Metalski sektor Istočne Srbije

Industrijsku strukturu Istočne Srbije karakteriše dominacija kapitalno-intenzivnih kapaciteta baznog rudarsko - topioničarskog, energetskog i industrijskog sektora: proizvodnja i prerada ruda bakra, proizvodnja nemetala, proizvodnja električne energije, proizvodnja uglja i građevinskih materijala.

U prerađivačkoj industriji zastupljeni su prehrambena, mašinogradnja, metaloprerada, proizvodnja plastičnih produkata, hemijska industrija, proizvodnja abraziva, tekstilna, prerada kože, grafička, drvna industrija, itd.

Osnovna karakteristika izvoza sa ovog područja je da u njemu i dalje dominiraju sirovine i poluproizvodi, pre svega bakar i poluproizvodi na bazi bakra – što daje odlične poslovne mogućnosti za nove investicije. Najznačajnije izvozne destinacije za proizvode sa našeg područja je Češka Republika, Ruska Federacija, Nemačka, Italija, Austrija, Holandija, Velika Britanija, Makedonija, Poljska, Francuska, Rumunija, Bugarska, Turska, Mađarska, Hrvatska, BiH, Slovačka, Crna Gora i dr.

Na ovom području postoje razvijeni kapaciteti metalskog sektora, sa veoma širokom lepezom proizvoda iz oblasti metaloprerađivačke delatnosti, mašinogradnje, prerade bakra i ostalih plemenitih metala, proizvodnje elektroproizvoda, brodogradnje, poljoprivrednih mašina i priključaka za poljomehanizaciju, proizvodnje vijačne robe, toplovodnih kotlova, mašina procesne opreme i drugo.

Zajedničke karakteristike preduzeća metalskog sektora danas su sledeće:

  • Prilično veliki kapaciteti, jer su građeni radi podmirivanja potreba bivših jugoslovenskih republika i izvoza.
  • Trenutna iskorišćenost kapaciteta iznosi oko 30% raspoloživih kapaciteta, pre svega zbog nedostatka obrtnih sredstava za kupovinu sirovina i repromaterijala i rezervnih delova, radi kontinuirane proizvodnje, kao i nedostatka tržišta za plasman proizvoda zbog slabe investicione aktivnosti u zemlji
  • Neophodno je povećenje konkurentnosti tehničkim unapređenjem kvaliteta proizvoda i snižavanjem troškova proizvodnje, odnosno cene gotovih proizvoda, pojačan rad marketinške službe u preduzećima itd.

Za kontinuirani nastavak proizvodnje, neophodno je iznalaženje finansijskih aranžmana za finansiranje tekuće proizvodnje, kao i remonta postojećih mašina u cilju podizanja pogonske spremnosti do nivoa od 80% kapaciteta

 

Projekat podržava Razvojna Agencija Srbije. 


AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo