Dosadašnja iskustva sa dijasporom

Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije - RARIS sa svojim partnerima realizuje aktivnosti na teritoriji Borskog i Zaječarskog okruga. Karakteristično za ovaj deo Srbije je to da je veliki procenat stanovništva na privremenom radu u inostranstvu već više od 30 godina, Najveći broj njih živi i radi u Austriji, (procene su da ih ima više od 30.000 samo iz ovog regiona), ali ih takođe ima i u Nemačkoj, Švajcarskoj, Francuskoj, zemljama Skandinavije i dr.

RARIS od 2013. godine intenzivno sarađuje sa predstavnicima naše dijaspore u Austriji i u tom periodu je u saradnji sa Timočkim Klubom iz Knjaževca realizovala  dva projekta. Oni su se bavili dijasporom u Beču i kao rezultat dali povećano interesovanje dijaspore za pokretanje biznisa u istočnoj Srbiji. Kroz te projekte obuhvaćena je ciljna grupa od preko 300 potencijalno zainteresovanih srpskih građana u Beču. Oni su uz saradnju sa Klubovima naših građana u Beču informisani kroz 5 sastanaka, 3 održane promocije, komunikaciju telefonom, elektronskom poštom i preko medija. Kroz projekte je urađena i brošura ’’Pregled uslova poslovanja i investiranja u istočnoj Srbiji’’. Informacija je preko štampanih materijala i konferencija za medije distribuirana do velikog broja građana u dijaspori. Prethodna dva projekta realizovana su uz podršku Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.

U 2016. godini RARIS je svoje aktivnosti sa predstavnicima dijaspore realizovao u Srbiji. Menadžeri RARIS-a pružili su podršku u pokretanju i razvijanju biznisa predstavnicima naše dijaspore iz Zapadne Austrije. Sa njima je u 2016. godini održano 3 sastanka i 2 promocije što je dovelo do pokretanja lokalne inicijative manje grupe iz sela Jabukovac (opština Negotin), a realizovano je i više od 40 sati savetodavnih usluga.U 2017.godini realizovano je više aktivnosti usmerenih dijaspori istočne Srbije. Realizacijom projekta “BIZNIS ZA BUDUĆNOST – B2B’’ učinjen je novi korak ka  unapređenju ekonomske saradnje Republike Srbije i dijaspore.

Nakon uspešne realizacije poslovnog foruma “BIZNIS ZA BUDUĆNOST – B2B’’ u Negotinu 25.07.2017. godine, u Beču su septembra 2017. predstavljene aktivnosti  projekta na konferenciji ICMPD (International Centre for Migration Policy Development) i održana prezentacija ’’Istočna Srbija – poslovne mogućnosti’’ predstavnicima dijaspore u Austriji.

Do kraja 2017. uspostavljena je internet platforma "Dijaspora biznis info" koja na jednom mestu objedinjuje sve relevantne informacije vezane za poslovanje u istočnoj Srbiji, kao i primere dobre prakse biznisa koji su pokrenuti novcem iz dijaspore. Platforma takođe pruža mogućnost postavljanja konkretnih pitanja, iznošenja predloga i sugestija o pokretanju i vođenju privatnog biznisa u istočnoj Srbiji. Na platformi se može preuzeti i  Poslovni vodič za dijasporu istočne Srbije koji olakšava informisanje i usmerava zainteresovane za pokretanje i vođenje biznisa u istočnoj Srbiji. 


 
     


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo