Konkursi, grantovi...

Ovde možete da nađete spisak aktuelnih konkursa, grantova, javnih poziva, podsticajnih sredstava, subvencija...

Naziv konkursa:
- Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih u 2024. godini
- Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2024. godini
- Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2024. godini
- Javni poziv za realizaciju mere sticanja praktičnih znanja u 2024. godini
- Javni poziv za realizaciju mere stručne prakse u 2024. godini
- Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem u 2024. godini
- Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem u 2024. godini
- Javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog u 2024. godini
- Javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka na zahtev poslodavca u 2024. godini …

Konkurs objavio: Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ)

Datum objave: 05.04.2024
Rok za prijavu: Različiti rokovi, u zavisnosti od konkursa - pogledajti na saju NSZ-a


Naziv konkursa: Javni poziv za učešće u programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije u 2024.

Konkurs objavio: Razvojna agencija Srbije (RAS)

Datum objave: 15.03.2024
Rok za prijavu: 26.04.2024

 


Naziv konkursa: Raspisan prvi IPARD III javni poziv u okviru Mere 1 za izgradnju i opremanje objekata i podizanje proizvodnih i matičnih zasada

Konkurs objavio: Ministarstvo poloprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Datum objave: 23.02.2024
Rok za prijavu: 24.05.2024


Naziv konkursa: Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja

Konkurs objavio: Ministarstvo pravde

Datum objave: 23.02.2024
Rok za prijavu: 14.03.2024


Naziv konkursa: Javni poziv za dodelu budžetskih sredstava radi finansiranja razvojnih infrastrukturnih projekata jedinica lokalne samouprave na teritoriji republike srbije za 2024. 

Konkurs objavio: Ministarstvo gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Datum objave: 20.02.2024
Rok za prijavu: 20.03.2024


Naziv konkursa: Javni poziv za dodelu sredstava podsticaja za razvoj i unapređenje ruralnog  turizma i ugostiteljstva

Konkurs objavio: Ministarstvo turizma i omladine

Datum objave: 22.02.2024
Rok za prijavu: 15.04.2024


Naziv konkursa: Razvoj lokalne infrastrukture i institucionalno jačanje lokalnih samouprava

Konkurs objavio: Ministarstvo gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Datum objave: 20.02.2024
Rok za prijavu: Videti više na opširnije


Naziv konkursa: Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata sanacije i zatvaranja nesanitarnih deponija u 2024. 

Konkurs objavio: Ministarsvo zaštite šivotne sredine

Datum objave: 08.02.2024
Rok za prijavu: 26.02.2024


Naziv konkursa: Program podsticanja regionalnog rasta u Republici Srbiji u 2024. 

Konkurs objavio: Kabinet ministra za ravnomerni regionalni razvoj

Datum objave: 14.02.2024
Rok za prijavu: videti detaljnije na opširnije


Naziv konkursa: Za subvencionisanje kupovine novih električnih vozila 170 miliona dinara

Konkurs objavio: Portal preduzetništva

Datum objave: 09.02.2024
Rok za prijavu: videti opširnije


Naziv konkursa: Javni poziv za dodelu godišnjih nagrada za najbolje opštinske/gradske uprave u 2023. godini

Konkurs objavio: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Datum objave: 03.02.2024
Rok za prijavu: 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku RS“.


Naziv konkursa: JAVNI POZIV ZA RASPODELU SREDSTAVA

Konkurs objavio: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Datum objave: 03.02.2024
Rok za prijavu: 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku RS“.


Naziv konkursa: Podnošenje zahteva za podsticaje po hektaru biljne proizvodnje do 1. marta

Konkurs objavio: Ministarstvo poljoprivrede

Datum objave: 01.02.2024
Rok za prijavu: 01.03.2024


Naziv konkursa: Konkurs za sufinansiranje projekata namenjenih za region i dijasporu 2024.

Konkurs objavio: Ministarstvo spoljnih poslova uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu

Datum objave: 01.02.2024
Rok za prijavu: 12.02.2024


Naziv konkursa: Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji republike Srbije za 2024. godinu

Konkurs objavio: Ministarstvo za brigu o selu

Datum objave: 22.01.2024
Rok za prijavu: do utroška sredstava


Naziv konkursa: Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog domaćinstva na teritoriji Srbije za 2024. godinu

Konkurs objavio: Ministarstvo za brigu o selu

Datum objave: 22.01.2024
Rok za prijavu: 22.02.2024


Naziv konkursa: Konkurs za dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma u 2024. godini

Konkurs objavio: Ministarstvo turizma i omladine

Datum objave: 22.01.2024
Rok za prijavu: 30.09.2024


Naziv konkursa: Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2024.

Konkurs objavio: Ministarstvo zaštite životne sredine

Datum objave: 12.01.2024
Rok za prijavu: 29.01.2024


Naziv konkursa: Termini poziva za IPARD III program za 2024. godinu

Konkurs objavio: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Datum objave: više različitih rokova
Rok za prijavu: više različitih rokova


Naziv konkursa: Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude 

Konkurs objavio: Ministarstvo turizma i omladine

Datum objave: 15.01.2024
Rok za prijavu: 01.09.2024


Naziv konkursa: Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata smanjenja zagađenja vazduha u srbiji iz individualnih izvora u 2024. 

Konkurs objavio: Ministarstvo zaštite životne sredine

Datum objave: 12.01.2024
Rok za prijavu: 29.01.2024


Naziv konkursa: Konkurs za dodelu subvencija, transfera i dotacija namenjenih za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu u 2024.

Konkurs objavio: Ministarstvo turizma i omladine

Datum objave: 15.01.2024
Rok za prijavu: 29.03.2024


Naziv konkursa: Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2024.

Konkurs objavio: Ministarstvo zaštite životne sredine

Datum objave: 12.01.2024
Rok za prijavu: 29.01.2024


Naziv konkursa: Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata nabavke, zamene, rekonsktrukcije i sanacije kotlarnica za grejanje u 2024.

Konkurs objavio: Ministarstvo zaštite životne sredine

Datum objave: 12.01.2024
Rok za prijavu: 29.01.2024


Naziv konkursa: Program podrške unapređenju razvoja izrazito nedovoljno razvijenih opština (jedinice lokalne samouprave iz četvrte grupe) za 2024. godinu

Konkurs objavio: Kabinet ministra za razvoj nedovoljno razvijenih opština

Datum objave: 05.01.2024
Rok za prijavu: 20 dana od objavljivanja u Službenom glasniku


Naziv konkursa: Poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru URBAKT programa

Konkurs objavio: Ministarstvo za evropske integracije

Datum objave: 11.01.2024
Rok za prijavu: 20.03.2024


Naziv konkursa: EBRD savetodavna podrška malim i srednjim preduzećima

Konkurs objavio: EU mogućnosti

Datum objave: 11.01.2024
Rok za prijavu: 31.12.2027


Naziv konkursa: Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2024. godini

Konkurs objavio: Ministarstvo kulture 

Datum objave: 05.01.2024
Rok za prijavu: 05.02.2024.


Naziv konkursa: Javni poziv za učešće u programu podrške privrednim društvima za promociju izvoza u 2023. godini

Konkurs objavio: Razvojna agencija Srbije - RAS

Datum objave: 28.12.2023
Rok za prijavu: 27.03.2024


Naziv konkursa: Javni poziv za učešće u programu podrške privrednim društvima za usvajanje principa poslovanja u međunarodnim lancima vrednosti u 2023. godini

Konkurs objavio: Razvojna agencija Srbije - RAS

Datum objave: 29.12.2023
Rok za prijavu: 29.04.2024


Naziv konkursa: Drugi javni poziv otvoren je za tri programa podrške Fonda: Program ranog razvoja, Program sufinansiranja inovacija i Program saradnje nauke i privrede.

Konkurs objavio: Fond za inovacionu delatnost

Datum objave: 22.12.2023
Rok za prijavu: 01.04.2024


Naziv konkursa:
- Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove/programe za 2024. godinu
- Konkurs za sufinansiranje projekata za promovisanje kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu u digitalnom formatu u 2024. godini
- Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti POZORIŠNE UMETNOSTI (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija) u Republici Srbiji u 2024. godini
- Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti izdavačke delatnosti – kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti u 2024. godini
- Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti književnosti – manifestacije i nagrade u 2024. godini
- Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2024. godini, itd.

Konkurs objavio: Ministarstvo kulture 

Datum objave: 28.12.2023
Rok za prijavu: više različitih rokova


Naziv konkursa: Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite i digitalizacije kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2024. 

Konkurs objavio: Ministarsvo kulture

Datum objave: 05.12.2023
Rok za prijavu: 15.01.2024


Naziv konkursa: Konkurs za sufinansiranje programa i projekata međunarodne saradnje u oblasti kulture i umetnosti u 2024. godini

Konkurs objavio: Ministarstvo kulture 

Datum objave: 20.12.2023
Rok za prijavu: 20.01.2024


Naziv konkursa: Treći javni poziv programa Konkurentna poljoprivreda: „50:40:10“, bespovratna sredstva po korisniku i do 200.000 evra 

Konkurs objavio: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja

Datum objave: 27.11.2023
Rok za prijavu: 02.02.2024


Naziv konkursa: Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove/programe za 2024. godinu

Konkurs objavio: Ministarstvo kulture 

Datum objave: 20.12.2023
Rok za prijavu: 20.02.2024


Naziv konkursa: Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti zaštite starih tradicionalnih zanata i njihove savremene primene za 2024. godinu

Konkurs objavio: Ministarsvo kulture

Datum objave: 05.12.2023
Rok za prijavu: 15.01.2024


Naziv konkursa: Javni poziv za učešće u programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija u 2023. godini

Konkurs objavio: Razvojna agencija Srbije - RAS

Datum objave: 05.12.2023
Rok za prijavu: 04.03.2024


Naziv konkursa: Konkurs za dodelu subvencijaza očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u 2023.

Konkurs objavio: Ministarsvo unutrašnje i spoljne trgovine

Datum objave: 30.11.2023
Rok za prijavu: 6.12.2023


Naziv konkursa: Opšti poziv za podnošenje ERASMUS + Programa za 2024. godinu

Konkurs objavio: Evropska komisija

Datum objave: 29.11.2023
Rok za prijavu: različiti rokovi, videti na opširnije


Naziv konkursa: HORIZON - Novi poziv za održivu budućnost

Konkurs objavio: European Commission

Datum objave: 17.10.2023
Rok za prijavu: 22.04.2024


Naziv konkursa: Gradovi u fokusu 2024

Konkurs objavio: Ministarstvo kulture

Datum objave: 27.11.2023
Rok za prijavu: 26.12.2023


Naziv konkursa:  DANUBE REGION PROGRAMME OPENS FUNDING WINDOW FOR SEED MONEY APPLICATIONS

Konkurs objavio: Interreg Danube Transnational Programme

Datum objave: 27.11.2023
Rok za prijavu: 29.03.2024


Naziv konkursa: Javni konkurs za učešće u nacionalnom izboru kvalifikovanih predlagača za prijavu predloga projekata Digitalni inovacioni hab Srbije

Konkurs objavio: Ministarsvo informisanja i telekomunikacija

Datum objave: 24.11.2023
Rok za prijavu: 04.12.2023


Naziv konkursa: Javni poziv za akreditaciju sprovodilaca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi

Konkurs objavio: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Datum objave: 27.11.2023
Rok za prijavu: 27.12.2023


Naziv konkursa: Javni poziv za dodelu paketa podrške lokalnim samoupravama za unapređenje principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou

Konkurs objavio: Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO)

Datum objave: 23.11.2023
Rok za prijavu: 22.01.2024


Naziv konkursa: PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA za program „Moja prva plata“

Konkurs objavio: Nacionalna služba za zapošljavanje

Datum objave: 13.11.2023
Rok za prijavu: 06.12.2023


Naziv konkursa: Javni poziv za podsticaje za proizvodnju sadnog materijala

Konkurs objavio: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja

Datum objave: 20.11.2023
Rok za prijavu: 28.11.2023


Naziv konkursa: Javni poziv za kandidovanje prestonice kulture

Konkurs objavio: Ministarstvo kulture

Datum objave: 15.11.2023
Rok za prijavu: 14.01.2024


Naziv konkursa: Javni poziv za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture

Konkurs objavio: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja

Datum objave: 13.11.2023
Rok za prijavu: 20.11.2023


Naziv konkursa: Drugi poziv - Paketi podrške gradovima i opštinama

Konkurs objavio: Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO)

Datum objave: 08.11.2023
Rok za prijavu: 25.01.2024


Naziv konkursa: Javni poziv za sprovođenje integralnih projekata proisteklih iz 12 teritorijalnih strategija podržanih kroz program EU PRO Plus

Konkurs objavio: EU PRO +

Datum objave: 09.11.2023
Rok za prijavu: 28.12.2023


Naziv konkursa: Pametni početak

Konkurs objavio: Fond za inovacionu delatnost

Datum objave: 06.11.2023
Rok za prijavu: 01.02.2024


Naziv konkursa: Drugi poziv "Interreg Danube Region Programme"

Konkurs objavio: Interreg Danube Region Programme

Datum objave: 02.11.2023
Rok za prijavu: 29.03.2024


Naziv konkursa: Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za upravljanje rizicima kroz premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja za 2023. 

Konkurs objavio: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja

Datum objave: 16.10.2023
Rok za prijavu: 15.11.2023


Naziv konkursa: Javni poziv za sprovođenje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice

Konkurs objavio: Ministarstvo privrede i Razvojna agencija Srbije (RAS)

Datum objave: 08.09.2023
Rok za prijavu: 27.09.2023


Naziv konkursa: Izazov za inovativna rešenja za zelenu tranziciju srpske privrede

Konkurs objavio: EU za Zelenu Agendu u Srbiji

Datum objave: 02.11.2023
Rok za prijavu: Različiti rokovi. Videti na Opširnije


Naziv konkursa: Javni poziv za prijavu projekata za Program o izmenama i dopunama Programa podsticanja regionalnog rasta u Republici Srbiji u 2023.

Konkurs objavio: Kabinet Ministra za ravnomerni regionalni razvoj

Datum objave: 13.10.2023
Rok za prijavu: videti na dugme Opširnije


Naziv konkursa: Javni poziv za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“

Konkurs objavio: Nacionalna služba za zapošljavanje

Datum objave: 10.10.2023
Rok za prijavu: 31.10.2023


Naziv konkursa: Javni poziv za sprovođenje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice objavljen u skladu sa Programom standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2023. - Mentoring

Konkurs objavio: Ministarstvo privrede i Razvojna agencija Srbije (RAS)

Datum objave: 18.09.2023
Rok za prijavu: 06.10.2023


Naziv konkursa: Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva na teritoriji Srbije za 2023. 

Konkurs objavio: Ministarstvo za brigu o selu

Datum objave: 25.09.2023
Rok za prijavu: 13.10.2023


Naziv konkursa: Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata nabavke, zamene, rekonstrukcije i sanacije kotlarnica za grejanje u 2023. godini

Konkurs objavio: Ministarstvo privrede i Razvojna agencija Srbije (RAS)

Datum objave: 13.09.2023
Rok za prijavu: 28.09.2023


Naziv konkursa: Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2023. godini

Konkurs objavio: Ministarstvo privrede

Datum objave: 24.08.2023
Rok za prijavu: do utroška sredstava a najkasnije do 31.12.2023


Naziv konkursa: Raspisan javni poziv za nabavku novih mašina i opreme za primarnu stočarsku proizvodnju

Konkurs objavio: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Datum objave: 04.09.2023
Rok za prijavu: 02.10.2023


Naziv konkursa: Raspisan javni poziv za podršku ženskom preduzetništvu

Konkurs objavio: Ministarstvo privrede

Datum objave: 28.08.2023
Rok za prijavu: do utroška sredstava 


Naziv konkursa: Izmenjen rok za podnošenje zahteva za organsku biljnu proizvodnju za 2023. godinu

Konkurs objavio: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Datum objave: 24.08.2023
Rok za prijavu: 06.09.2023


Naziv konkursa: Javni poziv za podsticaje za organsku biljnu proizvodnju 

Konkurs objavio: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Datum objave: 24.07.2023
Rok za prijavu: 25.07.2023


Naziv konkursa: Javni poziv za podsticaje za nabavku kvalitetnih priplodnih grla

Konkurs objavio: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Datum objave: 15.08.2023
Rok za prijavu: 15.09.2023


Naziv konkursa: Javni poziv za nabavku novih mašina i opreme za primarnu biljnu proizvodnju

Konkurs objavio: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Datum objave: 07.08.2023
Rok za prijavu: 07.09.2023


Naziv konkursa: Javni poziv za subvencije za organsku stočarsku proizvodnju 

Konkurs objavio: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Datum objave: 31.07.2023
Rok za prijavu: 31.08.2023


Naziv konkursa: Javni poziv za dostavljanje predloga projekata podrške ženama i mladim početnicama i početnicima u poslovanju kroz nabavku opreme i uvođenje usluga. 

Konkurs objavio: Program Evropske unije (EU) za lokalni razvoj, EU PRO Plus

Datum objave: 31.07.2023
Rok za prijavu: 12.09.2023


Naziv konkursa: Javni poziv za podršku institucijama Vlade Srbije i jedinicama lokalnih samouprava  u oblasti energetske efikasnosti

Konkurs objavio: Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)

Datum objave: 20.07.2023
Rok za prijavu: 15.09.2023


Naziv konkursa: Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2023. godini

Konkurs objavio: Ministarstvo privrede

Datum objave: 24.07.2023
Rok za prijavu: Do utroška sredstava a najkasnije do 31.12.2023


Naziv konkursa: Program ranog razvoja 

Konkurs objavio: Fond za inovacionu delatnost

Datum objave: 12.07.2023
Rok za prijavu: 15.09.2023


Naziv konkursa: Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za podsticanje razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju i mlade u 2023.

Konkurs objavio: Ministarstvo privrede

Datum objave: 17.07.2023
Rok za prijavu: Do utroška sredstava


Naziv konkursa: Program sufinansiranja inovacija 

Konkurs objavio: Fond za inovacionu delatnost

Datum objave: 12.07.2023
Rok za prijavu: 15.09.2023


Naziv konkursa: Katapult javni poziv 

Konkurs objavio: Fond za inovacionu delatnost

Datum objave: 07.07.2023
Rok za prijavu: 16.10.2023


Naziv konkursa: Javni poziv za podizanje zasada vinove loze

Konkurs objavio: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Datum objave: 20.06.2023
Rok za prijavu: 20.07.2023


Naziv konkursa: Javni poziv za prijavu projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2024. godinu

Konkurs objavio: Ministarstvo privrede

Datum objave: 26.06.2023
Rok za prijavu: 21.09.2023


Naziv konkursa: Novi javni poziv Fonda

Konkurs objavio: Fond za Inovacionu delatnost

Datum objave: 21.06.2023
Rok za prijavu: 15.09.2023


Naziv konkursa: Grantovi namenjeni jačanju malih i srednjih preduzeća u Srbiji u okviru projekta Velika mala privreda

Konkurs objavio: USAID i ACDI/VOCA

Datum objave: 21.06.2023
Rok za prijavu: 30.04.2024


Naziv konkursa: Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave, kao i gradske opštine, JP 2/23

Konkurs objavio: Ministarstvo rudarstva i energetike

Datum objave: 08.06.2023
Rok za prijavu: 23.06.2023


Naziv konkursa: Otvoren prvi javni poziv INTERREG VI-A IPA program Bugarska – Srbija 2021-2027

Konkurs objavio: Ministarstvo za evropske integracije

Datum objave: 15.06.2023
Rok za prijavu: 15.08
.2023 u 17.časova


Naziv konkursa: Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti zaštite starih tradicionalnih zanata i njihove savremene primene za 2023.

Konkurs objavio: Ministarstvo kulture

Datum objave: 08.06.2023
Rok za prijavu: 08.07.2023


Naziv konkursa: Јavni poziv za podršku sprovođenju konkretnih mera zaštite vazduha u jedinicama lokalne samouprave

Konkurs objavio: Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)

Datum objave: 05.06.2023
Rok za prijavu: 03.07.2023


Naziv konkursa: Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata zaštite i očuvanja voda kao prirodnih resursa na rekama u srbiji u 2023. 

Konkurs objavio: Ministarstvo zaštite životne sredine

Datum objave: 07.06.2023
Rok za prijavu: 22.06.2023


Naziv konkursa: Javni poziv za podršku institucijama Vlade Srbije i jedinicama lokalnih samouprava u oblasti energetske efikasnosti

Konkurs objavio: Vlada Republike Srbije

Datum objave: 23.05.2023
Rok za prijavu: 05.06.2023


Naziv konkursa: Javni poziv za učestvovanje na tenderu u okviru INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Rumunija - Srbija 2014-2020.

Konkurs objavio: Ministarstvo za evropske integracije

Datum objave: 10.05.2023
Rok za prijavu: 18.05.2023


Naziv konkursa: Javni poziv za dodelu paketa podrške jedinicama lokalne samouprave za unapređenje socijalne zaštite

Konkurs objavio: Stalna konferencija gradova i opština

Datum objave: 24.05.2023
Rok za prijavu: 23.06.2023


Naziv konkursa: Grad Zaječar raspisao šest konkursa za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivrede

Konkurs objavio: Grad Zaječar

Datum objave: 20.05.2023
Rok za prijavu: Različiti rokovi za prijavu u zavisnosti od konkursa


Naziv konkursa: Javni poziv za učešće u programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija u 2022. 

Konkurs objavio: Razvojna agencija Srbije (RAS)

Datum objave: 04.05.2023
Rok za prijavu: 05.06.2023


Naziv konkursa: Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan (CC4WBs), otvoren poziv za prijave

Konkurs objavio: British Council


Rok za prijavu: 31.05.2023


Naziv konkursa: Za program podsticanja regionalnog rasta 325.100.000 dinara

Konkurs objavio: Vlada republike Srbije

Datum objave: 28.04.2023
Rok za prijavu: različiti rokovi, pogledati na opširnije


Naziv konkursa: Javni poziv za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi

Konkurs objavio: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Datum objave: 03.05.2023
Rok za prijavu: 02.06.2023


Naziv konkursa: Javni poziv za subvencije u stočarstvu po košnici pčela za 2023. godinu

Konkurs objavio: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja

Datum objave: 03.05.2023
Rok za prijavu: 22.05.2023 - produžen rok do 12.6. Više informacija na: http://skr.rs/z8Om


Naziv konkursa: Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za prvi kvartal 2023. godine

Konkurs objavio: Ministarstvo za zaštitu životne sredine

Datum objave: 26.04.2023
Rok za prijavu: 15.05.2023


Naziv konkursa: Javni poziv za učešće u programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije u 2023.

Konkurs objavio: Razvojna agencija Srbije (RAS)

Datum objave: 21.04.2023
Rok za prijavu: 26
.05.2023


Naziv konkursa: Javni poziv za dodelu sredstava radi finansiranja projekata unapređenja energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama, JP 1/23

Konkurs objavio: Ministarstvo rudarstva i energetike

Datum objave: 18.04.2023
Rok za prijavu:
 02.06.2023


Naziv konkursa: Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2023. 

Konkurs objavio: Ministarstvo zaštite životne sredine

Datum objave: 18.04.2023
Rok za prijavu:
 03.05.2023: produžen rok do 08.05.2023


Naziv konkursa: Konkurs za inovativna rešenja za zelenu tranziciju srpske privrede

Konkurs objavio: Portal preduzetništva

Datum objave: 28.03.2023
Rok za prijavu:
 09.04.2023


Naziv konkursa: Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata sanacije i zatvaranja nesanitarnih deponija u 2023. 

Konkurs objavio: Ministarstvo zaštite životne sredine

Datum objave: 11.04.2023
Rok za prijavu:
 26.04.2023


Naziv konkursa: EBRD Star Venture program

Konkurs objavio: European bank

Datum objave: 06.04.2023
Rok za prijavu:
 16.04.2023


Naziv konkursa: Prvi javni poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Jadransko-jonskog programa – IPA ADRION

Konkurs objavio: Intereg ADRION

Datum objave: 04.04.2023
Rok za prijavu:
 30.06.2023


Naziv konkursa: JAVNI POZIV za učešće u Programu za unapređenje saradnje i podizanje kapaciteta na regionalnom i lokalnom nivou

Konkurs objavio: Razvojna agencija Srbije (RAS)

Datum objave: 03.4.2023
Rok za prijavu:
 Do utroška sredstava


Naziv konkursa: Otvoren konkurs za grantove do 100.000 dolara

Konkurs objavio: Startech program

Datum objave: 03.03.2023
Rok za prijavu:
 03.05.2023


Naziv konkursa: Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovine seoske kuće sa okućnicom

Konkurs objavio: Ministarsvo za brigu o selu

Datum objave: 28.02.2023
Rok za prijavu:
 do utroška sredstava, najkasnije do 1.11.2023


Naziv konkursa: Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude za 2023. 

Konkurs objavio: Ministarsvo turizma i omladine

Datum objave: 20.01.2023
Rok za prijavu:
 01.09.2023


Naziv konkursa: Konkurs za dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma u 2023. 

Konkurs objavio: Ministarsvo turizma i omladine

Datum objave: 20.01.2023
Rok za prijavu:
 30.09.2023


Naziv konkursa: Konkurs za dodelu subvencija, transfera i dotacija namenjenih za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu za 2023.

Konkurs objavio: Ministarsvo turizma i omladine

Datum objave: 20.01.2023
Rok za prijavu:
 30.03.2023


Naziv konkursa: Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2023. 

Konkurs objavio: Nacionalna služba za zapošljavanje

Datum objave: 20.02.2023
Rok za prijavu:
 10.04.2023


Naziv konkursa: Javni poziv za prijavu projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture

Konkurs objavio: Ministarsvo privrede

Datum objave: 21.02.2023
Rok za prijavu:
 07.03.2023


Naziv konkursa: Javni poziv za realizaciju mere stručne prakse u 2023. 

Konkurs objavio: Nacionalna služba za zapošljavanje

Datum objave: 20.02.2023
Rok za prijavu:
 Do utroška sredstava a najkasnije do 30.11.2023


Naziv konkursa: Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade

Konkurs objavio: Nacionalna služba za zapošljavanje

Datum objave: 20.02.2023
Rok za prijavu:
 Do utroška sredstava a najkasnije do 30.11.2023


Naziv konkursa: Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata nabavke, zamene, rekonsktrukcije i sanacije kotlarnica za grejanje u 2023.

Konkurs objavio: Ministarstvo zaštite životne sredine

Datum objave: 08.02.2023
Rok za prijavu:
 27.02.2023


Naziv konkursa: Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja

Konkurs objavio: Ministarstvo pravde

Datum objave: 17.02.2023
Rok za prijavu:
 20 dana od objavljivanja u Službenom glasniku RS


Naziv konkursa: Javni poziv opštinama i gradovima za prijavu u okviru projekta „Podrška u uspostavljanju jedinstvenog upravnog mesta“ 

Konkurs objavio: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Datum objave: 10.02.2023
Rok za prijavu:
 25.02.2023


Naziv konkursa: Javni poziv za raspodelu sredstava

Konkurs objavio: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Datum objave: 04.02.2023
Rok za prijavu:
Rok za podnošenje prijava za raspodelu sredstava je 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije”


Naziv konkursa: Konkurs za projekte inovativnih laboratirija

Konkurs objavio: European Commission: Creative Europe Programme (CREA)

Rok za prijavu:
 20.04.2023


Naziv konkursa: Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata smanjenja zagađenja vazduha u srbiji iz individualnih izvora u 2023.

Konkurs objavio: Ministarstvo zaštite životne sredine

Datum objave: 08.02.2023
Rok za prijavu:
 27.02.2023


Naziv konkursa: Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata sanacije i zatvaranja nesanitarnih deponija u 2023. 

Konkurs objavio: Ministarstvo zaštite životne sredine

Datum objave: 03.02.2023
Rok za prijavu:
 23.02.2023


Naziv konkursa: KONKURS za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove za 2023. godinu

Konkurs objavio: Ministarstvo kulture

Datum objave: 01.02.2023
Rok za prijavu:
 31.03.2023


Naziv konkursa: Konkurs za sufinansiranje projekata namenjenih za region i dijasporu 2023

Konkurs objavio: Ministarstvo spoljnih poslova. Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu

Datum objave: 01.02.2023
Rok za prijavu:
 15.02.2023


Naziv konkursa: Gradovi u fokusu 2023.

Konkurs objavio: Ministarstvo kulture

Datum objave: 31.01.2023
Rok za prijavu:
 02.03.2023


Naziv konkursa: Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i digitalizacije kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2023.

Konkurs objavio: Ministarstvo kulture

Datum objave: 28.01.2023
Rok za prijavu:
 01.03.2023


Naziv konkursa: Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2023.

Konkurs objavio: Ministarstvo zaštite životne sredine

Datum objave: 31.01.2023
Rok za prijavu:
 14.02.2023


Naziv konkursa: Program akceleracije za 2023. godinu: BioSens 

Konkurs objavio: Biosens Akcelerator

Datum objave: 27.12.2022
Rok za prijavu:
 01.02.2023


Naziv konkursa: Javni poziv za učešće u programu podrške razvoju konkurentnosti u 2022. godini

Konkurs objavio: Razvojna agencija Srbije (RAS)

Datum objave: 30.12.2022
Rok za prijavu:
 31.12.2023


Naziv konkursa: Javni poziv za program Pametni početak - SMART START

Konkurs objavio: Fond za inovacionu delatnost

Datum objave: 20.12.2022
Rok za prijavu:
 28.02.2023


Naziv konkursa: Javni poziv za učešće u programu podrške privrednim društvima za promociju izvoza u 2022. 

Konkurs objavio: Razvojna agencija Srbije (RAS)

Datum objave: 21.12.2022
Rok za prijavu:
 20.03.2023


Naziv konkursa: Produžen rok za podnošenje projekata za Program Srbija - Rumunija

Konkurs objavio: IPA Romania - Serbia

Datum objave: 19.12.2022
Rok za prijavu:
 01.03.2023


Naziv konkursa: Javni poziv za dodeljivanje inovacionih vaučera

Konkurs objavio: Fond za inovacionu delatnost

Datum objave: 15.12.2022
Rok za prijavu:
 do utroška sredstava 


Naziv konkursa: Objavljen opšti poziv za podnošenje Erazmus+ prijava za 2023. godinu

Konkurs objavio: Evropska komisija

Datum objave: 23.11.2022
Rok za prijavu:
 više različitih rokova, pogledati klikom na Opširnije ili na sajtu Erasmusa


Naziv konkursa: Javni poziv za učešće u programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija u 2022. 

Konkurs objavio: Razvojna agencija Srbije

Datum objave: 25.11.2022
Rok za prijavu:
 24.01.2023


Naziv konkursa: Grantovi za mala i srednja preduzeća iz poljoprivredne i prehrambene industrije

Konkurs objavio: Portal preduzetništva

Datum objave: 10.11.2022
Rok za prijavu:
 27.04.2023


Naziv konkursa: JAVNI POZIV za podnošenje predloga projekata za uspostavljanje i unapređenje međuopštinske saradnje

Konkurs objavio: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Datum objave: 11.10.2022
Rok za prijavu:
 15.11.2022


Naziv konkursa: Otvoren I poziv "INTERREG IPA Romania - Serbia"

Konkurs objavio: Interreg IPA Romania - Serbia

Datum objave: 04.10.2022
Rok za prijavu:
 01.02.2023


Naziv konkursa: Otvoren poziv "Danube Region Programme"

Konkurs objavio: Interreg Danube Transnational Programme

Datum objave: 29.09.2022
Rok za prijavu:
 21.11.2022


Naziv konkursa: Javni poziv za jedinice lokalnih samouprava

Konkurs objavio: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Datum objave: 03.10.2022
Rok za prijavu:
 24.10.2023


Naziv konkursa: Javni poziv za učešće na međunarodnom privrednom sajmu u Tirani „Tirana international fair 2022“

Konkurs objavio: Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije

Datum objave: 27.09.2022
Rok za prijavu:
 10.10.2022


 

Naziv konkursa: Javni poziv za projekte poslovne infrastrukture

Konkurs objavio: EU Pro +

Datum objave: 26.09.2022
Rok za prijavu:
 25.10.2022


 

Naziv konkursa: Konkurs za preduzetnice iz prehrambene industrije

Konkurs objavio: Portal preduzetništva

Datum objave: 23.09.2022
Rok za prijavu:
 03.10.2022


Naziv konkursa: Javni poziv za Program ranog razvoja

Konkurs objavio: Fond za Inovacionu delatnost

Datum objave: 15.09.2022
Rok za prijavu:
 15.11.2022


 

Naziv konkursa: EU konkurs za razvoj turizma

Konkurs objavio: #EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam

Datum objave: 20.09.2022
Rok za prijavu:
 21.10.2022


Naziv konkursa: Javni poziv za Program sufinansiranja inovacija 

Konkurs objavio: Fond za Inovacionu delatnost

Datum objave: 15.09.2022
Rok za prijavu:
 15.11.2022


Naziv konkursa: Javni poziv za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih „MOJA PRVA PLATA“

Konkurs objavio: Nacionalna služba za zapošljavanje

Datum objave: 22.08.2022.
Rok za prijavu:
 31.10.2022.


Naziv konkursa: Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge MENTORING

Konkurs objavio: Razvojna agencija Srbije (RAS)

Datum objave: 07.07.2022
Rok za prijavu: 12.08.2022


Naziv konkursa: Otvoren javni poziv za učešće u programu akceleracije: KATAPULT!

Konkurs objavio: Fond za inovacionu delatnost

Datum objave: 07.07.2022.
Rok za prijavu:
 15.09.2022.


Naziv konkursa: Javni poziv za dodelu kreditnih sredstava u okviru investicionog programa „oporavak i razvojˮ

Konkurs objavio: Ministarstvo privrede

Rok za prijavu: 30.06.2022


Naziv konkursa: Peti poziv za dostavljanje predloga projekta u okviru Jadransko-jonskog transnacionalnog programa 2014-2020 – ADRION

Konkurs objavio: Ministarstvo za evropske integracije

Datum objave: 07.06.2022
Rok za prijavu: 08.07.2022


Naziv konkursa: Javni poziv za učešće na Medjunarodnom sajmu poljoprivrede od 21. - 27. maja u Novom Sadu

Konkurs objavio: Uprava za agrarna plaćanja

Objavljeno:
 12.05.2022


Naziv konkursa: Drugi javni poziv za dodelu sredstva za sprovođenje mere energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe - 2021 – jp3/21

Konkurs objavio: Ministarstvo rudarstva i energetike

 


Naziv konkursa: Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2022. godini

Konkurs objavio: Ministarstvo privrede

Rok za prijavu: do utroška sredstava, a najkasnije do 31.12.2022


Naziv konkursa: Javni poziv za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi

Konkurs objavio: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Datum objave: 10.05.2022
Rok za prijavu:
 09.06.2022


Naziv konkursa: Javni poziv za predloge projekata za nabavku opreme i uvođenje usluga za preduzetnike, mikro i mala preduzeća

Konkurs objavio: REU PRO +

Datum objave: 04.05.2022
Rok za prijavu:
 30.06.2022


Naziv konkursa: Javni poziv za sprovođenje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice 

Konkurs objavio: Razvojna agencija Srbije (RAS)

Datum objave: 21.04.2022
Rok za prijavu:
 10.05.2022


Naziv konkursa: Dodela sredstava radi finansiranja projekata unapređenja energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja u jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama

Konkurs objavio: Ministarstvo rudarstva i energetike

Datum objave: 15.04.2022
Rok za prijavu:
 25.05.2022


Naziv konkursa: Treći javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave kao i gradske opštine -2022- jp 1/22

Konkurs objavio: Ministarstvo rudarstva i energetike

 


Naziv konkursa: Podrška kreativnosti i inovacijama u turizmu

Konkurs objavio: EU u Srbiji

Datum objave: 19.04.2022
Rok za prijavu:
 25.05.2022


Naziv konkursa: Otvoren izazov za inovativna rešenja u oblasti cirkularne ekonomije

Konkurs objavio: Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, uz podršku Evropske Unije, i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i Evropskom investicionom bankom (EIB)

Datum objave: 23.03.2022
Rok za prijavu:
 29.04.2022


Naziv konkursa: Finansijska podrška korisnicima projekata IPA programa teritorijalne saradnje

Konkurs objavio: Razvojna agencija Srbije (RAS)

Datum objave: 30.03.2022
Rok za prijavu:
 Do utroška sredstava


Naziv konkursa: Program podrške podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije

Konkurs objavio: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj

Datum objave: 28.03.2022
Rok za prijavu:
 Do utroška sredstava


Naziv konkursa: Javni poziv za lokalne samouprave za učešće u projektu Podrška unapređenju kapaciteta i izradi lokal

Konkurs objavio: GIZ, NALED i BCRR

Datum objave: 25.03.2022
Rok za prijavu:
 25.04.2022


Naziv konkursa: StarTech konkurs za podršku inovacijama i digitalnoj transformaciji

Konkurs objavio: StarTech, NALED i Vlada Republike Srbije, uz podršku kompanije Philip Morris

Datum objave: 18.03.2022.
Rok za prijavu: 18.05.2022


Naziv konkursa: Javni poziv za podnošenje izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju

Konkurs objavio: Ministarstvo privrede

Datum objave: 15.03.2022.
Rok za prijavu: 05.04.2022


Naziv konkursa: Treći poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina 2014-2020

Konkurs objavio: Ministarstvo za evropske integracije

Datum objave: 09.03.2022.
Rok za prijavu: 07.06.2022


Naziv konkursa: Treći poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora 2014-2020

Konkurs objavio: Ministarstvo za evropske integracije

Datum objave: 03.03.2022.
Rok za prijavu: 01.06.2022


Naziv konkursa: Podsticaji za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića za 2022. 

Konkurs objavio: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Datum objave: 01.03.2022.
Rok za prijavu: 15.04.2022


Naziv konkursa: Konkurs za dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma u 2022 - izmenjeni rokovi za prijavu

Konkurs objavio: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Datum objave: 04.01.2022.
Rok za prijavu: Rokovi su skraćeni, detaljnije pogledati u samoj dokumentaciji na sajtu Ministarstva 


Naziv konkursa: Javni poziv lokalnim samoupravama za podnošenje prijava u okviru Programa EU Exchange 6 – tri konkursa:
- Konkurs za dodelu Paketa podrške za izradu plana razvoja LS
- Konkurs za dodelu Paketa podrške za izradu srednjoročnog plana LS
- Konkurs za dodelu Paketa podrške za unapređenje planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata LS

Konkurs objavio: Stalna konferencija gradova i opština

Datum objave: 23.02.2022.
Rok za prijavu: 23.03.2022


Naziv konkursa: Konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2022. godini - izmenjen rok za prijavu

Konkurs objavio: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Datum objave: 04.01.2022.
Rok za prijavu: 30.04.2022 je promenjen do 31.03.2022


Naziv konkursa: Konkurs za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu

Konkurs objavio: Ministarstvo spoljnih poslova -Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu

Datum objave: 23.02.2022.
Rok za prijavu: 09.03.2022 


Naziv konkursa: Konkurs za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose
očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore

Konkurs objavio: Ministarstvo spoljnih poslova -Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu

Datum objave: 23.02.2022.
Rok za prijavu: 09.03.2022 


Naziv konkursa: Raspisan IPARD javni poziv za nabavku novog traktora

Konkurs objavio: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprava za agrarna plaćanja

Datum objave: 17.02.2022.
Rok za prijavu: 22.04.2022 


Naziv konkursa: Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije
Projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2022.

Konkurs objavio: Ministarstvo zaštite životne sredine

Datum objave: 17.02.2022.
Rok za prijavu: 04.03.2022


Naziv konkursa: Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom

Konkurs objavio: Ministarstvo za brigu o selu

Datum objave: 11.02.2022.
Rok za prijavu: Do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2022. 


Naziv konkursa: Program za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva

Konkurs objavio: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog
za inovacije i tehnološki razvoj

Datum objave: 11.02.2022.
Rok za prijavu: Do utroška sredstava


Naziv konkursa: Program podrške radu regionalnih inovacionih startap i smart siti centara

Konkurs objavio: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog
za inovacije i tehnološki razvoj

Datum objave: 11.02.2022.
Rok za prijavu: Pogledati na sajtu kabineta


Naziv konkursa: Programa podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva

Konkurs objavio: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog
za inovacije i tehnološki razvoj

Datum objave: 11.02.2022.
Rok za prijavu: Do utroška sredstava


Naziv konkursa: Javni poziv za učešće na 23. Međunarodnom sajmu privrede u Mostaru, Bosna i Hercegovina

Konkurs objavio: Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije 

Datum objave: 09.02.2022.
Rok za prijavu: 22.02.2022


Naziv konkursa: Javni poziv za učešće na međunarodnom sajmu prehrambene industrije „Sial“ u Parizu, Francuska

Konkurs objavio: Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije 

Datum objave: 11.02.2022.
Rok za prijavu: 04.03.2022


Naziv konkursa: Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

Konkurs objavio: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Datum objave: 08.02.2022.
Rok za prijavu: 01.09.2022


Naziv konkursa: Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave kao i gradske opštine - JP 1/22

Konkurs objavio: Ministarstvo rudarstva i energetike

Datum objave: 03.02.2022.
Rok za prijavu: 17.02.2022


Naziv konkursa: Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja

Konkurs objavio: Ministarstvo pravde

Datum objave: 03.02.2022.
Rok za prijavu: Pogledati rubriku opširnije


Naziv konkursa: Javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka na zahtev poslodavca u 2022. 

Konkurs objavio: Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ)

Datum objave: 31.01.2022.
Rok za prijavu: Pogledati rubriku opširnije


Naziv konkursa: Podsticaji u stočarstvu za tov junadi, jagnjadi, jaradi, svinja, za uzgoj teladi za tov

Konkurs objavio: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprava za agrarna plaćanja

Datum objave: 02.02.2022.
Rok za prijavu: 31.07.2022 za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi; 30.06.2022 za krave za uzgoj teladi za tov.


Naziv konkursa: Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem u 2022.

Konkurs objavio: Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ)

Datum objave: 31.01.2022.
Rok za prijavu: Pogledati rubriku opširnije


Naziv konkursa: Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem u 2022.

Konkurs objavio: Nacionalna služba za zapšljavanje (NSZ)

Datum objave: 31.01.2022.
Rok za prijavu: Pogledati rubriku opširnije


Naziv konkursa: JJavni poziv za realizaciju mere sticanja praktičnih znanja u 2022.

Konkurs objavio: Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ)

Datum objave: 31.01.2022.
Rok za prijavu: Pogledati rubriku opširnije


Naziv konkursa: Javni poziv za realizaciju mere stručne prakse u 2022.

Konkurs objavio: Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ)

Datum objave: 31.01.2022.
Rok za prijavu: Pogledati rubriku opširnije


Naziv konkursa: Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2022.

Konkurs objavio: Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ)

Datum objave: 31.01.2022.
Rok za prijavu: Pogledati rubriku opširnije


Naziv konkursa: Javni poziv za raspodelu sredstava u cilju podrške lokalnim samoupravama i gradskim opštinama za uspostavljanje jedinstvaneg upravnog mesta

Konkurs objavio: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Datum objave: 29.01.2022.
Rok za prijavu: 14.02.2022


Naziv konkursa: Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove za 2022.

Konkurs objavio: Ministarstvo kulture i informisanja

Datum objave: 27.01.2022.
Rok za prijavu: 26.03.2022


Naziv konkursa: Konkurs 2022. za sufinansiranje programa i projekata međunarodne saradnje u oblasti kulture i umetnosti

Konkurs objavio: Ministarstvo kulture i informisanja

Datum objave: 27.01.2022.
Rok za prijavu: 26.03.2022


Naziv konkursa: Konkurs za sufinansiranje e-mobilnosti umetnika - umetničkih sadržaja i dela, i mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2022. 

Konkurs objavio: Ministarstvo kulture i informisanja

Datum objave: 27.01.2022.
Rok za prijavu: 11.03.2022


Naziv konkursa: Konkurs za sufinansiranje projekata za promovisanje kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu u digitalnom formatu u 2022.

Konkurs objavio: Ministarstvo kulture i informisanja

Datum objave: 27.01.2022.
Rok za prijavu: 01.04.2022


Naziv konkursa: Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata nabavke, zamene, rekonsktrukcije i sanacije kotlarnica za grejanje u 2022

Konkurs objavio: Ministarstvo zaštite životne sredine

Datum objave: 21.01.2022.
Rok za prijavu: 10.02.2022


Naziv konkursa: Javni poziv za prijavu projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2022. 

Konkurs objavio: Ministarstvo privrede 

Datum objave: 21.01.2022
Rok za prijavu: 07.02.2022


Naziv konkursa: Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u 2022. 

Konkurs objavio: Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj

Rok za prijavu: Do utroška sredstava, a najkasnije do 31.12.2022


Naziv konkursa: Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2022.

Konkurs objavio: Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj

Rok za prijavu: Do utroška sredstava, a najkasnije do 31.12.2022


Naziv konkursa: Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike  u poslovanju u 2022. 

Konkurs objavio: Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj

Rok za prijavu: Do utroška sredstava, a najkasnije do 31.12.2022


Naziv konkursa: Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2022

Konkurs objavio: Ministarstvo zaštite životne sredine

Datum objave: 21.01.2022.
Rok za prijavu: 10.02.2022


Naziv konkursa: Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2022. 

Konkurs objavio: Ministarstvo zaštite životne sredine

Datum objave: 21.01.2022.
Rok za prijavu: 10.02.2022


Naziv konkursa: Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata smanjenja zagađenja vazduha u srbiji iz individualnih izvora u 2022.

Konkurs objavio: Ministarstvo zaštite životne sredine

Datum objave: 21.01.2022.
Rok za prijavu: 10.02.2022


Naziv konkursa: „50:40:10“ za nabavku novih traktora i opreme za stočare

Konkurs objavio: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja

Datum objave: 18.01.2022.
Rok za prijavu: 23.02.2022


Naziv konkursa: Inovacijama do konkurentne privrede

Konkurs objavio: Fond za inovacionu delatnost

Datum objave: 18.01.2022.
Rok za prijavu: 15.03.2022


Naziv konkursa: Poziv jedinicama lokalne samouprave za učešće u inicijativi partnerstvo za otvorenu upravu

Konkurs objavio: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja

Datum objave: 17.01.2022.
Rok za prijavu: 16.03.2022


Naziv konkursa: Javni konkurs za dodelu sredstva za programe u oblasti razvoja informacinog društva u Republici Srbiji u 2022. 

Konkurs objavio: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Datum objave: 04.01.2022.
Rok za prijavu: 19.01.2022


Naziv konkursa: Konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2022. godini

Konkurs objavio: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Datum objave: 04.01.2022.
Rok za prijavu: 30.04.2022


Naziv konkursa: Konkurs za dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma u 2022. 

Konkurs objavio: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Datum objave: 04.01.2022.
Rok za prijavu: Različiti rokovi, detaljnije pogledati u samoj dokumentaciji na sajtu Ministarstva (30.04; 30.06)


Naziv konkursa: Javni poziv za nabavku mašina i opreme u stočarskoj proizvodnji

Konkurs objavio: Uprava za agrarna plaćanja

Datum objave: 20.12.2021.
Rok za prijavu: 28.02.2022


Naziv konkursa: Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u republici Srbiji u 2022. 

Konkurs objavio: Ministarstvo kulture i informisanja

Datum objave: 25.12.2021.
Rok za prijavu: 25.01.2022


Naziv konkursa: Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u 2022. 

Konkurs objavio: Ministarstvo kulture i informisanja

Datum objave: 25.12.2021.
Rok za prijavu: 25.01.2022


Naziv konkursa: Javni poziv za učešće u programu podrške privrednim društvima za promociju izvoza.

Konkurs objavio: Razvojna agencija Srbije - RAS

Datum objave: 17.12.2021.
Rok za prijavu: 17.03.2022


Naziv konkursa: Gradovi u fokusu

Konkurs objavio: Ministarstvo kulture i informisanja

Datum objave: 30.12.2021.
Rok za prijavu: 28.02.2022


Naziv konkursa: Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za četvrti kvartal 2021.

Konkurs objavio: Ministarstvo zaštite životne sredine

Datum objave: 23.12.2021.
Rok za prijavu: 31.01.2022


Naziv konkursa: Javni poziv za nabavku mašina i opreme u biljnoj proizvodnji

Konkurs objavio: Uprava za agrarna plaćanja

Datum objave: 20.12.2021.
Rok za prijavu: 28.02.2022


Naziv konkursa: Smart Start

Konkurs objavio: Fond za inovacionu delatnost 

Datum objave: 15.12.2021.
Rok za prijavu: 22.02.2022


Naziv konkursa: Infrastruktura za bolji kvalitet života

Konkurs objavio: Program Evropske Unije EU Pro Plus

Datum objave: 14.12.2021.
Rok za prijavu: 31.01.2022


Naziv konkursa: Unapredi poslovanje preduzeća

Konkurs objavio: Program Evropske Unije EU Pro Plus

Datum objave: 13.12.2021.
Rok za prijavu: 02.02.2022


Naziv konkursa: Povećanje inovacionih kapaciteta i tehnološke spremnosti MSP

Konkurs objavio: Fond za inovacionu delatnost 

Datum objave: 01.12.2021.
Rok za prijavu: 15.03.2022


Naziv konkursa: Digitalna akademija za mikro, mala i srednja preduzeća

Konkurs objavio: Digitalna akademija 

 


Naziv konkursa: Uvećana sredstva za Prvi javni poziv projekta za konkurentnu poljoprivredu Srbije

Konkurs objavio: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 

Datum objave: 24.11.2021.
Više informacija o uvećanju sredstava možete saznati ovde
Više o raspisanom konkursu možete saznati ovde


Naziv konkursa: Javni poziv za dodelu Inovacionih vaučera

Konkurs objavio: Fond za inovacionu delatnost

Datum objave: 15.11.2021.
Rok za prijavu:
 Prijave se podnose putem portala Fonda, a vaučeri se dodeljuju po redosledu pristiglih prijava, u roku od sedam dana od dana dostavljanja prijave od strane preduzeća.


Naziv konkursa: Javni poziv za raspodelu sredstava

Konkurs objavio: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Datum objave: 05.11.2021.Naziv konkursa: Javni poziv za učešće na međunarodnom privrednom sajmu „Tirana international fair 2021“

Konkurs objavio: Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije

Datum objave: 19.10.2021.
Rok za prijavu: 05.11.2021


Naziv konkursa: Javni poziv za program akceleracije - Katapult

Konkurs objavio: Fond za inovacionu delatnost 

Datum objave: 15.10.2021.
Rok za prijavu: 06.12.2021


Naziv konkursa: Podsticaji za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u 2021.

Konkurs objavio: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - uprava za agrarna plaćanja

Datum objave: 13.10.2021.
Rok za prijavu:15.11.2021


Naziv konkursa: Drugi Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja

Konkurs objavio: Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Datum objave: 23.09.2021.
Rok za prijavu:17.12.2021


Naziv konkursa: Javni poziv za učešće u program podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija u 2021.

Konkurs objavio: Razvojna agencija Srbije -RAS

Datum objave: 27.08.2021.
Rok za prijavu:25.11.2021


Naziv konkursa: Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za prvi, drugi i treći kvartal 2021. 

Konkurs objavio:  Ministarstvo zaštite životne sredine

Datum objave: 27.08.2021.
Rok za prijavu:11.10.2021


Naziv konkursa: Javni poziv za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“

Konkurs objavio: Nacionalna služba za zapošljavanje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva finansija, Ministarstva omladine i sporta, Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Privredne komore Srbije.

Datum objave: 20.08.2021.
Rok za prijavu za poslodavce: 20.09.2021 
Rok za prijavu za kandidate na pozicije: 01.10-31.10.2021


Naziv konkursa: Četvrti javni poziv za IPARD Meru 3

Konkurs objavio: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprava za agrarna plaćanja

Datum objave: 16.08.2021.
Rok za prijavu: 29.10.2021 


Naziv konkursa: Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za Investicije za unapređenje i razvoj ruralne javne Infrastrukture u 2021. 

Konkurs objavio: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprava za agrarna plaćanja

Datum objave: 23.07.2021.
Rok za prijavu: 09.08.2021 


Naziv konkursa: Programi finansiranja fonda. Poziv za dodelu bespovratih sredstava za inovativna preduzeća

Konkurs objavio: Fonda za inovacionu delatnost

Datum objave: 22.07.2021.
Rok za prijavu: 15.09.2021 


Naziv konkursa: Javni poziv za učešće na međunarodnom sajmu robnih marki „PLMA”, u Amsterdamu, Holandija

Konkurs objavio: Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije

Datum objave: 19.07.2021.
Rok za prijavu: 29.07.2021 


Naziv konkursa: Javni poziv za dodelu sredstava podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u automatizaciju postojećih kapaciteta u oblasti prehrambene industrije

Konkurs objavio: Ministarstvo privrede

Datum objave: 05.07.2021.


Naziv konkursa: Javni poziv za dodelu upotrebljavane opreme nabavljene iz evropskih fondova IPA 2013 

Konkurs objavio: Ministarstvo privrede

Datum objave: 02.07.2021.
Rok za prijavu: 10.09.2021 


Naziv konkursa: Javni poziv za IPARD - MERA 1

Konkurs objavio: Uprava za agrarna plaćanja

Datum objave: 21.06.2021.
Rok za prijavu: 10.09.2021 


Naziv konkursa: Konkurs za projekte za prevenciju nelegalnog odlaganja i uklanjanja otpada

Konkurs objavio: Ministarstvo zaštite životne sredine

Datum objave: 08.06.2021.
Rok za prijavu: 22.06.2021 


Naziv konkursa: Javni poziv za paket usluga za mlade i žene preduzetnice – Mentoring 2021

Konkurs objavio: Razvojna agencija Srbije (RAS)

Datum objave: 01.06.2021.
Rok za prijavu: 16.07.2021 


Naziv konkursa: Javni poziv za podnošenje predloga projekata za primenu funkcionalno-organizacionih modela u jedinicama lokalne samouprave u republici Srbiji

Konkurs objavio: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Datum objave: 21.05.2021.
Rok za prijavu: 21.06.2021 do 15č


Naziv konkursa: Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2021.

Konkurs objavio: Ministartvo zaštite životne sredine

Datum objave: 07.05.2021.
Rok za prijavu: 27.05.2021.


Naziv konkursa: Javni poziv za učešće na međunarodnom sajmu hrane i pića “WORLD FOOD MOSCOW” 2021. Moskva

Konkurs objavio: Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije

Datum objave: 11.05.2021.
Rok za prijavu: 25.05.2021 do 16č


Naziv konkursa: Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji u 2021. 

Konkurs objavio: Ministartvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Datum objave: 05.05.2021.
Rok za prijavu: 25.05.2021.


Naziv konkursa: Zajednički odgovor OGD i JLS na posledice izazvane COVID-19

Konkurs objavio: Zajedno za aktivno gradjansko društvo (ACT)

Datum objave: 19.04.2021.
Rok za prijavu: 14.05.2021.


Naziv konkursa: Erasmus +

Konkurs objavio: Evropska Unija, realizuje Fondacija Tempus

Datum objave: 19.04.2021.
Rok za prijavu: Različiti rokovi u zavisnosti od kategorije konkursa. Za više informacija pogledati na stranici Programa Erasmus +


Naziv konkursa:
- Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih u 2021. godini
- Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2021. godini
- Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2021. godini
- Javni poziv za realizaciju mere sticanja praktičnih znanja u 2021. godini
- Javni poziv za realizaciju mere stručne prakse u 2021. godini
- Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem u 2021. godini
- Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem u 2021. godini
- Javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog u 2021. godini
- Javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka na zahtev poslodavca u 2021. godini …

Konkurs objavio: Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ)

Datum objave: 02.04.2021
Rok za prijavu: Različiti rokovi, u zavisnosti od konkursa - pogledajti na saju NSZ-a


Naziv konkursa: STARTECH – podrška inovacijama i digitalnoj transformaciji

Konkurs objavio: NALED i Vlada Republike Srbije, uz podršku kompanije Philip Morris

Datum objave: 01.04.2021
Rok za prijavu: Različiti rokovi, pogledati na sajtu Startech-a


Naziv konkursa: Javni poziv za učešće na kineskom međunarodnom uvoznom sajmu „China International Import Expo“

Konkurs objavio: Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije

Datum objave: 31.03.2021
Rok za prijavu: 19.04.2021


Naziv konkursa: Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2021. 

Konkurs objavio: Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije (RAS)

Datum objave: 29.03.2021
Rok za prijavu: Do utroška raspoloživih sredstava a najkasnije do 31.12.2021 


Naziv konkursa: Javni poziv za sprovođenje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice

Konkurs objavio: Razvojna agnecija Srbije (RAS)

Datum objave: 11.03.2021
Rok za prijavu: 1.04.2021


Naziv konkursa: Zelene ideje

Konkurs objavio: Trag fondacija

Datum objave: 04.03.2021
Rok za prijavu: 31.03.2021


Naziv konkursa: MATRA - Fond za regionalno partnerstvo Holandije

Konkurs objavio: Ambasada Kraljevine Holandije
Rok za prijavu: 18.04.2021


Naziv konkursa: 4 konkursa Ministarstva kulture i informisanja:

- za sufinansiranje programa i projekata međunarodne saradnje u oblasti kulture i umetnosti;
- za promovisanje kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu u digitalnom formatu;
- za izbor umetničkih dela za izložbu Saveta Evrope;
- za sufinansiranje e-mobilnosti umetnika i umetničkih sadržaja…

Konkurs objavio: Ministarstvo kulture i informisanja

Datum objave: 27.02.2021
Rok za prijavu: različiti rokovi u zavisnosti od kunkursa


Naziv konkursa: II poziv za finansiranje tehničke asisten. i jačanje kapac. za strukt. paketa za oporavak od COVID-19

Konkurs objavio: The Climate Investment Funds (CIF) 

Datum objave: 01.03.2021
Rok za prijavu: 5.04.2021


Naziv konkursa: Dodele subvencija za podršku radu hotelske industrije Srbije zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom COVID-19

Konkurs objavio: Ministarstvo tgovine turizma i telekomunikacija

Datum objave: 24.02.2021
Rok za prijavu: 12.03.2021


Naziv konkursa: Javni poziv za program ranog razvoja i program saradnje nauke i privrede: Bespovratna sredstva za inovacije

Konkurs objavio: Fond za inovacionu delatnost

Datum objave: 22.02.2021
Rok za prijavu: 29.04.2021 do 15h 


Naziv konkursa: Javni poziv za dodeljivanje inovacionih vaučera

Konkurs objavio: Fond za inovacionu delatnost

Datum objave: 17.02.2021
Rok za prijavu: do utroška opredeljenih sredstava 


Naziv konkursa: Javni poziv za podizanje zasada vinove loze

Konkurs objavio: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Datum objave: 20.06.2023
Rok za prijavu: 20.07.2023


Naziv konkursa: Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2021.

Konkurs objavio: Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije

Datum objave: 08.02.2021
Rok za prijavu: do utroška sredstava a najkasnije do 31.12.2021


Naziv konkursa: Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2021.

Konkurs objavio: Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije

Datum objave: 08.02.2021
Rok za prijavu: do utroška sredstava a najkasnije do 31.12.2021


Naziv konkursa: Program podrške civilnom društvu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj zajednica

Konkurs objavio: Beogradska otvorena škola i Mladi istraživači Srbije

Datum objave: 03.02.2021
Rok za prijavu: 14.03.2021


Naziv konkursa: Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2021. 

Konkurs objavio: Ministarstvo zaštite životne sredine

Datum objave: 01.02.2021
Rok za prijavu: 16.02.2021


Naziv konkursa: Javni poziv za akreditaciju sprovodilaca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi

Konkurs objavio: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Datum objave: 26.01.2021
Rok za prijavu: 25.02.2021


Naziv konkursa: Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata nabavke, zamene, rekonsktrukcije i sanacije kotlarnica za grejanje u 2021.

Konkurs objavio: Ministarstvo zaštite životne sredine

Datum objave: 01.02.2021
Rok za prijavu: 16.02.2021


Naziv konkursa: Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata smanjenja zagađenja vazduha u srbiji poreklom iz individualnih izvora u 2021.

Konkurs objavio: Ministarstvo zaštite životne sredine

Datum objave: 01.02.2021
Rok za prijavu: 16.02.2021


Naziv konkursa: Poziv za projekte za javno zagovaranje i uključivanje građana

Konkurs objavio: Beogradska otvorena škola (BOŠ)

Datum objave: 31.01.2021
Rok za prijavu: 17.02.2021


Naziv konkursa: Godišnji plan raspisivanja javnog konkursa za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2021. godini

Konkurs objavio: Ministarstvo zaštite životne sredine

Datum objave: 29.01.2021
Rok za prijavu: više informacija pogledati na sajtu ministarstva


Naziv konkursa: Javni poziv za podršku lokalnim samoupravama za sprovođenje usluga socijalne zaštite kao odgovor na posledice KOVIDA 19

Konkurs objavio: Swiss PRO

Datum objave: 25.01.2021
Rok za prijavu: 26.02.2021


Naziv konkursa: Javni poziv za podršku odgovoru na posledice KOVIDA 19 u podstandardnim romskim naseljima

Konkurs objavio: Swiss PRO

Datum objave: 25.01.2021
Rok za prijavu: 26.02.2021


Naziv konkursa: Javni poziv za prijavu projekta za program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2021. 

Konkurs objavio: Ministarstvo privrede

Datum objave: 21.01.2021
Rok za prijavu: 04.02.2021


Naziv konkursa: Podrška organizacijama civilnog društva i jedinicama lokalne samouprave u Srbiji

Konkurs objavio: Council of Europe

Datum objave: 20.01.2021
Rok za prijavu: 10.02.2021


Naziv konkursa: Konkurs za stipendije za master studije u evropi za 2021.

Konkurs objavio: Educations

Datum objave: 15.01.2021
Rok za prijavu: 17.05.2021


Naziv konkursa: Javni poziv za raspodelu dela sredstava iz Budžetskog fonda za program LS

Konkurs objavio: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Datum objave: 15.01.2021
Rok za prijavu i više informacija pogledati na sajtu ministarstva


Naziv konkursa: Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2021. 

Konkurs objavio: Ministarstvo kulture i informisanja

Datum objave: 16.01.2021
Rok za prijavu: 02.03.2021


Naziv konkursa: Konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2021. 

Konkurs objavio: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Datum objave: 13.01.2021
Rok za prijavu: 31.03.2021.


Naziv konkursa: Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja koji promovišu i afirmišu teme iz oblasti kulture

Konkurs objavio: Ministarstvo kulture i informisanja

Datum objave: 13.01.2021
Rok za prijavu: 12.02.2021


Naziv konkursa: Konkurs za dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma u 2021. 

Konkurs objavio: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Datum objave: 13.01.2021
Rok za prijavu: pogledati na sajtu ministarstva


Naziv konkursa: Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2021.

Konkurs objavio: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Datum objave: 13.01.2021
Rok za prijavu: 01.09.2021.


Naziv konkursa: IPARD program, plan poziva za 2021 god.

Konkurs objavio: Uprava za agrarna plaćanja

Datum objave: 11.01.2021
Rok za prijavu i više informacija pogledati na sajtu Uprave za agrarna plaćanja


Naziv konkursa: Poziv za prijavljivanje za otvoreni fond za istraživanje

Konkurs objavio: Welcome Trust

Datum objave: 11.01.2021
Rok za prijavu: 12.03.2021


Naziv konkursa: Grantovi za inovativne partnerske inicijative između OCD i JLS

Konkurs objavio: Projekat Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”

Datum objave: 11.01.2021
Rok za prijavu: 12.02.2021


Naziv konkursa: Finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Srbiji u 2021. 

Konkurs objavio: Ministarstvo kulture i informisanja

Datum objave: 04.01.2021
Rok za prijavu: 04.02.2021


Naziv konkursa: Poziv OCD za podnošenje predloga projekata "Podizanje svesti i poverenja žena na selu u Srbiji" 

Konkurs objavio: UN Women

Datum objave: 22.12.2021
Rok za prijavu:  18.01.2021


Naziv konkursa: Javni poziv za učešće u Programu podrške privredenim društvima za promociju izvoza u 2020

Konkurs objavio: Razvojna agencija Srbije - RAS

Datum objave:  25.12.2020
Rok za prijavu: 23.02.2021 


Naziv konkursa: Gradovi u fokusu

Konkurs objavio: Ministarstvo kulture i informisanja

Datum objave: 21.12.2020
Rok za prijavu: 01.02.2021


Naziv konkursa: Američka misija pri NATO: Suzbijanje dezinformacija

Konkurs objavio: U.S. Mission to NATO

Datum objave: 04.12.2020
Rok za prijavu: 28.02.2021


Naziv konkursa: Finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva

Konkurs objavio: Ministarstvo kulture i informisanja

Datum objave: 18.12.2020
Rok za prijavu: 18.01.2021


Naziv konkursa: Javni poziv za podnošenje predloga projekata za uspostavljanje i unapređenje međuopštinske saradnje

Konkurs objavio: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave 

Datum objave: 16.12.2020
Rok za prijavu: 25.01.2021 do 15h


Naziv konkursa: JAVNI POZIV za prikupljanje predloga projekata za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte, primenom principa cirkularne ekonomije

Konkurs objavio: Program Ujedinjenih nacija za razvoj i Ministarstvo zaštite životne sredine, u saradnji sa Globalnim fondom za životnu sredinu (GEF)

Datum objave: decembar 2020.
Rok za prijavu:  01.02.2021. do 17č


Naziv konkursa: Šema malih donacija za zajednice u Srbiji

Konkurs objavio: "People In Need"

Datum objave: 06.01.2021
Rok za prijavu: 31.01.2021


Naziv konkursa: Poziv za omladinske projekte VII

Konkurs objavio: Ministry for Europe and Foreign Affairs

Datum objave: 10.12.2020
Rok za prijavu: 10.03.2021 


Naziv konkursa: Drugi javni poziv privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija u '20

Konkurs objavio: Razvojna agencija Srbije - RAS

Datum objave:  11.12.2020
Rok za prijavu: 09.02.2021 


Naziv konkursa: Program donacija kompanije Motorola Solutions Foundation za 2021.

Konkurs objavio: Motorola Solutions

Datum objave: decembar 2020.
Rok za prijavu:  01.02.2021. 


Naziv konkursa: Veliki istraživački grantovi za obrazovni program

Konkurs objavio: Motorola Solutions

Datum objave: decembar 2020.
Rok za prijavu:  05.02.2021. 


Naziv konkursa: "Open Call for Proposals COST 2021"

Konkurs objavio: European Cooperation in Science and Technology (COST)

Datum objave: 24.11.2020 
Rok za prijavu:  29.10.2021. 


Naziv konkursa: JAVNI POZIV lokalnim samoupravama za podnošenje predloga projekata socijalnog stanovanja i aktivne inkluzije osetljivih grupa

Konkurs objavio: EU -Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS)

Datum objave: 23.11.2020 
Rok za prijavu:  01.02.2021. 


Naziv konkursa: Besplatni konsultantski program Speed 2.0

Konkurs objavio: Centar za digitalnu transformaciju uz podršku nemačke vladine organizacije GIZ

Datum objave: 24.11.2020
Rok za prijavu: pogledati na sajtu Centra za digitalnu transformaciju


Naziv konkursa: Odgovor balkanskih organizacija civilnog društva na COVID-19

Konkurs objavio: German Marshall Fund - GMF

Datum objave: 17.11.2020
Rok za prijavu: 31.01.2021


Naziv konkursa: Javni poziv za mala, srednja i velika preduzeća za zapošljavanje roma i drugih marginalizovanih grupa

Konkurs objavio: Inkluzija roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji

Datum objave: 04.11.2020.

Rok za prijavu: 15.12.2020


Naziv konkursa: Javni poziv za dodelu inovacionih vaučera

Konkurs objavio: Fond za inovacionu delatnost

Datum objave: 29.09.2020.

Rok za prijavu: do utroška sredstava


Naziv konkursa: Poziv za podnošenje predloga projekata za ad-hoc support grantove

Konkurs objavio: Balkanska mreža za razvoj civilnog društva

Datum objave: 01.07.2020.

Rok za prijavu: 30.06.2021


Naziv konkursa: Javni poziv za učešće u Programu za unapređenje saradnje i podizanje kapaciteta na regionalnom i lokalnom nivou

Konkurs objavio: Razvojna agencija Srbije - RAS

Datum objave: 17.08.2020.

Rok za prijavu: do utroška sredstava


Naziv konkursa: Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2020.

Konkurs objavio: Ministarstvo privrede

Datum objave: 18.05.2020
Rok za prijavu: 31.12.2020


 uz podršku

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo