Podrška MSPP – Programi podrške

Razvojna agencija Srbije (RAS) raspisala je sledeće javne pozive za program podrške za unapređenje poslovanja – mentoring,  navaku opreme, povećanje konkurentnosti i kreiranje novih radnih mesta

 

Program podrške za unapređenje poslovanja – mentoring

Javni poziv za učešće na besplatnom programu mentoringa, namenjenog mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) i zadruga. Program ima za cilj unapređenje poslovanja i smanjenje broja neuspešnih privrednih subjekata i zadruga, i odvija se u skladu sa Programom Ministarstva privrede - Standardizovani set usluga (SSU) za MMSP i preduzetnike u 2018. godini. Više informacija o konkursu i potrebne formulare možete pronaći na linku http://ras.gov.rs/kreiraj-zivot/otvoreni-pozivi-konkursi/javni-poziv-za-sprovodenje-standardizovane-usluge-mentoring

Konkurs je  otvoren do 01. juna 2018. godine.

 

Zainteresovani kandidati podnose prijave u tri kategorije:

▪ Novoosnovani privredni subjekti  - ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva;

▪ Postojeći privredni subjekti - registrovani pre aprila 2015. godine;

▪ Zadruge.

Prоcеs mеntоringа prеdstаvlја оdrеđеni brој sаti kојi stručnо licе-mеntоr prоvоdi u dirеktnоm kоntаktu/rаdu sа vlаsnikоm ili menadžerom rаdnjе, prеduzеćа ili zadruge. 

 

Program podrške za razvoj privrednih subjekata, povećanje konkurentnosti i kreiranje novih radnih mesta

Program podrške sa ciljem razvoja privrednih subjekata, povećanja njihove konkuretnosti i unapređenja internacionalizacije, ali i sa ciljem kreiranja novih radnih mesta kroz investicije u nabavku opreme.

Program podrške konkurentnosti, produktivnosti i internacionalizaciji traba da stvori snažan, konkurentan i izvozno orijentisan sektor MMSPP i odnosi se na sufinansiranje sledećih projektnih aktivnosti:

 1. Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda;
 2. Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa;
 3. Razvoj tehnoloških procesa, proizvoda/usluga;
  • Poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga
  • Novi dizajn proizvoda i ambalaže
  • Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa,
 4. Individualni nastup na međunarodnom sajmu u inostranstvu.

Više informacija o konkursu možete pronaći na linku: http://ras.gov.rs/kreiraj-zivot/otvoreni-pozivi-konkursi/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-konkurentnosti-produktivnosti-i-internacionalizaciji-mmspp-u-2018-godini

 

Program podrške za navaku opreme

Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama I lizing kompanijom:

 1. BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AKCIONARSKO DRUŠTVO, Beograd 
 2. CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA, A.D. Novi Sad
 3. HALKBANK, Beograd
 4. EUROBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO, Beograd
 5. PROCREDIT BANKA A.D. Beograd
 6. RAIFFEISEN LEASING DOO Beograd

 Konkurs je otvoren do utroška sredstava i odnosi se na nabavku:

 1. nove proizvodne opreme i/ili mašina
 2. transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta
 3. novih delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobara .

Više informacija o konkursu možete pronaći na linku: http://ras.gov.rs/kreiraj-zivot/otvoreni-pozivi-konkursi/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podrske-malim-preduzecima-za-nabavku-opreme-1

Za sve dodatne informacije i podršku u pripremi aplikacija za konkurs možete se obratiti RARIS-u na br. tel: 019/426-376

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo