Predstavljeni standardi za mrežu destinacija ’’Biseri Dunava’’

Od izvora do ušća, u dužini od 2.860 km, Dunav obiluje prelepim mestima. Kao takav, region Dunava je jedna od najperspektivnijih turističkih destinacija Evrope.

’’Transdanube.Pearls’’ želi da poveže ta mesta mrežom destinacija takozvanim ’’Biserima Dunava’’. Da bi jedno mesto dobilo status ’’Biser Dunava’’ neophodno je da ispunjava određene standarde.

U cilju predstavljanja zajedničkih standarda mreže ''Transdanube.Pearls'', RARIS je organizovao dve radionice, pod nazivom: Definicija zajedničkih standarda Transdanube.Pearls. Radionice su održane 14. septembra u Zaječaru i 15. septembra u Boru, njima je prisustvoovalo više od 40 učesnika. Na radionicama je prezentovan projekat, ciljevi, glavne aktivnosti koje će biti realizovane u okviru projekta u Srbiji. Takodje, predstavljen je i diskutovan Nacrt zajedničkih standarda za mrežu Destinacija ''Biseri Dunav''. Ovi strandardi će prdstavljati osnov za izgradnju mreže ''Transdanube.Pearls'' i određivanje kriterijuma za učešće potencijalnih Bisera Dunava.

 

 

AKREDITACIJE

Gde se nalazimo