Uvod u digitalni marketing

Marketing predstavlja zbir aktivnosti koje su upotrebljene u cilju usmeravanja tokova proizvoda i usluga od proizvođača prema potrošaču. Marketing je najrazumljivije objasniti kao proces od četiri koraka

 1. Analiza i definisanje potencijalnih kupaca ili klijenata
 2. Skretanje pažnje definisanoj ciljnoj grupi koja je spremna na saradnju
 3. Uticanje na ciljnu grupu da prihvati ponudu
 4. Prelazak potencijalnih kupaca u prave kupce

Predstavljeni proces se odnosi na početak i osnove marketinškog delovanja. Marketing se bavi pitanjima i potrebama na tržištu i pronalaskom načina za zadovoljenje tih potreba. Stalno se razvija, zajedno sa razvojem samog tržišta i za cilj ima postavljanje osnove za strategiju poslovanja. Uspeh u marketingu se najčešće dovodi u vezu sa razumevanjem potreba potrošača. U ovakvom konceptu marketing se može definisati kao proces od projektovanja proizvoda i usluga, do cilja, to jest zadovoljenja potrošača.
Marketing koncept ima četiri osnovna elementa (poznata kao 4P) :

 • Product - proizvod
 • Price - cena
 • Placement - distribucija
 • Promotion - promocija

Kombinacija ova četiri elementa se popularno naziva marketing miks.

Product - proizvod
Nije dovoljno samo napraviti proizvod ili smisliti uslugu. Morate planirati dalji razvoj, morate imati viziju. Svaki proizvod je priča za sebe i čini ga više stvari: karatkeristike, naziv, dizajn, pakovanje, funkcionalnost i tako dalje.

Price - cena
Donesite odluke o cenovnoj strategiji - kupovini različitim modelima plaćanja, kupovini na rate, avansnim plaćanjem, grupnoj kupovini.

Placement - distribucija
Distribucija je mesto gde će se vaš proizvod prodavati. Male prodavnice, veliki marketi, sajt, društvene mreže i tako dalje. Koliko vam je jaka distributivna mreža toliko je jak opseg poslovanja. Potrebno je imati razgranat sistem kroz više nezavisnih kanala.

Promotion - promocija
Promocija predstavlja vrstu komunikacije koju marketinški stručnjak može da upotrebi na tržištu u svrhu promovisanja proizvoda. Ovaj element marketing miksa omogućava da proizvod dođe u svest potencijalnih potrošača te da oni budu upoznati sa postojanjem proizvoda, kao i njegovih glavnih osobina i prednosti.

Savremeni marketing traži mnogo više od razvijenog proizvoda i privlačne cene. Potrebna je komunikacija sa trenutnim i budućim - potencijalnim kupcima, kao i saradnicima - posrednicima, dobavljačima ali i javnošću u globalu.
A šta je marketing ako nije komunikacija?
Svaka savremena kompanija upravlja ozbiljnim sistemom marketing komunikacija. Dobri marketing menadžeri nude relevantne informacije i podstiču kupce da izaberu baš njihov proizvod. Svesni su toga da je njihov zadatak da informišu, podsete i ubede potencijalne klijente da je njihov proizvod najbolji izbor. U osnovi promocija koristi četiri elementa u tu svrhu:

 • Oglašavanje
 • Odnosi sa javnošću
 • Komunikacija od usta do usta
 • Mesto prodaje

Po ovakvoj podeli ovaj vodič bi se bavio oglašavanjem, ali kako su mogućnosti interneta i samih društvenih mreža svakim danom sve veće, svi elementi promocije, ali i drugih 4P elemenata su na ovaj ili onaj način u nekom trenutku vezani za ono što se u narodu zove digitalni marketing, a nema konkretnu definiciju. Ako bismo morali da probamo da na najpribližniji i najjednostavniji način objasnimo šta je digitalni marketing, onda bi to bila svaka promocija nekog proizvoda ili usluge putem bilokoje platforme na internetu.

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo