Predlog sektora za investiranje

Istočna Srbija predstavlja atraktivnu zonu za investiranje u različitim sektorima delatnosti, sa velikim potencijalom za razvoj. Najbolje mogućnosti za investicije u istočnoj Srbiji su u sledećim sektorima:

  • Metaloprerađivačka industrija – je svoj vrhunac u Srbiji imala 80-tih godina prošlog veka. Iz tog vremena su ostali brojni proizvodni pogoni i tradicija. U ovom delu Srbije bila je zastupljena, proizvodnja mašina i mehanizacije za poljoprivredu, kao i metalurgija i obrada metala. Danas je moguće brownfield ulaganje u već postojeće kapacitete.
  • Drvna industrija – Istočna Srbija je izuzetno bogata šumama,. Ukupna površina pod šumama na području Timočke krajine iznosi 325600 ha, od čega je u državnom vlasništvu 142800 ha (42,6%), a u privatnom vlasništvu 182800 ha (57,4%). Šumski resursi su trenutno vrlo malo iskorišćeni. Drvna industrija predstavlja granu sa nizom komparativnih prednosti od kojih se posebno ističu: sirovinska baza, kadrovi, očuvani kapaciteti i dr.
  • Poljoprivreda i prehrambena industrija - Istočna Srbija ima oko 375.300. ha poljoprivrednog zemljišta, što čini čak 52 % ukupne površine. Najveći deo prostire se terenima na 200-350 m n.v., koji su u nižim predelima naročito pogodni za ratarstvo i uzgajanje vinove loze, a u višim predelima za voćarstvo i stočarstvo. Najveći deo poljoprivrednih (81%), a naročito obradivih zemljišta (94%) nalazi u privatnom posedu porodičnih gazdinstava.
  • Turizam - Istočna Srbija obiluje brojnim prirodnim i kulturnim resursima (Dunav, Stara planina, arheološka nalazišta – Felix Romuliana, Lepenski Vir, banje – Sokobanja i dr.) i udeo turizma polako počinje da raste u strukturi privrede. Prema Nacionalnoj strategiji za razvoj turizma postoji potencijal za razvoj vodnog, planinskog banjskog, gradskog, tranzitnog, izletničkog, ruralnog i drugih vidova turizma i rekreacije. Najznačajniji turistički centri danas jesu Sokobanja, Stara planina, Dunav.

Opštine Timočke krajine

Alternative flash content

Requirements

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo