Razrada i razmatranje SRTMP-a

RARIS je u Kladovu, 16. oktobra 2017, organizovao regionalnu radionicu o izradi Održivog regionalnog plana mobilnosti i turizma (SRTMP).

Predmet ove radionice bila je razrada SRTMP koji predstavlja jedan od važnih rezultata projekta. RARIS je pozvao zainteresovane strane iz sektora turizma i transporta i objasnio strukturu SRTMP. Ovom prilikom, opština Kladovo je izrazila podršku za izradu i implementaciju ovog plana. Takođe, uspostavljene su i radne grupe za rešavanje različitih zadataka na ove teme. Članovi ovih radnih grupa su predstavnici opštine Kladovo, Turističke organizacije Kladova, predtavnici privatnog sektora, kao što su hoteli, transportne kompanija iz Kladova itd.

 

AKREDITACIJE

Gde se nalazimo