Poljoprivredna i prehrambena industrija Istočne Srbije

Istočna Srbija predstavlja veoma pogodno područje za razvoj poljoprivrede zbog dobrog kvaliteta zemljišta, povoljne klime i postojanja brojnih izvora vode. Posebne šanse za investitore ogledaju se u mogućnosti proizvodnje kultura koje zahtevaju korišćenje postojeće radne snage kao što je proizvodnja povrća, voća, duvana i sličnih proizvoda. Investitori se pruža prilika da iskoriste konkurentsku prednost relativno jeftine a kvalitetne radne snage.

Značajne mogućnosti za razvoj ima i svaka proizvodnja koja će koristiti velike površine pod livadama i pašnjacima kojima obiluje ovaj region u Srbiji. Zbog relativno dobro očuvane životne sredine postoje dobri potencijali za razvoj organske proizvodnje i proizvodnje koja zahteva sertifikaciju i nezagađenu okolinu kako za sakupljanje proizvoda iz prirode tako i za gajenje, te zaštita geografskih oznaka porekla proizvoda.

Obradive površine predstavljaju 51% od celokupne teritorije (304.370 ha) istočne Srbije. Najrazvijenije oblasti poljoprivrede su stočarstvo, ratarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo.

Prema kriterijumu preovlađujuće nadmorske visine i nagiba terena, najveći deo Istočne Srbija prostire se terenima na 200-350 m n.v., koji su u nižim predelima naročito pogodni za uzgajanje vinove loze, a u višim – voća. Ravničarska područja, pogodna za intenzivnu ratarsko-povrtarsku proizvodnju su relativno skromno zastupljena plodnim zemljištima Ključa i Negotinske nizije.

U proseku, oko 55% ukupnih poljoprivrednih površina čine oranice, blizu 40% livade i pašnjaci, 2,9% voćnjaci i 2,7% vinogradi. Na nivoima upravnih okruga ovi odnosi su bezmalo identični, dok se opštine međusobno bitno razlikuju, pre svega, u pogledu zastupljenosti oranica (njive i skromne površine vrtova), voćnjaka i vinograda, odnosno livada i pašnjaka, primarno u zavisnosti od geofizičkih uslova.

Naziv područja Svega KO  Njive  Vrtovi  Voćnjaci  Vinogradi  Livade  Pašnjaci  Svega poljopriverdno 
ISTOČNA SRBIJA  268  199795  1032 10824  10086  71463 73761  366961
Ravničarsko   22  22232  117  217  2090  2538  1976  29170
Brežuljkasto   84  83427  459  2747  5277  17750  13972  123632
Brdsko   95  59393  280  4953  1953 27188  27476  121244
Planinsko   67  34743  175  2908  765  23987  30336  92915

Tabela 2: Prostorni raspored poljoprivrednog zemljišta Istočne Srbija po namenama korišćenja (u ha)[1]


[1] Izvor: Republički geodestski zavod

 

Projekat podržava Razvojna Agencija Srbije. 


AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo