Trening o održivoj mobilnosti

(26. septembar 2018)

RARIS je danas u Zaječaru održao trening o održivoj mobilnosti. Učesnici treninga su predstavnici lokalnih samouprava, turističkih organizacija i aktera iz oblasti turizma i održivog transporta sa regiona istočne Srbije.

Učesnicima treninga detaljno su predstavljene seledeće teme:

- Pojam i značaj održive mobilnosti
- Značaj održive mobilnosti u turizmu
- Planiranje održive mobilnosti – SUMP i SRTMP
- Informacioni centri za mobilnost
- Primeri dobre prakse, itd.

Nakon treninga, učesnicima su dodeljeni setrifikati o održivoj mobilnosti.

 

 

 

AKREDITACIJE

Gde se nalazimo