Analiza mogućnosti Metalski sektor

Mala i srednja preduzeća iako predstavljaju značajan deo svake savremene privrede u svom poslovanju i razvoju susreću se sa velikim problemima i ograničenjima. Da bi se olakšalo poslovanje, unapredio i ubrzao razvoj malih i srednjih preduzeća u većini zemalja se razvijaju brojni elementi poslovne infrastrukture (poslovni inkubatori, klasteri, industrijske zone i parkovi, braunfild lokacije) sa ciljem da se pomogne malim i srednjim preduzećima da ojačaju svoju konkurentnost na tržištu.

Dosadašnji razvoj poslovne infrastrukture u Srbiji pokazuje da je određeni napredak ostvaren. Međutim, razvoj pojedinih elemenata poslovne infrastrukture nije bio planski i nije uvažavao stvarne potrebe i zahteve malih i srednjih preduzeća i područja na kome posluju što prouzrokuje nedovoljnu efikasnost u radu, slabe efekte na podizanju konkurentnosti preduzeća i odsustvo dugoročno stabilnih izvora finansiranja.

Ova analiza se oslanja na prethodno urađenom dokumentu: „Analiza mogućnosti (potreba) unapređenja preduzetničke infrastrukture u istočnoj Srbiji“ u okviru koje je zaključeno da je neophodno sprovesti analize potreba i modela saradnji pojedinačnih sektora u MSP, a sve u cilju maksimiziranja njihovih kapaciteta i stavljanje tih kapaciteta u funkciju razvoja.

U okviru spomenute analize najveći potencijal i preporuke za dodatnim ispitivanjem potreba unapređenja preduzetničke infrastrukture u istočnoj Srbiji su pokazali sektor prehrambene industrije i metalski sektor.

Analizom je obuhvaćeno istraživanje potreba i mogućnosti za unapređenjem preduzetničke infrastrukture u okviru metalskog sektora u istočnoj Srbiji uz osvrt na stanje ovog sektora u Srbiji. Na osnovu dobijenih rezultata  su date preporuke za unapređenje preduzetničke infrastrukture ovog sektora u istočnoj Srbiji.

 

Projekat podržava Razvojna Agencija Srbije. 


AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo