Aktivnosti projekta

U okviru projekta realizovane su obuke za Upravljanje projektnim ciklusom (sa akcentom na EU finansiranje). Na dve obuke obučeno je ukupno 40 korisnika, predstavnika JLS, KLER i ARRA, privrede, obrazovanja i civilnog društva sa ciljem podizanja njihovih kapaciteta za samostalnu pripremu i vođenje projekata koji doprinose ukupnom regionalnom razvoju.

Kroz projekat su takođe izrađene i dve Studije u sektorima koji su od posebnog značaja za region. Kroz ove dve studije istražene su potrebe i mogućnosti za unapređenjem preduzetničke infrastrukture u istočnoj Srbiji. Izrađene su:

  • Analiza mogućnosti unapređenja preduzetničke infrastrukture metalskog sektora i
  • Analiza mogućnosti unapređenja preduzetničke infrastrukture prehrambene industrije

Ove dve studije služe kao smernica za dalje aktivnosti u ovim sektorima na bazi istraživanja realnih potreba.

Kao dodatni doprinos ukupnom regionalnom razvoju i razvoju preduzetništva i infrastrukture kroz projekat su izrađene i razrađene 4 projektne ideje (Poject Fiche) i to:

  • Dva nacrta projekt – projektne ideje koje su od značaja za regionalni razvoj. Ove projekte ideje su definisane i izabrane na osnovu zajedničkih kriterijuma od značaja za razvoj regiona.
  • Dva nacrta projekta – projektne ideje od značaja a razvoj preduzetničke infrastrukture. Njihova izrada zasnivala se na zajedničkim kriterijumima i faktorima razvoja preduzetništva u regionu.

U cilju promovisanja regionalnog razvoja i preduzetničke infrastrukture održano je i jedno studijsko putovanje na kome su korisnici upoznati sa primerima dobre prakse i ulogom lokalnih vlasti u pripremi i implementaciji lokalnih i regionalnih razvojnih projekata. Studijsko putovanje držano je u Gradovima Kragujevac, Beograd i Zrenjanin. Na putovanju koje je trajalo 4 dana predstavnici JLS i KLER-a su upoznati sa radom RRA Kragujevac kao i sa aktivnostima i realizacijom niza regionalnih projekata na ovoj relaciji. Kroz putovanje je pokriven i obilazak Naučno Tehnološkog Parka u Beogradu, BIO Farma, Biznis Inovacioni Centar i niz institucija koje svojim radom doprinose regionalnom razvoju i smanjenju disproporcija u regionalnoj razvijenosti. Kroz studijsko putovanja predstavnici rukovodstva JLS i KLER osposobljeni su da primene i prenesu stečena znanja u oblasti regionalnog razvoja i razvoja preduzetničke infrastrukture.

Nakon realizovanih aktivnosti, u Knjaževcu je održana i konferencija koja je okupila 40 predstavnika privrede, lokalnih samouprava, organizacija za podršku privredi, razvojnih organizacija, eksperata, donatorskih zajednica, a njen cilj bio je da predstavi značaj i primere preduzetničke infrastrukture i tako inicira razvoj preduzetničke infrastrukture u istočnoj Srbiji, ali i stvori preduslove za bolji saradnju svih aktera u istočnoj Srbiji na razvojnim aktivnostima od značaja za region.

 

Projekat podržava Razvojna Agencija Srbije. 


AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo