Privreda regiona

Privrеdа ovog područja bаzirа se danas nа nеkоlikо nоsеćih оblаsti i grаnа: prоizvоdnjа i prеrаdа bаkrа, еnеrgеtikа (hidrоеlеktrаnе nа Dunаvu i rudnici uglја), pоlјоprivrеdа i šumаrstvо, turizаm. Privreda Regiona je tradicionalno nadprosečno izvozno orijentisana i u kontinuitetu ostvaruje suficit u robnoj razmeni sa inostranstvom.

Finansijske performanse privrednih društava u istočnoj Srbiji (eur)

  2014 2015 2016
Broj privrednih društava 1318 1351 1438
Broj zaposlenih 21163 19712 20239
Poslovni prihodi 1.460.532,90 1.356.411,08 1.354.337,77
Neto dobitak 12.043,82 18.502.,80 31.468,21
Broj privrednih društava sa neto dobitkom 704 726 739
Neto gubitak 156.540,24 156.196,15 82.205,08
Broj privrednih društava sa neto gubitkom 470 442 443
Ukupna sredstva 3.776.448,73 2.262.531,94 2.378.227,19
Kapital 1.747.318,70 361.078,42 372.670,79
Kumulirani gubitak 1.239.762,74 1.344.569,26 1.394.563,29
Broj privrednih društava sa gubitkom iznadvisine kapitala 366 356 365

Najznačajnije ostvarene investicije po delatnostima (2015.god) u istočnoj Srbiji (EUR)

Poljoprivreda, vodoprivreda i šumarstvo 1.862.372,08
Rudarstvo 11.866.132,45
Prerađivačka industrija 28.053.224,75
Snabdevanje el.energijom, gasom i parom 21.523.134,66
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama 465.406,68
Građevinarstvo 1.631.465,18
Trgovina na veliko i malo 1.485.371,82
Finansijske usluge i osiguranje 551.049,34
Inovacione delatnosti 763.631,77
Usluge smeštaja i ishrana 75.023,18
Saobraćaj i skladištenje 488.077.,78
UKUPNO: 68.764.889,69

Opštine Timočke krajine

Alternative flash content

Requirements

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo