RARIS - godišnji izveštaj za 2015.

 
REGISTERED MEMBER
Zašto RARIS?

Uspeh opštine i regiona najčešće zavisi od njene/nje-gove sposobnosti da se prilagodi dinamičnoj lokalnoj, domaćoj i međunarodnoj tržišnoj ekonomiji.

Postoji dug spisak ograničenja koji sprečavaju opštine u Timočkom regionu da drže korak sa spoljnim svetom: Institucionalne slabosti postojećih struktura ekonomskog razvoja; odsustvo opsežne i dosledne vizije za ekonomski razvoj; vrlo oskudne informacije o raspoloživosti i korišćenju resursa i potencijala i ograničenja za lokalni/regionalni ekonomski razvoj; centralizovani sistem javnih finansija i manjak finansijskih resursa na regionalnim i opštinskim nivoima; infrastruktura, istraživanje i razvojne investicije ne postoje u regionu; nedostatak preduzetništva i poslovnog znanja i veština i tako dalje

Kao rezultat ovih ogra-ničenja, Timočki region ne zaostaje samo za regionima u Evropskim zemljama nego i za veći-nom regiona u Srbiji. Ovaj jaz u razvoju dovo-di do smanjenih moguć-nosti života ljudi u tom regionu. Oskudne mo- gućnosti za zaposlenje, slaba zdravstvena uslu- ga, nedostatak obrazov-nih ustanova u kombina-ciji sa negativnim natali-tetom čine ovu situaciju nepodnošljivom. Nejed-nakost u razvoju takođe šteti nacionalnoj ekonomiji, pošto to znači da naš region ne iskorišćava svoj potencijal.
Mada je Vlada Srbije preduzimala neke aktivnosti stvaranjem nekih strategija (Strategija smanjenja siro-maštva, Nacionalni Investicioni plan, Strategija za razvoj poljoprivrede i turizma, Strategija za stimulaciju i razvoj stranih investicija i tako dalje), razlike u razvoju između regiona Srbije su i dalje velike. Može se zaključiti da nije dovoljno urađeno da bi se smanjile regionalne razlike u razvoju. Nedavno formiranje Ministarstva koje će se baviti regionalnim razvojem deluje ohrabrujuće po ovom pitanju.


V E S T I

19. jul 2016.
Usvojen Regionalni plan upravljanja otpadom za grad Zaječar i opštine Boljevac, Bor, Kladovo, Majdanpek, Negotin i Knjaževac

Na sastanku Koordinacionog odbora za realizaciju Sporazuma o zajedničkom upravljanju komunalnim otpadom koji je održan 18. jula 2016. godine u Zaječaru usvojen je Regionalni plan upravljanja otpadom za grad Zaječar i opštine Boljevac, Bor, Kladovo, Majdanpek, Negotin i Knjaževac.
[opširnije...]

18. jul 2016.
Upoznavanje sa Slovenačkim iskustvima u lokalnom ekonomskom razvoju

Tokom prošle nedelje su predstavnici osam lokalnih samouprava iz istočne Srbije boravili u Sloveniji u studijskoj poseti regiji Pomurje u Sloveniji. Tom prilikom su se detaljno upoznali sa iskustvima i ulogom lokalnih vlasti Slovenije u ruralnom, lokalnom i regionalnom razvoju radi njihove primene u istočnoj Srbiji.
[opširnije...]

21. jun 2016.
Predstavljena finalna radna verzija Regionalnog plana upravljanja otpadom

Sastanak Koordinacionog odbora za realizaciju Sporazuma o zajedničkom upravljanju komunalnim otpadom je održan 21. juna 2016. godine u Zaječaru
[opširnije...]

09. jun 2016.
Nacrt Regionalnog plana upravljanja otpadom stavljen na uvid javnosti

Regionalni plan upravljanja otpadom je strateški dokument regiona koji će prezentovati trenutno stanje i definisati pravac, prioritete, dinamiku i način rešavanja problema upravljanja otpadom u svim opštinama obuhvaćenog regiona, u skladu sa svim pozitivnim nacionalnim i EU zakonodavstvom iz oblasti upravljanja otpadom i iz oblasti zaštite životne sredine.
[opširnije...]

17. mart 2016.
Održana konferencija ''Budućnost pograničnih područja na putu ka EU''

Konferencija ''Budućnost pograničnih područja na putu ka EU'' je održana u Knjaževcu, 16. i 17. marta u organizaciji Instituta za razvoj pograničnih područja i RARIS-a. Na Konferenciji je predstavljen proces EU integracija i njegov uticaj na pogranična područja Srbije.
[opširnije...]

10. mart 2016.
Predstavljen nacrt Regionalnog plana upravljanja otpadom

Sastanak Koordinacionog odbora za realizaciju Sporazuma o zajedničkom upravljanju komunalnim otpadom je održan 9. marta 2016. godine u Zaječaru. Na sastanku su predstavnici Fakulteta tehničkih nauka iz Novog sada predstavili radnu verziju Regionalnog plana upravljanja otpadom za grad Zaječar i opštine Boljevac, Bor, Kladovo, Majdanpek, Negotin i Knjaževac.
[opširnije...]

18. februar 2016.
Izveštaj o radu RARIS za 2015. godinu

RARIS je 18. februara 2016. godine u Zaječaru sa svojim osnivačima održao XVII Skupštinu Društva.
[opširnije...]

12. februar 2016.
Dogovorena regionalna saradnja na unapredjenju vodosnabdevanja u istočnoj Srbiji

U Zaječaru je 11-og februara, na inicijativu RARIS-a, održan zajednički sastanak Saveta Zaječarskog i Borskog upravnog okruga posvećen unapredjenju vodosnabdevanja u istočnoj Srbiji.
[opširnije...]

03. februar 2016.
Poljoprivreda i ruralni razvoj Timočke krajine na putu ka EU

RARIS i Nacionalni konvent o Evropskoj uniji su 2. februara u Knjaževcu zajedno organizovali skup na temu pregovori o pristupanju EU u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja sa osvrtom na vinski sektor i sektor proizvodnje rakija, kao i na temu ruralnog turizma u procesu evropske integracije Srbije.
[opširnije...]

03. decembar 2015.
’’Izazovi i put rešavanja zaštite voda’’ na putu Srbije ka EU

RARIS i Nacionalni konvent o Evropskoj uniji su 3. decembra zajedno organizovali skup na temu pristupanje EU u sektoru voda: “Izazovi i put rešavanja zaštite voda’’. Na skupu su predstavljene najvažnije direktive EU oblasti zaštite voda kao i dosadašnje aktivnosti Pregovaračkog tima za poglavlje 27- životna sredina. Posebna pažnja je posvećena načinu na koji će ići proces usaglašavanja domaćeg zakonodavstva i rokova za primenu pojedinih Direktiva.
[opširnije...]

06. novembar 2015.
Održan skup ''Proces životne sredine i zdravlja''

RARIS je u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministarstvom zdravlja i Svetskom zdravstvenom organizacijom organizo-vao skup pod nazivom ''Proces životne sredine i zdravlja''.
[opširnije...]

06. novembar 2015.
Radionica o E-poslovanje za timočke privrednike

Obuka o elektronskom poslovanju za predstavnike malih i srednjih preduzeća iz Timočke krajine biće održana 16. novembra 2015.u Zaječaru.
[opširnije...][arhiv vesti 2015...]
[arhiv vesti 2014...]
[arhiv vesti 2013...]
[arhiv vesti 2012...]
[arhiv vesti 2011...]
[arhiv vesti 2010...]
[arhiv vesti 2009...]

 

Investirajte u TImocku krajinu

 
 
RARIS, 2016. - Sva prava zadržana.