Primeri dobre prakse kroz podsticaj održivoj mobilnosti u regionu Dunava

Na konferenciji projekta Transdanube.Pearls učesnici iz devet  podunavskih zemalja razmatrali su potencijale dunavske regije kao i mogućnosti za podsticaj održivoj mobilnosti u turizmu.

(Ulm, 24. jul 2018.) – Više od 100 predstavnika turističkog sektora i sektora mobilnosti iz dunavske regije je prisustvovalo konferenciji EU projekta Transdanube.Pearls u Neu-Ulmu (Nemačka) 11. jula 2018. Cilj je bila prezentacija mobilnosti i budućih turističkih usluga kao i koristi od saradnje i transnacionalnih mreža. Domaćin događaja je bila Kancelarija za Dunav iz Ulma i organizovan je u saradnji  sa Ministarstvom Saobraćaja Baden-Württemberg. Konferencija je organizovana tokom Međunarodnog dunavskog festivala u Ulmu koji se održava svake druge godine.

“Kretanje bez upotrebe automobila donosi samo prednosti za klimu, ljude i domaću ekonomiju” naglasio je na početku konferencije dr Roger Sonderegger, predavač na Univerzitetu u Lucernu (Švajcarska). Održiva mobilnost je glavna tema projekta Transdanube.Pearls, koja nastoji da implementira mrežu destinacija (tzv “Bisera”) posvećenih održivoj mobilnosti u turizmu. Ova mreža će dati posetiocima mogućnost da lako putuju vozom, autobusom, biciklom ili brodom do i između destinacija duž Dunava. Cilj je smanjiti upotrebu privatnih automobila i podstaći održivi turizam u dunavskoj regiji, od čega će stanovnici imati direktnih koristi.

Prvi deo konferencije se bavio inovativnim rešenjima i uspešnim primerima mobilnosti kao i turističkom ponudom, poput  centara moblinosti u  Ofenburgu (Nemačka). Ovi centri spajaju različite usluge moblinosti (npr. iznajmljivanje bicikala, car sharing i autobuske stanice) i time garantuju putnicima upotrebu različitih transportnih sredstava. Osim toga, prezentacija turističkog mobilnog centra u Karntenu (Austrija) prikazala je primere dobre prakse kako razviti i ponuditi atraktivne usluge održive mobilnosti turistima koji ne putuju automobilom. Na konferenciji, regionalni i međunarodni partneri su predstavili dodatne usluge u informisanju i mobilnosti, kao što su sistemi za iznajmljivanje bicikala, centri za informisanje o mobilnosti i fleksibilni transportni sistemi za tzv. “poslednju milju”. Značaj i koristi od transnacionalnih mreža zajedno sa prezentacijom već postojećih, uspešnih mreža poput “Alpine Pearls” i “DANUBEPARKS – The Danube River Network of Protected Areas“ bili su predmet drugog dela konferencije. Usledila je panel diskusija između međunarodnih donosioca odluka iz Nemačke, Austrije i Srbije, kao što su gradonačelnik grada Ulma (Gunter Czisch), šef odseka “Održiva Mobilnost” u Ministarstvu saobraćaja Baden-Württemberg (Christoph Erdmenger), pomoćnik Ministra za  zaštitu životne sredine iz Srbije (Biljana Filipović) zajedno sa ljdudima iz sektora turizma i mobinosti. Diskusija je još jednom istakla potrebu za zajedničkom akcijom u cilju podsticanja održive mobilnosti u turizmu u dunavskoj regiji.  

Nakon konferencije, 40 partnera i predstavnika turističkih organizacija duž Dunava prisustvovalo je dvodnevnom seminaru, kao prvi korak u implementaciji transnacionalne mreže Danube.Pearls, posvećene održivoj mobilnosti u turizmu. 

O projektu Transdanube.Pearls

‘’Transdanube.Pearls’’ je EU projekat koji će trajati 2,5 godine, kofinansiran od strane ’’Interreg – Danube Transnational Programme’’ (Intereg-Dunavskog Transnacionalnog Programa) sa ukupnim budžetom 2.9 miliona evra. Projekat je okupio jak partnerski konzorcijum, sastavljen od 15 projektnih partnera i 24 pridruženih strateških partnera koji su se posvetili uspostavljanju održivog transporta u turizmu. Tokom trajanja projekta svaka destinacija će podsticati održivi transport u turizmu kroz sveobuhvatan skup aktivnosti, kao što je uspostavljanje informacionih centara za mobilnost i trening menadžera, izradu posebnih mera za jačanje kapaciteta za lokalne i regionalne aktere i poboljšanje informisanosti o održivom transportu za stanovnike i turiste. Pored toga, u cilju poboljšanja održivog transporta duž Dunava, radiće se na podsticaju uvođenja održivog transporta, tj. iznajmljivanje bicikala kao prevoznog sredstva, uvođenje sistema za parkiranje, biciklističkih staza, itd. a sve sa ciljem unapređenja održivog transporta duž Dunava.

Slika 1: Panel diskusija na the mid-term konferenciji za projekat u Neu-Ulm © Transdanube.Pearls

Slika 2: Međunarodni Dunav Festival Ulm/Neu-Ulm 2018 © Transdanube.Pearls

 

Kontakt

Posetite našu stranicu

Menadzer za komunikaciju
Anita Omercevic
Kancelarija za Dunav Ulm/Neu-Ulm

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls

Broj telefona.: +49 731 880306 18

Pratite nas na

Email adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

    

AKREDITACIJE

Gde se nalazimo