Zaključci i preporuke

Osnovna karakteristika razvoja poslovne infrastrukture u Srbiji je izražena regionalna neujednačenost, odnosno koncentracija elemenata poslovne infrastrukture u izraženo razvijene regione što je rezultat odsustva adekvatne planske izgradnje koja bi polazila od realnih potreba i razvojnih mogućnosti malih i srednjih preduzeća i opština i regiona na kojima se nalaze i posluju. Elementi poslovne infrastrukture nisu razvijani planski u skladu sa potrebama, već stihijski prema dinamici priliva donatorskih sredstava i direktnih stranih investicija.

Analizom stanja sektora prehrambene industrije u istočnoj Srbiji dolazi se do zaključka da ne postoji dovoljno informacija o mogućnostima koje može pružiti razvoj preduzetničke infrastrukture, te da u narednom periodu treba raditi na edukaciji privrednih subjekata iz ove oblasti. Uz prethodno utvrđenu spremnost JLS i podršku relevantnih institucija za podršku i adekvatnu promociju ideje umrežavanja i povezivanja svih aktera može se u mnogome unaprediti stanje preduzetničke infrastrukture prehrambenog sektora u istočnoj Srbiji.

Akteri prehrambenog sektora istočne Srbije još uvek procentualno jako malo ulažu u istraživanje i razvoj kao i inovacije. Postoji izražena potreba za promocijom i osvajanjem novih tržišta. Iskazuju potrebe za dodatnom podrškom u poslovanju i specifičnim uslugama, ali i boljom komunikacijom sa JLS. 

Na osnovu navedenih zaključaka definisane su sledeće preporuke:

 1. Razvoj jasno fokusiranih i koordinisanih instrumenata podrške namenjenih sektoru prehrambene industrije koji bi podstakli tehnološki i tržišni razvoj uz sveobuhvatnu infrastrukturnu podršku.
 2. Unapređenje marketinških i promotivnih aktivnosti u cilju bolje tržišne prepoznatljivosti i povećanja konkurentnosti.
 3. Rad na ispunjenosti zakonskih uslova (sertifikacija, standardizacija, ...) kao preduslov za sve zahtevniju prisutnost kako na domaćim tako i na međunarodnim tržištima.
 4. Edukacija, stručni i naučni pristup u oblasti razvoja preduzetničke infrastrukture u istočnoj Srbiji je neophodna, s obzirom da lokalni akteri još uvek nedovoljno prepoznaju sebe kao inicijatora i kreatora lokalnog, ali i regionalnog ekonomskog razvoja.
 5. Jačanje kapaciteta JLS u cilju pružanja bolje nefinansijske podrške MSP ovog sektora. Takođe, poseban akcenat staviti na jačanje LER kancelarija kroz jačanje kapaciteta i jasnije pozicioniranje unutar lokalne samouprave i unapređenje rada LER kancelarija.
 6. Intenzivnije uključivanje teme „razvoj preduzetničke infrastrukture“ u buduće strateško planiranje na lokalnom nivou.
 7. Podizanje nivoa svesti i informisanje o mogućnostima nabavke i korišćenja zajedničke opreme.
 8. Razvoj preduzetničke infrastrukture treba da obezbediti visok kvalitet proizvodnje, konkurentne proizvode i pružanje kvalitetnih usluga. Fokus ne treba da bude ne treba biti kreiranje „jeftinih radnih mesta“. U tom smislu treba unaprediti saradnju opština i institucija za podršku biznisu sa obrazovnim institucijama.
 9. Poboljšati pristup eksternim izvorima finansiranja. Postoji više domaćih i stranih izvora finansiranja preduzetničke infrastrukture koji mogu pomoći u razvoju projektnih ideja i ideja za razvoj preduzetničke infrastrukture koji se u regionu ne koriste u dovoljnoj meri. Potrebna je izgradnja kapaciteta na lokalnim nivoima za bolje korišćenje fondova pre svega Evropske Unije.
 10. Povezivanje sa drugim inicijativama u okruženju. Potrebno je ostvariti umrežavanje i povezivanje sa drugim sličnim inicijativama u okruženje, pre svega sa Naučno – Tehnološkim parkom u Nišu i sličnim.
 11. Povezivanje i umrežavanja sa organizacijama specijalizovanim za podršku poljoprivredi, a pre svega sa Poljoprivredno Stručnim Službama, kao i sa drugim relevatnim kao što Zavod za javno zdravlje TIMOK, Srednja poljoprivredna škola Bukovo itd
 12. Potrebna je aktivnija uloga Organizacija za podršku poslovanju (PKS, RARIS itd) u inicijaciji i identifikaciji projekata povezanih sa razvojem preduzetničke infrastrukture
 13. Razvoj projekata koji će zainteresovanima pomoći prelazak iz primarne poljoprivredne proizvodnje u sektor prerade.
 14. Bolja iskorišćenost institucija za podršku poslovanju u aspektu izmena i dopuna propisa i usvajanje novih mera podrške razvoju prehrambenog sektora

 

Projekat podržava Razvojna Agencija Srbije. 


AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo