Razvojna agencija Srbije

 

Резултат слика за razvojna agencija srbije logo

Razvojna agencija Srbije sprovodi programe podrške poslovanju. U 2017. godini akutelni su programi pod nazivom „Kreiraj život“ i to:

 1. Program podrške početnicima za započinjanje posla – Start up

Program je namenjen fizičkim licima i privrednim subjektima koji u trenutku podnošenja prijave ne posluju duže od dve godine, u cilju podrške samozapošljavanju i unapređenju poslovanja privrednih subjekata početnika, a koji će se baviti proizvodnjom, preradom i uslužnim delatnostima. Program se sprovodi na teritoriji Republike Srbije.

Opšti cilj Programa je da kroz podršku otvaranju novih mikro, malih i srednjih privrednih društava (u daljem tekstu: MMSP) i preduzetničkih radnji, kao i podsticanje otvaranja novih radnih mesta, omogući unapređenje efikasnosti i institucionalne podrške njihovom poslovanju i razvoju.

Paket podrške obuhvata: realizaciju besplatnih obuka, dodelu bespovratnih sredstava i besplatnu uslugu mentoringa za Odabrane korisnike.

Sredstva se dodeljuju u iznosu do 1.000.000 dinara bez PDV, što predstavlja do 70% ukupne neto vrednosti opravdanih troškova projekta za proizvodne delatnosti i delatnosti prerade, odnosno do 50% za uslužne delatnosti.

Odabrani korisnik je u obavezi da obezbedi sopstveno učešće od minimum 30% od ukupne neto vrednosti opravdanih troškova projekta za proizvodne delatnosti i delatnosti prerade, odnosno minimum 50% za uslužne delatnosti.

 1. Program podrške za otvaranje novih radnih mesta

Program se odnosi na podsticanje investicionih projekata u proizvodnom sektoru i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine. Visina podrške tzavisi od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave, broja novozaposlenih i iznosa investicije. Uslovi i kriterijumi su detaljno definisani Uredbom o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija Vlade Republike Srbije.

UREDBA o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija:

• Sredstva se mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine, u skladu sa Uredbom

• Sredstva se ne mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata u sektoru saobraćaja, razvoja softvera, ugostiteljstva, igara na sreću, trgovine, proizvodnje sintetičkih vlakana, uglja i čelika, duvana i duvanskih prerađevina, oružja i municije, brodogradnje, aerodroma, komunalnom sektoru i sektoru energetike, širokopojasne mreže, kao ni privrednih društava u teškoćama

• Rok za realizaciju investicionog projekta i zapošljavanje novih zaposlenih povezanih sa investicionim projektom je do tri godine od dana podnošenja prijave za dodelu podsticajnih sredstava, a koji se nakon zaključenja ugovora o dodeli sredstava podsticaja može produžiti najviše do pet godina

Sredstva se mogu dodeliti za:

1) investicione projekte u proizvodnom sektoru kod kojih opravdani troškovi ulaganja iznose najmanje 100.000 evra i kojima se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 10 novih zaposlenih na neodređeno vreme odnosno otvaranje najmanje 10 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u devastirana područja;

2) investicione projekte u proizvodnom sektoru kod kojih opravdani troškovi ulaganja iznose najmanje 200.000 evra i kojima se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 20 novih zaposlenih na neodređeno vreme odnosno otvaranje najmanje 20 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u četvrtu grupu;

3) investicione projekte u proizvodnom sektoru kod kojih su opravdani troškovi ulaganja najmanje 300.000 evra i kojima se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 30 novih zaposlenih na neodređeno vreme odnosno otvaranje najmanje 30 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u treću grupu;

4) investicione projekte u proizvodnom sektoru kod kojih su opravdani troškovi ulaganja najmanje 400.000 evra i kojima se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 40 novih zaposlenih na neodređeno vreme odnosno otvaranje najmanje 40 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u drugu grupu;

5) investicione projekte u proizvodnom sektoru kod kojih su opravdani troškovi ulaganja najmanje 500.000 evra i kojima se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 50 novih zaposlenih na neodređeno vreme odnosno otvaranje najmanje 50 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u prvu grupu;

6) investicione projekte u sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine čija je minimalna vrednost 150.000 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 15 novih zaposlenih na neodređeno vreme odnosno otvaranje najmanje 15 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom;

7) investicione projekte u sektoru poljoprivrede i ribarstva čija je minimalna vrednost 2.000.000 evra i kojima se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 25 novih zaposlenih na neodređeno vreme odnosno otvaranje najmanje 25 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom.

 1. Nefinansijska podrška – Mentoring

Usluga mentoringa je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima, kao i zadrugama, a u cilju pružanja podrške nesmetanom razvoju i smanjenja broja neuspešnih privrednih subjekata i zadruga, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima.

Proces mentoringa odvija se po metodologiji RAS, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake u procesu u okviru kojeg stručno lice- mentor sprovodi u direktnom kontaktu i radu sa osnivačem i/ili odgovornim licem privrednog subjekta, odnosno menadžmentom/upravom zadruga, određeni broj sati (od 25 do 50 po korisniku).

Mentoring čini skup usluga kao što su dijagnostikovanje, savetovanje i koordinacija, konsalting, pomoć u razvoju aktivnosti, planova, projekata, pronalaženju poslovnih partnera, informacija itd.

Zainteresovani kandidati podnose prijave u tri kategorije:

 • Novoosnovani privredni subjekti - ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva;
 • Postojeći privredni subjekti - registrovani pre aprila 2014. godine;
 • Zadruge
 1. Program podrške za unapređenje ekonomskog razvoja

Program ima za cilj povećanje konkuretnosti MMSPP kroz razvoj i unapređenje usluga koje Podnosioci prijava pružaju krajnjim korisnicima.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 80.000.000,00 dinara, a odobravaju po projektu kao sufinansiranje u visini do 50% opravdanih troškova projekta bez PDV. Bespovratna sredstva po projektu se odobravaju u rasponu od 500.000,00 do 3.000.000,00 dinara. Svaki Podnosilac prijave može da kandiduje najviše dva projekta, samostalno i/ili kao partner u okviru konzorcijuma.

 1. Program podrške inovativnim mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima

Cilj Programa je unapređenje kulture investiranja mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u inovacije radi povećanja konkurentnosti.

Program podržava poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa, poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda, unapređenje postojećeg procesa proizvodnje i otkup prava na domaći patent/mali patent i patentnu dokumentaciju.

Raspoloživa sredstva se odobravaju kao sufinansiranje u visini do 50% opravdanih troškova projektne aktivnosti bez PDV, a u maksimalnom iznosu do 1.000.000,00 dinara.

Ukupan budžet Programa iznosi 30.000.000,00 dinara.

 1. Program podrške razvoju konkuretnosti

Cilj ovog programa je da unapredi preduzetništvo, poslovni ambijent i poveća konkurentnost sektora MMSPP i razvije poslovnu infrastrukturu. Program se sastoji iz 3 komponente.

Komponenta 1: Podizanje kapaciteta MMSPP za poslovanje I menažment

Komponenta 2: Podrška umrežavanju privrednih subjekata

Komponenta 3: Podrška kreiranju lanca dobavljača

Prema navedenoj Odluci iznos finansijskih sredstava po Komponentama je sledeći:
Komponenta 1 – 62.414.420,00 dinara;
Komponenta 2 – 7.585.580,00 dinara;
Komponenta 3 – 30.000.000,00 dinara.

 1. Program podrške izvoznicima

Cilj Programa je internacionalizacija poslovanja mikro, malih i srednjih privrednih društava i preduzetnika u cilju prisutnosti i ostvarivanja prihoda na inostranim tržištima.

Komponenta 1: Priprema za izvoz

RAS sufinansira do 60% ukupnog iznosa opravdanih troškova bez PDV. Maksimalan iznos koji se dodeljuje od strane RAS za ovu komponentu je 1.000.000,00 dinara po projektu.

Ukupan budžet za oku komponentu iznosi 15.000.000,00 dinara.

Komponenta 2: Unapređenje kapaciteta izvoznika

RAS sufinansira do 50% ukupnog iznosa opravdanih troškova bez PDV-a. Podnosilac prijave može konkurisati za jednu ili više aktivnosti, s tim što maksimalan ukupni iznos bespovratnih sredstava ne može preći 1.000.000,00 dinara.

Ukupan budžet za ovu komponentu iznosi 30.000.000,00 dinara.

 1. Program promocije izvoza

Ovaj program obezbeđuje institucionalnu podršku mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima, koji su izvozno orijentisani i koji žele da povećaju obim svoje spoljnotrgovinske razmene. Programom su obuhvaćene aktivnosti koje se odnose na izlazak privrednih subjekata na nova tržišta, na povećanje izvozne konkurentnosti, odnosno povećanje vrednosti izvoza i broja izvoznika kroz organizaciju sajamskih nastupa u inostranstvu i kompanijskih misija na sektorskom principu. Program se sastoji iz 2 komponente.

Komponenta 1 – Individualni nastup na međunarodnim sajmovima u inostranstvu

RAS sufinansira do 50% ukupnog iznosa opravdanih troškova bez PDV.

Maksimalan iznos koji se dodeljuje od strane RAS-a za ovu komponentu je 1.000.000,00 dinara.

Ukupna raspoloživa sredstva iznose 40.000.000,00 dinara.

Komponenta 2 – Organizacija kompanijskih misija u inostranstvu

RAS sufinansira do 50% ukupnog iznosa opravdanih troškova bez PDV.

Maksimalan iznos koji se dodeljuje od strane RAS-a za ovu komponentu je 1.000.000,00 RSD.

Ukupna raspoloživa sredstva za ovu komponentu iznose 20.000.000,00 RSD.

 

 

 

Opštine Timočke krajine

Alternative flash content

Requirements

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo