RARIS - godišnji izveštaj za 2013.

 
REGISTERED MEMBER


Zašto RARIS?

Uspeh opštine i regiona najčešće zavisi od njene/nje-gove sposobnosti da se prilagodi dinamičnoj lokalnoj, domaćoj i međunarodnoj tržišnoj ekonomiji.

Postoji dug spisak ograničenja koji sprečavaju opštine u Timočkom regionu da drže korak sa spoljnim svetom: Institucionalne slabosti postojećih struktura ekonomskog razvoja; odsustvo opsežne i dosledne vizije za ekonomski razvoj; vrlo oskudne informacije o raspoloživosti i korišćenju resursa i potencijala i ograničenja za lokalni/regionalni ekonomski razvoj; centralizovani sistem javnih finansija i manjak finansijskih resursa na regionalnim i opštinskim nivoima; infrastruktura, istraživanje i razvojne investicije ne postoje u regionu; nedostatak preduzetništva i poslovnog znanja i veština i tako dalje

Kao rezultat ovih ogra-ničenja, Timočki region ne zaostaje samo za regionima u Evropskim zemljama nego i za veći-nom regiona u Srbiji. Ovaj jaz u razvoju dovo-di do smanjenih moguć-nosti života ljudi u tom regionu. Oskudne mo- gućnosti za zaposlenje, slaba zdravstvena uslu- ga, nedostatak obrazov-nih ustanova u kombina-ciji sa negativnim natali-tetom čine ovu situaciju nepodnošljivom. Nejed-nakost u razvoju takođe šteti nacionalnoj ekonomiji, pošto to znači da naš region ne iskorišćava svoj potencijal.
Mada je Vlada Srbije preduzimala neke aktivnosti stvaranjem nekih strategija (Strategija smanjenja siro-maštva, Nacionalni Investicioni plan, Strategija za razvoj poljoprivrede i turizma, Strategija za stimulaciju i razvoj stranih investicija i tako dalje), razlike u razvoju između regiona Srbije su i dalje velike. Može se zaključiti da nije dovoljno urađeno da bi se smanjile regionalne razlike u razvoju. Nedavno formiranje Ministarstva koje će se baviti regionalnim razvojem deluje ohrabrujuće po ovom pitanju.


V E S T I

10. mart 2015.
IDENTIFIKACIJA PROJEKATA ZA PROGRAM PRE-KOGRANIČNE SARADNJE SRBIJA - RUMUNIJA

RARIS je krajem 2014. godine počeo sa aktivnostima povezivanja potencijalnih zaintere-sovanih partnera za Prekogranične projekte Srbija-Rumunija, za koje se poziv očekuje sredinom 2015. godine.
[opširnije...]

23. februar 2015.
Holandski stručnjaci pomažu preduzeća u Timočkoj krajini

RARIS je u saradnji sa Holandskim programom PUM uspeo da obezbedi pomoć holandskih stručnjaka za jedan broj preduzeća u Timočkoj krajini.
[opširnije...]

19. februar 2015.
Regionalna saradnja na polju ekonomskog razvoja

RARIS i kancelarije za lokalni ekonomski razvoj iz regiona su održale u četvrtak 19. februara regionalni sastanak na kojem su razmotrili aktivnosti vezane za ekonomski razvoj.
[opširnije...]

23. decembar 2014.
Formirana Regionalna EU platforma

RARIS je u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo počeo realizaciju projekta „Aktivna istočna Srbija u procesu pridruživanja EU“ u okviru koga je formirana Regionalna EU platforma.
[opširnije...]

15. decembar 2014.
Potpisan Sporazum za regionalnu deponiju „Halovo“

U Zaječaru je 15. decembra 2014. potpisan Sporazum o zajedničkom upravljanju komunalnim otpadom između grada Zaječara i opština Majdanpek, Kladovo, Bor, Negotin, Knjaževac i Boljevac.
[opširnije...]

20. novembar 2014.
Sa Nemačkom delegacijom o EU integracijama

Predstavnici Saveznog ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju Savezne Republike Nemačke – BMZ su tokom svog obilaska našeg regiona učestvovali u okruglom stolu na temu EU integracija koji je organizovao RARIS.
[opširnije...]

20. novembar 2014.
Nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) u poseti RARIS-u

Delegacija Nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) je juče posetila RARIS – Regionalnu agenciju za razvoj istočne Srbije.
[opširnije...]

12. novembar 2014.
RARIS odlično ocenjen

Nacionalna agencija za regionalni razvoj je u postupku vrednovanja rada akreditovanih regionalnih agencija vršila i ocenjivanje njihovog rada u 2013. godini.
[opširnije...]

30. septembar 2014.
Donirana oprema poplavljenom području u istočnoj Srbiji

Ukupna oprema donirana je u tri odvojena dana, 24.09.2014. godine donirano je 450 čizama, 25.09.2014. godine donirano je 450 lopata i 26.09.2014. godine donirano je 12 pumpi za vodu i mulj, Pedrollo BCm 15/50 kapaciteta 750l i vatrogasna creva dužine 15m.
[opširnije...]

23. septembar 2014.
RARIS i privrednici iz istočne Srbije pomogli poplavljene u Kladovu

RARIS-ovom pozivu za pomoć se ovom prilikom odazvalo šest firmi iz istočne Srbije: Slide group i SCS plus iz Knjaževca, Gamp iz Bora, Dizajn centar, Nikolas trade i Milenijum group iz Zaječara.
[opširnije...]

09. septembar 2014.

Održana završna konferencija projekta "TRANSDANUBE"

Austrijska agencija za životnu sredinu i Regionalna Agencija za razvoj istočne Srbije – RARIS, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine i DCC-om (the Danube Competence Centre), kao partnerima, organizovali su 9. septembra u Beogradu završnu konferenciju projekta „TRANSDANUBE“.
[opširnije...][arhiv vesti 2014...]
[arhiv vesti 2013...]
[arhiv vesti 2012...]
[arhiv vesti 2011...]
[arhiv vesti 2010...]
[arhiv vesti 2009...]

 

Investirajte u TImocku krajinu

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
RARIS, 2014. - Sva prava zadržana.