Usvojeni standardi za buduću mrežu ''Biseri Dunava'' i sertifikovani treneri za održivi transport

(Zaječar, 11. Oktobar 2017) – 30 predstavnika partnera iz sektora transporta i turizma iz devet evropskih zemalja učestvovalo je na obuci u Silistri, Bugarska za zvanje certifikovanih menadžera u održivom transportu. Obuka je deo EU projekta Transdanube.Pearls i nadovezala se na treći sastanak partnera. Na ovom sastanku partneri su usvojili konačnu verziju zajedničkih standarda koji definišu osnovne kriterijume za članstvo u mreži “Biseri Dunava”.

Treći sastanak partnera projekta Transdanube.Pearls održan je u Ruseu, Bugarska od 2. do 3. oktobra 2017. godine. Na ovom sastanku partneri su odobrili konačnu verziju zajedničkih standarda i postigli značajnu prekretnicu za projekat i transnacionalnu mrežu koji će biti oformljena u toku trajanja projekta. Projekat ima za cilj razvijanje mreže destinacija ("Biseri") posvećene održivom transportu u turizmu duž Dunava. Zajednički standardi definišu osnovne kriterijume i minimalne zahteve koje budući biseri i članovi ove mreže treba da ispune. Ovo uključuje mogućnost putovanja do i u okviru destinacija održivim prevoznim sredstvima, postojanje visokog nivoa znanja i kapaciteta za transportne i turističke usluge, npr. u info centrima itd. Takođe, partneri su razgovarali o sledećim koracima u procesu implementacije usluga održivog transporta, kao što su izrada regionalnih strateških planova za održivi transport (SRTMP) i kreiranje transnacionalnih turističkih paketa.

Posle sastanka partnera, organizovana je obuka menadžera za održivi transport od strane Kluba "Sustainable Development of Civil Society" u Silistri, Bugarska, od 5. do 7. oktobra. Obuka je deo projekta i ima za cilj izgradnju kapaciteta u oblasti održivog transporta i turizma duž Dunava. Dva međunarodna stručnjaka za održivi transport obučavala su 30 učesnika iz devet evropskih zemalja. Obuka je bila fokusirana na osnovama upravljanja transportom i logikom planova održivog transporta koji će biti izrađeni i usvojeni tokom projekta. Razmatrane su i evaluirane značajne teme poput usluga upravljanja transportom, uspostavljanje regionalnih info centara za održivi transport i analizirani su primeri dobre prakse. Članovi partnerskih organizacija i akteri iz oblasti turizma i transporta (npr. zaposleni u budućim centrima za transport) prisustvovali su obuci i dobili certifikate od strane austrijske Agencije za životnu sredinu i Kluba "Sustainable Development of Civil Society" kao menadžeri za održivi transport.

 

Pored toga, tokom obuke, učesnicima je predstavljena platforma za razmenu i upoznavanje partnera u ovoj oblasti duž Dunava, kako bi se poboljšala saradnja i povezanost između budućih „Bisera Dunava“. Na osnovu transnacionalne obuke, ovlašćeni menadžeri će prilagoditi materijal za obuku specifičnostima svoje zemlje i sprovesti regionalne obuke kako bi preneli stečeno znanje zainteresovanim stranama i primenili koncept održivog transporta u turizmu na regionalnom nivou.

 
O projektu

‘’Transdanube.Pearls’’ je EU projekat koji će trajati 2,5 godine, kofinansiran od strane ’’Interreg – Danube Transnational Programme’’ (Intereg-Dunavskog Transnacionalnog Programa) sa ukupnim budžetom 2.9 miliona evra. Projekat je okupio jak partnerski konzorcijum, sastavljen od 15 projektnih partnera i 24 pridruženih strateških partnera koji su se posvetili uspostavljanju održivog transporta u turizmu. Tokom trajanja projekta svaka destinacija će podsticati održivi transport u turizmu kroz sveobuhvatan skup aktivnosti, kao što je uspostavljanje informacionih centara za mobilnost i trening menadžera, izradu posebnih mera za jačanje kapaciteta za lokalne i regionalne aktere i poboljšanje informisanosti o održivom transportu za stanovnike i turiste. Pored toga, u cilju poboljšanja održivog transporta duž Dunava, radiće se na podsticaju uvođenja održivog transporta, tj. iznajmljivanje bicikala kao prevoznog sredstva, uvođenje sistema za parkiranje, biciklističkih staza, itd. a sve sa ciljem unapređenja održivog transporta duž Dunava.


Za više informacija posetite:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls

www.facebook.com/Trasdanube

AKREDITACIJE

Gde se nalazimo