Cilj i metodologija istraživanja

Cilj izrade analize je sveobuhvatni pregled stanja i nivoa razvijenosti subjekata preduzetničke infrastrukture iz metalskog sektora kao i identifikovanje potreba za unapređenjem razvoja poslovanja.

Metodologija izrade analize se oslanja na pregled stanja metalskog sektora u Srbiji i istočnoj Srbiji, detaljnom anketiranju odabranih i relevantnih privrednih subjekata iz ovog sektora industrije sa sedištem na teritoriji istočne Srbije, identifikovanjem trenutnog stanja preduzetničke infrastrukture ovog sektora i davanjem preporuka za dalje unapređenje stanje preduzetničke infrastrukture metalskog sektora u istočnoj Srbiji.

Identifikovani su relevantni privredni subjekti, za koje je ocenjeno da mogu adekvatno da prikažu stanje metalskog sektora industrije istočne Srbije u celosti. Anketnim upitnikom, koji se sastoji od 35 pitanja, je obuhvaćeno 25 odabranih ispitanika iz metalskog sektora. Prilikom odabira ispitanika vodilo se računa o sveobuhvatnoj zastupljenosti delatnosti i teritorijalnoj raspoređenosti.

U okviru ove studije urađena je i GAP analiza koja prikazuje pregled stanja u sektoru metalske industrije pri čemu poredimo aktuelno stanje sa poželjnim mogućnostima koje se pružaju na tržištu. Gap-analiza (kako se obično naziva prema engleskoj reči „gap“: jaz, procep, razlika, odstupanje) jeste alat poslovne analize koji podrazumeva definisanje razlike između aktuelnog i željenog stanja i načina funkcionisanja branše.

Na osnovu obrađenih i prikupljenih podataka doneti su zaključci i preporuke o mogućnostima za unapređenjem preduzetničke infrastrukture metalskog sektora u istočnoj Srbiji.

 

Projekat podržava Razvojna Agencija Srbije. 


AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo