Konkursi, grantovi...

Ovde možete da nađete spisak aktuelnih konkursa, grantova, javnih poziva, podsticajnih sredstava, subvencija...

Naziv konkursa: Podsticaji za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u 2021.

Konkurs objavio: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - uprava za agrarna plaćanja

Datum objave: 13.10.2021.
Rok za prijavu:15.11.2021


Naziv konkursa: Drugi Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja

Konkurs objavio: Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Datum objave: 23.09.2021.
Rok za prijavu:17.12.2021


Naziv konkursa: Javni poziv za učešće u program podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija u 2021.

Konkurs objavio: Razvojna agencija Srbije -RAS

Datum objave: 27.08.2021.
Rok za prijavu:26.10.2021


Naziv konkursa: Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za prvi, drugi i treći kvartal 2021. 

Konkurs objavio:  Ministarstvo zaštite životne sredine

Datum objave: 27.08.2021.
Rok za prijavu:11.10.2021


Naziv konkursa: Javni poziv za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“

Konkurs objavio: Nacionalna služba za zapošljavanje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva finansija, Ministarstva omladine i sporta, Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Privredne komore Srbije.

Datum objave: 20.08.2021.
Rok za prijavu za poslodavce: 20.09.2021 
Rok za prijavu za kandidate na pozicije: 01.10-31.10.2021


Naziv konkursa: Četvrti javni poziv za IPARD Meru 3

Konkurs objavio: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprava za agrarna plaćanja

Datum objave: 16.08.2021.
Rok za prijavu: 29.10.2021 


Naziv konkursa: Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za Investicije za unapređenje i razvoj ruralne javne Infrastrukture u 2021. 

Konkurs objavio: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprava za agrarna plaćanja

Datum objave: 23.07.2021.
Rok za prijavu: 09.08.2021 


Naziv konkursa: Programi finansiranja fonda. Poziv za dodelu bespovratih sredstava za inovativna preduzeća

Konkurs objavio: Fonda za inovacionu delatnost

Datum objave: 22.07.2021.
Rok za prijavu: 15.09.2021 


Naziv konkursa: Javni poziv za učešće na međunarodnom sajmu robnih marki „PLMA”, u Amsterdamu, Holandija

Konkurs objavio: Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije

Datum objave: 19.07.2021.
Rok za prijavu: 29.07.2021 


Naziv konkursa: Javni poziv za dodelu sredstava podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u automatizaciju postojećih kapaciteta u oblasti prehrambene industrije

Konkurs objavio: Ministarstvo privrede

Datum objave: 05.07.2021.


Naziv konkursa: Javni poziv za dodelu upotrebljavane opreme nabavljene iz evropskih fondova IPA 2013 

Konkurs objavio: Ministarstvo privrede

Datum objave: 02.07.2021.
Rok za prijavu: 10.09.2021 


Naziv konkursa: Javni poziv za IPARD - MERA 1

Konkurs objavio: Uprava za agrarna plaćanja

Datum objave: 21.06.2021.
Rok za prijavu: 10.09.2021 


Naziv konkursa: Konkurs za projekte za prevenciju nelegalnog odlaganja i uklanjanja otpada

Konkurs objavio: Ministarstvo zaštite životne sredine

Datum objave: 08.06.2021.
Rok za prijavu: 22.06.2021 


Naziv konkursa: Javni poziv za paket usluga za mlade i žene preduzetnice – Mentoring 2021

Konkurs objavio: Razvojna agencija Srbije (RAS)

Datum objave: 01.06.2021.
Rok za prijavu: 16.07.2021 


Naziv konkursa: Javni poziv za podnošenje predloga projekata za primenu funkcionalno-organizacionih modela u jedinicama lokalne samouprave u republici Srbiji

Konkurs objavio: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Datum objave: 21.05.2021.
Rok za prijavu: 21.06.2021 do 15č


Naziv konkursa: Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2021.

Konkurs objavio: Ministartvo zaštite životne sredine

Datum objave: 07.05.2021.
Rok za prijavu: 27.05.2021.


Naziv konkursa: Javni poziv za učešće na međunarodnom sajmu hrane i pića “WORLD FOOD MOSCOW” 2021. Moskva

Konkurs objavio: Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije

Datum objave: 11.05.2021.
Rok za prijavu: 25.05.2021 do 16č


Naziv konkursa: Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji u 2021. 

Konkurs objavio: Ministartvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Datum objave: 05.05.2021.
Rok za prijavu: 25.05.2021.


Naziv konkursa: Zajednički odgovor OGD i JLS na posledice izazvane COVID-19

Konkurs objavio: Zajedno za aktivno gradjansko društvo (ACT)

Datum objave: 19.04.2021.
Rok za prijavu: 14.05.2021.


Naziv konkursa: Erasmus +

Konkurs objavio: Evropska Unija, realizuje Fondacija Tempus

Datum objave: 19.04.2021.
Rok za prijavu: Različiti rokovi u zavisnosti od kategorije konkursa. Za više informacija pogledati na stranici Programa Erasmus +


Naziv konkursa:
- Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih u 2021. godini
- Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2021. godini
- Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2021. godini
- Javni poziv za realizaciju mere sticanja praktičnih znanja u 2021. godini
- Javni poziv za realizaciju mere stručne prakse u 2021. godini
- Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem u 2021. godini
- Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem u 2021. godini
- Javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog u 2021. godini
- Javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka na zahtev poslodavca u 2021. godini …

Konkurs objavio: Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ)

Datum objave: 02.04.2021
Rok za prijavu: Različiti rokovi, u zavisnosti od konkursa - pogledajti na saju NSZ-a


Naziv konkursa: STARTECH – podrška inovacijama i digitalnoj transformaciji

Konkurs objavio: NALED i Vlada Republike Srbije, uz podršku kompanije Philip Morris

Datum objave: 01.04.2021
Rok za prijavu: Različiti rokovi, pogledati na sajtu Startech-a


Naziv konkursa: Javni poziv za učešće na kineskom međunarodnom uvoznom sajmu „China International Import Expo“

Konkurs objavio: Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije

Datum objave: 31.03.2021
Rok za prijavu: 19.04.2021


Naziv konkursa: Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2021. 

Konkurs objavio: Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije (RAS)

Datum objave: 29.03.2021
Rok za prijavu: Do utroška raspoloživih sredstava a najkasnije do 31.12.2021 


Naziv konkursa: Javni poziv za sprovođenje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice

Konkurs objavio: Razvojna agnecija Srbije (RAS)

Datum objave: 11.03.2021
Rok za prijavu: 1.04.2021


Naziv konkursa: Zelene ideje

Konkurs objavio: Trag fondacija

Datum objave: 04.03.2021
Rok za prijavu: 31.03.2021


Naziv konkursa: MATRA - Fond za regionalno partnerstvo Holandije

Konkurs objavio: Ambasada Kraljevine Holandije
Rok za prijavu: 18.04.2021


Naziv konkursa: 4 konkursa Ministarstva kulture i informisanja:

- za sufinansiranje programa i projekata međunarodne saradnje u oblasti kulture i umetnosti;
- za promovisanje kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu u digitalnom formatu;
- za izbor umetničkih dela za izložbu Saveta Evrope;
- za sufinansiranje e-mobilnosti umetnika i umetničkih sadržaja…

Konkurs objavio: Ministarstvo kulture i informisanja

Datum objave: 27.02.2021
Rok za prijavu: različiti rokovi u zavisnosti od kunkursa


Naziv konkursa: II poziv za finansiranje tehničke asisten. i jačanje kapac. za strukt. paketa za oporavak od COVID-19

Konkurs objavio: The Climate Investment Funds (CIF) 

Datum objave: 01.03.2021
Rok za prijavu: 5.04.2021


Naziv konkursa: Dodele subvencija za podršku radu hotelske industrije Srbije zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom COVID-19

Konkurs objavio: Ministarstvo tgovine turizma i telekomunikacija

Datum objave: 24.02.2021
Rok za prijavu: 12.03.2021


Naziv konkursa: Javni poziv za program ranog razvoja i program saradnje nauke i privrede: Bespovratna sredstva za inovacije

Konkurs objavio: Fond za inovacionu delatnost

Datum objave: 22.02.2021
Rok za prijavu: 29.04.2021 do 15h 


Naziv konkursa: Javni poziv za dodeljivanje inovacionih vaučera

Konkurs objavio: Fond za inovacionu delatnost

Datum objave: 17.02.2021
Rok za prijavu: do utroška opredeljenih sredstava 


Naziv konkursa: Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u 2021.

Konkurs objavio: Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije

Datum objave: 08.02.2021
Rok za prijavu: do utroška sredstava a najkasnije do 31.12.2021


Naziv konkursa: Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2021.

Konkurs objavio: Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije

Datum objave: 08.02.2021
Rok za prijavu: do utroška sredstava a najkasnije do 31.12.2021


Naziv konkursa: Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2021.

Konkurs objavio: Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije

Datum objave: 08.02.2021
Rok za prijavu: do utroška sredstava a najkasnije do 31.12.2021


Naziv konkursa: Program podrške civilnom društvu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj zajednica

Konkurs objavio: Beogradska otvorena škola i Mladi istraživači Srbije

Datum objave: 03.02.2021
Rok za prijavu: 14.03.2021


Naziv konkursa: Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2021. 

Konkurs objavio: Ministarstvo zaštite životne sredine

Datum objave: 01.02.2021
Rok za prijavu: 16.02.2021


Naziv konkursa: Javni poziv za akreditaciju sprovodilaca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi

Konkurs objavio: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Datum objave: 26.01.2021
Rok za prijavu: 25.02.2021


Naziv konkursa: Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata nabavke, zamene, rekonsktrukcije i sanacije kotlarnica za grejanje u 2021.

Konkurs objavio: Ministarstvo zaštite životne sredine

Datum objave: 01.02.2021
Rok za prijavu: 16.02.2021


Naziv konkursa: Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata smanjenja zagađenja vazduha u srbiji poreklom iz individualnih izvora u 2021.

Konkurs objavio: Ministarstvo zaštite životne sredine

Datum objave: 01.02.2021
Rok za prijavu: 16.02.2021


Naziv konkursa: Poziv za projekte za javno zagovaranje i uključivanje građana

Konkurs objavio: Beogradska otvorena škola (BOŠ)

Datum objave: 31.01.2021
Rok za prijavu: 17.02.2021


Naziv konkursa: Godišnji plan raspisivanja javnog konkursa za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2021. godini

Konkurs objavio: Ministarstvo zaštite životne sredine

Datum objave: 29.01.2021
Rok za prijavu: više informacija pogledati na sajtu ministarstva


Naziv konkursa: Javni poziv za podršku lokalnim samoupravama za sprovođenje usluga socijalne zaštite kao odgovor na posledice KOVIDA 19

Konkurs objavio: Swiss PRO

Datum objave: 25.01.2021
Rok za prijavu: 26.02.2021


Naziv konkursa: Javni poziv za podršku odgovoru na posledice KOVIDA 19 u podstandardnim romskim naseljima

Konkurs objavio: Swiss PRO

Datum objave: 25.01.2021
Rok za prijavu: 26.02.2021


Naziv konkursa: Javni poziv za prijavu projekta za program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2021. 

Konkurs objavio: Ministarstvo privrede

Datum objave: 21.01.2021
Rok za prijavu: 04.02.2021


Naziv konkursa: Podrška organizacijama civilnog društva i jedinicama lokalne samouprave u Srbiji

Konkurs objavio: Council of Europe

Datum objave: 20.01.2021
Rok za prijavu: 10.02.2021


Naziv konkursa: Konkurs za stipendije za master studije u evropi za 2021.

Konkurs objavio: Educations

Datum objave: 15.01.2021
Rok za prijavu: 17.05.2021


Naziv konkursa: Javni poziv za raspodelu dela sredstava iz Budžetskog fonda za program LS

Konkurs objavio: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Datum objave: 15.01.2021
Rok za prijavu i više informacija pogledati na sajtu ministarstva


Naziv konkursa: Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2021. 

Konkurs objavio: Ministarstvo kulture i informisanja

Datum objave: 16.01.2021
Rok za prijavu: 02.03.2021


Naziv konkursa: Konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2021. 

Konkurs objavio: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Datum objave: 13.01.2021
Rok za prijavu: 31.03.2021.


Naziv konkursa: Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja koji promovišu i afirmišu teme iz oblasti kulture

Konkurs objavio: Ministarstvo kulture i informisanja

Datum objave: 13.01.2021
Rok za prijavu: 12.02.2021


Naziv konkursa: Konkurs za dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma u 2021. 

Konkurs objavio: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Datum objave: 13.01.2021
Rok za prijavu: pogledati na sajtu ministarstva


Naziv konkursa: Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2021.

Konkurs objavio: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Datum objave: 13.01.2021
Rok za prijavu: 01.09.2021.


Naziv konkursa: IPARD program, plan poziva za 2021 god.

Konkurs objavio: Uprava za agrarna plaćanja

Datum objave: 11.01.2021
Rok za prijavu i više informacija pogledati na sajtu Uprave za agrarna plaćanja


Naziv konkursa: Poziv za prijavljivanje za otvoreni fond za istraživanje

Konkurs objavio: Welcome Trust

Datum objave: 11.01.2021
Rok za prijavu: 12.03.2021


Naziv konkursa: Grantovi za inovativne partnerske inicijative između OCD i JLS

Konkurs objavio: Projekat Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”

Datum objave: 11.01.2021
Rok za prijavu: 12.02.2021


Naziv konkursa: Finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Srbiji u 2021. 

Konkurs objavio: Ministarstvo kulture i informisanja

Datum objave: 04.01.2021
Rok za prijavu: 04.02.2021


Naziv konkursa: Poziv OCD za podnošenje predloga projekata "Podizanje svesti i poverenja žena na selu u Srbiji" 

Konkurs objavio: UN Women

Datum objave: 22.12.2021
Rok za prijavu:  18.01.2021


Naziv konkursa: Javni poziv za učešće u Programu podrške privredenim društvima za promociju izvoza u 2020

Konkurs objavio: Razvojna agencija Srbije - RAS

Datum objave:  25.12.2020
Rok za prijavu: 23.02.2021 


Naziv konkursa: Gradovi u fokusu

Konkurs objavio: Ministarstvo kulture i informisanja

Datum objave: 21.12.2020
Rok za prijavu: 01.02.2021


Naziv konkursa: Američka misija pri NATO: Suzbijanje dezinformacija

Konkurs objavio: U.S. Mission to NATO

Datum objave: 04.12.2020
Rok za prijavu: 28.02.2021


Naziv konkursa: Finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva

Konkurs objavio: Ministarstvo kulture i informisanja

Datum objave: 18.12.2020
Rok za prijavu: 18.01.2021


Naziv konkursa: Javni poziv za podnošenje predloga projekata za uspostavljanje i unapređenje međuopštinske saradnje

Konkurs objavio: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave 

Datum objave: 16.12.2020
Rok za prijavu: 25.01.2021 do 15h


Naziv konkursa: JAVNI POZIV za prikupljanje predloga projekata za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte, primenom principa cirkularne ekonomije

Konkurs objavio: Program Ujedinjenih nacija za razvoj i Ministarstvo zaštite životne sredine, u saradnji sa Globalnim fondom za životnu sredinu (GEF)

Datum objave: decembar 2020.
Rok za prijavu:  01.02.2021. do 17č


Naziv konkursa: Šema malih donacija za zajednice u Srbiji

Konkurs objavio: "People In Need"

Datum objave: 06.01.2021
Rok za prijavu: 31.01.2021


Naziv konkursa: Poziv za omladinske projekte VII

Konkurs objavio: Ministry for Europe and Foreign Affairs

Datum objave: 10.12.2020
Rok za prijavu: 10.03.2021 


Naziv konkursa: Drugi javni poziv privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija u '20

Konkurs objavio: Razvojna agencija Srbije - RAS

Datum objave:  11.12.2020
Rok za prijavu: 09.02.2021 


Naziv konkursa: Program donacija kompanije Motorola Solutions Foundation za 2021.

Konkurs objavio: Motorola Solutions

Datum objave: decembar 2020.
Rok za prijavu:  01.02.2021. 


Naziv konkursa: Veliki istraživački grantovi za obrazovni program

Konkurs objavio: Motorola Solutions

Datum objave: decembar 2020.
Rok za prijavu:  05.02.2021. 


Naziv konkursa: "Open Call for Proposals COST 2021"

Konkurs objavio: European Cooperation in Science and Technology (COST)

Datum objave: 24.11.2020 
Rok za prijavu:  29.10.2021. 


Naziv konkursa: JAVNI POZIV lokalnim samoupravama za podnošenje predloga projekata socijalnog stanovanja i aktivne inkluzije osetljivih grupa

Konkurs objavio: EU -Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS)

Datum objave: 23.11.2020 
Rok za prijavu:  01.02.2021. 


Naziv konkursa: Besplatni konsultantski program Speed 2.0

Konkurs objavio: Centar za digitalnu transformaciju uz podršku nemačke vladine organizacije GIZ

Datum objave: 24.11.2020
Rok za prijavu: pogledati na sajtu Centra za digitalnu transformaciju


Naziv konkursa: Odgovor balkanskih organizacija civilnog društva na COVID-19

Konkurs objavio: German Marshall Fund - GMF

Datum objave: 17.11.2020
Rok za prijavu: 31.01.2021


Naziv konkursa: Javni poziv za mala, srednja i velika preduzeća za zapošljavanje roma i drugih marginalizovanih grupa

Konkurs objavio: Inkluzija roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji

Datum objave: 04.11.2020.

Rok za prijavu: 15.12.2020


Naziv konkursa: Javni poziv za dodelu inovacionih vaučera

Konkurs objavio: Fond za inovacionu delatnost

Datum objave: 29.09.2020.

Rok za prijavu: do utroška sredstava


Naziv konkursa: Poziv za podnošenje predloga projekata za ad-hoc support grantove

Konkurs objavio: Balkanska mreža za razvoj civilnog društva

Datum objave: 01.07.2020.

Rok za prijavu: 30.06.2021


Naziv konkursa: Javni poziv za učešće u Programu za unapređenje saradnje i podizanje kapaciteta na regionalnom i lokalnom nivou

Konkurs objavio: Razvojna agencija Srbije - RAS

Datum objave: 17.08.2020.

Rok za prijavu: do utroška sredstava


Naziv konkursa: Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2020.

Konkurs objavio: Ministarstvo privrede

Datum objave: 18.05.2020
Rok za prijavu: 31.12.2020


 uz podršku

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo