Uređeno pet odmorišta na Dunavskoj magistrali

Opština Majdanpek, JP Putevi Srbije i RARIS-a su zajedničkim radom uredili 5 parkinga – odmorišta duž Dunavske biciklističke rute - EuroVelo 6, na Dunavskoj magistrali u opštini Majdanpek.

  • JP Putevi Srbije su obnovili nastrešnice, klupe i stolove, postavili držače (češljeve) za bicikle i postavili turističke mape – info table.
  • RARIS je u saradnji sa Turističkom organizacijom opštine Majdanpek napravio dizajn turističke mape sa svim potrebnim informacijama za turiste.
  • JKP „Donji Milanovac“ je preuzelo obavezu da redovno sakuplja i odnosi komunalni otpad.

 

Opština Majdanpek, JP Putevi Srbije i RARIS su dogovorili zajedničku saradnju jer smatraju da je uređenje i redovno održavanje uređenih parkinga – odmorišta duž Dunavske biciklističke rute - EuroVelo 6 od velikog značaja kako za sve veći broj biciklista koji prolaze ovom rutom, tako i za stanovnike i sve goste opštine Majdanpek i celog regiona.

AKREDITACIJE

Gde se nalazimo