Ostali podsticaji za investiranje

Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

Vlada Republike Srbije donosi uredbu o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija. Ovom uredbom bliže se uređuju kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih investicija i ulaganja od posebnog značaja u skladu sa propisima kojima se uređuju ulaganje i dodela državne pomoći, praćenje i kontrola realizacije investicionih projekata za koje su dodeljena sredstva podsticaja, postupak, visina i rok za ostvarivanje olakšica i oslobađanje od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme stranog ulagača osim poreza na dodatu vrednost, kao i druga pitanja od značaja za dodelu sredstava podsticaja i realizaciju investicionih projekata u cilju podsticanja direktnih investicija radi rasta zaposlenosti i jačanja privrednog razvoja i ukupnog ekonomskog razvoja.

Privremeno poresko oslobođenje na dobit pravnih lica

Kompanije su izuzete od poreza na dobit za period od 10 godina počev od prve godine u kojoj prijave oporezivi dobitak ukoliko investiraju u iznosu koji prelazi približno 9 miliona € u osnovnim sredstvima, i zaposle najmanje 100 novih radnika tokom investicionog perioda

Prenos gubitaka

Poreski gubitak naveden u poreskoj prijavi može se preneti i nadoknaditi za buduće profite u periodu do 5 godina.

Izbegavanje dvostrukog oporezivanja

Ako je poreski obveznik već platio porez na dobit ostvarenu u inostranstvu, on ima pravo na kredit za porez na dobit pravnih lica u Srbiji za već uplaćeni iznos. Isto pravo uživa poreski obveznik koji ostvaruje prihode i plaća porez na dohodak građana u nekoj drugoj zemlji, pod uslovom da postoji ugovor o dvostrukom oporezivanju sa tom zemljom.

Smanjena opterećenje na zarade

Počevši od 1. jula 2014, nova radna mesta daju pravo poslodavcima na poveliko oslobađanje od poreza i doprinosa koji se plaćaju na neto plate od trenutka zaposlenja do 30. juna 2016. godine.

  • 1 - 9 novih radnih mesta: smanjenje od 65%;

  • 10 - 99 novih radnih mesta: smanjenje od 70%;

  • 100+ novih radnih mesta: smanjenje od 75%.

Ovo smanjuje ukupno opterećenje za zarade na veoma konkurentnih 20% (procena za prosečnu platu u Srbiji).

Godišnji odbici za porez na dobit

Za građane koji nisu državljani Srbije, godišnji prihod se oporezuje ukoliko prelazi iznos trostruke prosečne godišnje zarade u Srbiji. Poreska stopa je 10% za godišnji prihod u iznosu do 6 prosečnih godišnjih zarada u Srbiji, a 15% za deo godišnjeg prihoda koji prelazi 6 puta prosečnu godišnju zaradu u Srbiji. Oporezivi prihod se dodatno smanjuje za 40% prosečne godišnje zarade za poreskog obveznika i 15% prosečne godišnje zarade za svakog izdržavanog člana porodice. Ukupan iznos umanjenja ne može preći 50% oporezivog prihoda.

Izuzeci od poreza na dodatu vrednost u slobodnim zonama

Prihodi ostvareni kroz komercijalne aktivnosti u slobodnim zonama u Srbiji su izuzeti od poreza na dodatu vrednost. Postoje dvanaest slobodnih zona koje trenutno posluju u zemlji: Pirot, Subotica, Zrenjanin, FAS Kragujevac, Šabac, Novi Sad, Užice, Smederevo, Svilajnac, Kruševac, Apatin, Vranje, Priboj i Beograd. Strane kompanije mogu formirati slobodnu zonu u privatnom vlasništvu na osnovu projekta odobrenog od strane vlade.

Bescarinski uvoz sirovina i poluproizvoda

Strani investitori u Srbiji mogu da uživaju u benefitima od slobodnog uvoza sirovina i poluproizvoda za izvozno orijentisanu proizvodnju. Ova pogodnost se može postići ili poslovanjem u jednoj od slobodnih zona u Srbiji ili putem carinske dozvole za spoljno orijentisanu prerađivačku proizvodnju. U oba slučaja, gotovi proizvodi moraju biti 100% namenjeni izvozu.rt.

Bescarinski uvoz mašina i opreme

Strani investitori su izuzeti od plaćanja carine na uvezenu opremu i mašine koje predstavljaju udeo stranog investitora u kapitalu preduzeća u Srbiji.

Lokalni podsticaji

Širok spektar podsticaja je takođe dostupan na lokalnom nivou, i varira u obimu i veličini od jednog do drugog grada. Glavni podsticaji obuhvataju:

  • Izuzeća ili umanjenja naknada za zakup gradskog građevinskog zemljišta, uključujući i mogućnost plaćanja na rate, uz prethodnu saglasnost Vlade Republike Srbije;

  • Olakšanje za naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, kao što su izuzeća od naknada ili popusti za jednokratna plaćanja;

  • Izuzeća ili umanjenja drugih lokalnih taksi (npr. naknada za prikazivanje naziva kompanije).

Opštine Timočke krajine

Alternative flash content

Requirements

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo