 24.09.2014. godine donirano je 450 čizama, 25.09.2014. godine donirano je 450 lopata i 26.09.2014. godine donirano je 12 pumpi za vodu i mulj, Pedrollo BCm 15/50 kapaciteta 750l i vatrogasna creva dužine 15m.
[opširnije...]

23. septembar 2014.
RARIS i privrednici iz istočne Srbije pomogli poplavljene u Kladovu

RARIS-ovom pozivu za pomoć se ovom prilikom odazvalo šest firmi iz istočne Srbije: Slide group i SCS plus iz Knjaževca, Gamp iz Bora, Dizajn centar, Nikolas trade i Milenijum group iz Zaječara.
[opširnije...]

09. septembar 2014.

Održana završna konferencija projekta "TRANSDANUBE"

Austrijska agencija za životnu sredinu i Regionalna Agencija za razvoj istočne Srbije – RARIS, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine i DCC-om (the Danube Competence Centre), kao partnerima, organizovali su 9. septembra u Beogradu završnu konferenciju projekta „TRANSDANUBE“.
[opširnije...][arhiv vesti 2014...]
[arhiv vesti 2013...]
[arhiv vesti 2012...]
[arhiv vesti 2011...]
[arhiv vesti 2010...]
[arhiv vesti 2009...]

 

Investirajte u TImocku krajinu

 
 
RARIS, 2014. - Sva prava zadržana.