Preuzmite vodič

Vodič je izrađen u okviru Projekta
''PODRŠKA DIJASPORI ZA INVESTICIJE U TURIZMU
ISTOČNE SRBIJE'', finansiranog od strane
Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije
- Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu

Dosadašnja iskustva sa dijasporom

Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije - RARIS sa svojim partnerima realizuje aktivnosti na teritoriji Borskog i Zaječarskog okruga. Karakteristično za ovaj deo Srbije je to da je veliki procenat stanovništva na privremenom radu u inostranstvu već više od 30 godina, Najveći broj njih živi i radi u Austriji, (procene su da ih ima više od 30.000 samo iz ovog regiona), ali ih takođe ima i u Nemačkoj, Švajcarskoj, Francuskoj, zemljama Skandinavije i dr.

RARIS od 2013. godine intenzivno sarađuje sa predstavnicima naše dijaspore u Austriji i u tom periodu je u saradnji sa Timočkim Klubom iz Knjaževca realizovala  dva projekta. Oni su se bavili dijasporom u Beču i kao rezultat dali povećano interesovanje dijaspore za pokretanje biznisa u istočnoj Srbiji. Kroz te projekte obuhvaćena je ciljna grupa od preko 300 potencijalno zainteresovanih srpskih građana u Beču. Oni su uz saradnju sa Klubovima naših građana u Beču informisani kroz 5 sastanaka, 3 održane promocije, komunikaciju telefonom, elektronskom poštom i preko medija. Kroz projekte je urađena i brošura ’’Pregled uslova poslovanja i investiranja u istočnoj Srbiji’’. Informacija je preko štampanih materijala i konferencija za medije distribuirana do velikog broja građana u dijaspori. Prethodna dva projekta realizovana su uz podršku Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.

U 2016. godini RARIS je svoje aktivnosti sa predstavnicima dijaspore realizovao u Srbiji. Menadžeri RARIS-a pružili su podršku u pokretanju i razvijanju biznisa predstavnicima naše dijaspore iz Zapadne Austrije. Sa njima je u 2016. godini održano 3 sastanka i 2 promocije što je dovelo do pokretanja lokalne inicijative manje grupe iz sela Jabukovac (opština Negotin), a realizovano je i više od 40 sati savetodavnih usluga.
U 2017. godini realizovano je više aktivnosti usmerenih dijaspori istočne Srbije. Realizacijom projekta “BIZNIS ZA BUDUĆNOST – B2B’’ učinjen je novi korak ka  unapređenju ekonomske saradnje Republike Srbije i dijaspore.

Nakon uspešne realizacije poslovnog foruma “BIZNIS ZA BUDUĆNOST – B2B’’ u Negotinu 25.07.2017. godine, u Beču su septembra 2017. predstavljene aktivnosti  projekta na konferenciji ICMPD (International Centre for Migration Policy Development) i održana prezentacija ’’Istočna Srbija – poslovne mogućnosti’’ predstavnicima dijaspore u Austriji.

Do kraja 2017. uspostavljena je internet platforma "Dijaspora biznis info" koja na jednom mestu objedinjuje sve relevantne informacije vezane za poslovanje u istočnoj Srbiji, kao i primere dobre prakse biznisa koji su pokrenuti novcem iz dijaspore. Platforma takođe pruža mogućnost postavljanja konkretnih pitanja, iznošenja predloga i sugestija o pokretanju i vođenju privatnog biznisa u istočnoj Srbiji. Na platformi se može preuzeti i  Poslovni vodič za dijasporu istočne Srbije koji olakšava informisanje i usmerava zainteresovane za pokretanje i vođenje biznisa u istočnoj Srbiji.  
 

Od 2017. do 2022. intezivirane su aktivnosti i saradnja sa našom dijasporom. 

U Beču je u septembru 2022. održana prva Investiciona i poslovna konferencija za dijasporu čiji je cilj podsticanje investicija srpske poslovne dijaspore u Austriji ka Srbiji. Konferencija je okupila oko 140 predstavnika dijaspore, poslovne zajednice naših zemljaka u Austriji, kao i institucija iz Austrije i Srbije.

RARIS je na Konferenciji prezentovao investicione potencijale istočne Srbije i svim zainteresovanima pružio bliže informacije o mogućnostima za ulaganje u istočnu Srbiju. Podsećamo da RARIS vodi Regionalni investicioni portal istočne Srbije "Invest East Serbia" http://investeastserbia.com na kojem su u ovom trenutku predstavljeno 52 različitih investicionih mogućnosti, lokacija i projekata i to na tri jezika: srpskom, engleskom i nemačkom.

Konferencija je omogućila privrednicima iz dijaspore da se upoznaju sa novim mehanizmima saradnje sa srpskom privredom – "Poslovnim atlasom Srbije i dijaspore" i "Poslovnim habom za dijasporu. 

Takodje, početkom oktobra 2022. u ambasadi Srbije u Beču su održani poslovni dani dijaspore opština Negotin i Kladovo. Cilj ovih sastanaka je podsticanje dijaloga i konkretne saradnje između članova srpske poslovne dijaspore u Austriji, zainteresovanih da investiraju u rodni kraj, i predstavnika lokalne samouprave opština Kladovo i Negotin i drugih relevantnih partnera na regionalnom i nacionalnom nivou: Ministarstva spoljnih poslova (Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu) i Ambasade Republike Srbije u Austriji, Privredne komore Srbije, Regionalne agencije za razvoj istočne Srbije (RARIS).

Održani su posebni sastanci za svaku od opština na kojima je učestvovalo ukupno više od 50 učesnika. Na ovim sastancima opštine su predstavile mogućnosti za investicije a RARIS je predstavio investicione potencijale i projekte regiona. Zainteresovani iz redova srpske dijaspore su predstavili svoje interesovanje i inicijative, kao i neke već započete projekte pre svega u turizmu i proizvodnji hrane.

Predstavnici dijaspore su zajedno sa predstavnicima opština dogovorili korake koji će olakšati realizaciju budućih projekata.
Konferencija i poslovni dani održani su u organizaciji projekta Link Up! Srbija II i Privredne komore Srbije (PKS).

 


RARIS poziva sve naše zemljake iz dijaspore koji žele da počnu poslovanje ili se poslovno povežu sa istočnom Srbijom da nam se obrate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo