Preuzmite vodič

Vodič je izrađen u okviru Projekta
''PODRŠKA DIJASPORI ZA INVESTICIJE U TURIZMU
ISTOČNE SRBIJE'', finansiranog od strane
Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije
- Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu

Šta Vam je potrebno pre nego što pokrenete svoj biznis?

„Pokrenuti sopstveni biznis je veoma zahtevan i komplikovan proces“- pomisliće mnogi, međutim, potrebna je samo dobra ideja koja će pokrenuti čitav taj put do realizacije uspešnog biznisa. Iako ne postoji zvaničan model po kome se odvija proces, možemo ga raspodeliti u nekoliko ključnih faza:

Motivacija - faktor podsticanja volje za razmišljanjem čime se baviti i kako realizovati svoj biznis u stvarnosti.

Kreiranje poslovne ideje - treba izdvojiti jedinstvenu ideju koju možete realizovati.

Provera poslovne ideje - da li je ona zaista isplativa i da li se može realizovati. To se može učiniti ispitivanjem tržišta, testiranjem budućeg proizvoda ili usluge, kao i iz ugla posedovanja znanja, veština i opreme potrebne za realizaciju poslovnih aktivnosti.

Identifikacija i specifikacija svih bitnih resursa za uspešnu realizaciju novoprojektovanog biznisa. Nužno je vremenski operacionalizovati plan ulaska u posao i analizirati dobavljače sirovina i materijala.

Priprema za ulazak u posao služi za zatvaranje finansijske konstrukcije posla, izborom poslovnih partnera, pribavljanje raznih vrsta dozvola, registraciju preduzeća itd.

Kada razmišljate o poslovnoj ideji, prvo pitanje koje treba postaviti sebi je KOME, ŠTA?

Biznis ideja treba uvek da predstavlja rešenje nekog problema. Traži se problem i proverava koliko ljudi ga ima i koliko im je taj problem važan. Problem treba gledati šire u smislu da niko u svetu, ili na nekom manjem, ali opet dovoljno velikom tržištu, nije rešio taj problem dovoljno kvalitetno ili dovoljno jeftino.

Da bi se ustanovila potreba mora se prethodno ispitati tržište putem: anketa, interneta, čitanjem lokalnih novina, gledanjem ili slušanjem radija i  televizije, reklama ili odlaskom u drugi grad kako bi saznali šta tamo postoji.

Postoje razni načini kako ući u biznis, kao što su na primer:

 • Otkupiti već postojeći biznis. Trebalo bi, pre donošenja ovakve odluke, dobro razmotriti poslovnu situaciju u kojoj je postojeća firma i zašto postojeći vlasnik želi da je proda. Za početnike u našim uslovima, ovo ipak nije uvek najbolje rešenje.
 • Ocepljenje ili konstruisanje novog preduzeća iz starog je nekad pogodan način za razvijanje preduzetničkih ideja, novih proizvoda ili usluga. Smatra se da ovim načinom stvaranja novih preduzeća odvajanjem manjih delova od velikih neefikasnih organizacija, može postići razvoj i prodaja proizvoda ili usluga.
 • Kupiti franšizu - je još jedan od načina da se uđe u novi posao. Pod franšizom se podrazumeva kontinuirani poslovni odnos na osnovu kojeg franšizor (davalac franšize) – velike kompanije sa poznatim brendovima, ustupa franšizantu (primaocu franšize) – osobi koja želi da pokrene biznis, uz nadoknadu, pravo korišćenja svog imidža, imena, poslovnog znanja (know-how), marketing tehnike kao pružanja određene usluge u vezi sa tim korišćenjem i uz uslove precizno određene Ugovorom. Kupovinom franšize, budući preduzetnik dobija provereni biznis iza kojeg stoje profesionalci (OMV; Forneti; McDonald’s, Pizza Hut …).

Hobi i sport takođe mogu biti dobar izvor preduzetničke ideje.

Ovih nekoliko pitanja Vam mogu pomoći pri odabiru svoje poslovne ideje.

Iskreno odgovorite na pitanja sa DA ili NE. Ukoliko su vaši odgovori u većini pozitivni možete doći do zaključka da ste spremni i da je vaša poslovna ideja zaista ono što vas može dovesti do uspeha. Svaki negativan odgovor je putokaz da preispitate svoju poziciju i da se dodatno informišete o oblasti u kojoj se nalazite.

 1. O Vama
  • Da li ste osoba koja može da startuje biznis i da upravlja njime?
  • Da li ste spremni da se angažujete u svom biznisu a da pri tome nemate garancije da će on uspešno funkcionisati?
  • Da li ste ikada radili u poslu koji je sličan poslu koji želite da startujete?
  • Da li ste dovoljno istražili biznis ideju koju želite da realizujete?
 2. Novac
  • Da li znate koliko vam je novca potrebno za startovanje biznisa?
  • Da li imate ušteđevinu koju želite da investirate u biznis?
  • Da li znate iz kojih izvora ćete pokriti novac koji Vam nedostaje?
  • Da li znate kolika će biti vaša godišnja neto plata i ostvareni profit?
  • Da li ste razgovarali sa bankom o vašim planovima?
 3. Partner
  • Ako imate potrebu za dodatnim finansijskim sredstvima ili odgovarajućim znanjima o biznisu, da li imate u vidu nekog potencijalnog partnera sa kojim bi sarađivali?
  • Da li znate argumente za i protiv solo biznisa i partnerskog biznisa?
  • Da li ste razgovarali sa pravnikom (advokatom) o vašim planovima?
 4. Kupci i dobavljači
  • Da li ste utvrdili delove Vašeg tržišta?
  • Da li postoji potreba za vašim proizvodom / uslugom?
  • Da li znate ko su vaši kupci i da li razumete njihove potrebe i želje?
  • Da li će vaš proizvod biti konkurentan po pitanju cene i kvaliteta?
  • Da li ste izabrali lokaciju / mesto vašeg biznisa koja odgovara vašim kupcima?
  • Da li znate koje nabavke su potrebne za uspešno funkcionisanje vašeg biznisa?
  • Koliko zaliha trebate da imate u trenutku startovanja biznisa?
  • Da li ste identifikovali dobavljače koji će vas snabdevati prihvatljivoj ceni?
  • Da li ste uporedili cene (u slučaju gotovinskog plaćanja i u slučaju eventualnog kredita dobavljača) različitih dobavljača?
 5. Poslovni objekat i oprema
  • Da li ste identifikovali poslovan objekat i opremu za vaš biznis?
  • Da li možete da uredite prostor kako želite bez velikih troškova?
  • Da li postoje ostale prateće pogodnosti (parking, održavanje, obezbeđenje)?
  • Da li ste konsultovali pravnika po pitanju relevantnih ugovora o kupovini ili zakupu objekta – poslovnog prostora i opreme?
  • Da li su moguće uštede sa kupovinom polovne opreme?
 1. Poslovna prilika - Kako bi neka poslovna ideja bila i poslovna prilika, mora biti atraktivna, postojana i vidljiva u pravo vreme i kroz neki proizvod ili uslugu.
 2. Resursi - Resursi ne prestavljaju samo materijalne stvari. Nijedan biznis ne može startovati i funkcionisati bez dva resursa – resurs čovek i resurs novac u raznim oblicima i formama.
 3. Preduzetnički tim - Da bi preduzetnik bio uspešan u svom poslu, potrebno je da kreira odabran krug ljudi koji će sačinjavati njegov tim u daljem razvijanju i poslovanju. Jako je važno imati posvećene ljude koji će zajedno deliti viziju i cilj i težiti uspehu. Jedinstvena kombinacija ljudi, prilike i resursa u tačno određeno vreme i na tačno određenom mestu predstavlja najvažniji faktor za uspeh poslovnog poduhvata.  

Kako bi pokrenuli sopstveni biznis morate pre početka testirati poslovnu ideju, a zatim odraditi i kompletnu proveru kroz biznis plan jer bez toga nećete znati da li je vaša ideja ostvarljiva ili ne.

 

 

 

 

 

 

 

 

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo