Regionalni centar za upravljanje komunalnim otpadom

Zaječar, Srbija

Srbija je postigla napredak u razvoju zakonodavnog okvira u oblasti upravljanja otpadom usklađivanjem postojećih zakona sa važećim zakonodavstvom EU. Pravni okvir za upravljanje otpadom u Srbiji čini Zakon o upravljanju otpadom, iz 2009. god. i izmene Zakona o upravljanju otpadom (2016).

Prema Nacionalnoj strategiji upravljanja otpadom, definisano je 27 regiona za upravljanje komunalnim otpadom. Prikupljanje komunalnog otpada u Republici Srbiji obavljaju opštinska komunalna preduzeća i uglavnom se zasnivaju na sakupljanju mešovitog otpada. Procenat stanovništva koji se nalazi u sistemu organizovanog sakupljanja u Srbiji je oko 60-65%.

Opštine u istočnoj Srbiji (Gradovi Zaječar i Bor i opštine Majdanpek, Negotin, Kladovo,  Knjaževac i Boljevac) dogovorile su saradnju na upravljanju komunalnim otpadom i potpisale Sporazum o upravljanju komunalnim otpadom u 2014. godini. Uspostavili su zajednički Koordinacioni odbor u da bi se vodio implementacija projekta. Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije - RARIS upravlja implementacijom projekta i obavlja zadatke za Koordinacioni odbor u saradnji sa nadležnim službama potpisnika Sporazuma i nadležnim ministarstvima.


Istočna Srbija

 • Stanovništvo - 228.938
 • Teritorija - 6.606 km2
 • Broj domaćinstava - 83.068
 • žitelja po domaćinstvu - 2,74
 • Broj naselja - 238
 • Urbano stanovništvo - 54,54%
 • Seosko stanovništvo - 45,46%

 

Podaci o opštinama i populaciji

Opština

Broj stanovnika

Broj domaćinstava

Broj naselja

Broj člnova domaćinstva

Zaječar

59.461

21.031

42

2.83

Boljevac

12.994

4.495

20

2.89

Bor

48.615

17.103

14

2.84

Kladovo

20.635

7.745

23

2.66

Majdanpek

18.686

7.216

14

2.59

Negotin

37.056

13.906

39

2.66

Knjaževac

31.491

11.572

85

2.7


Cilj

Cilj projekta je izgradnja regionalnog centra za upravljanje komunalnim otpadom u Halovu.

Na ovaj način, korisnici projekta žele da postignu sledeće ciljeve:

 • minimiziranje / smanjenje otpada, smanjenje potrošenih sredstava i minimiziranje štetnih karakteristika otpada,
 • povećana upotreba otpada ili ponovna upotreba, reciklaža i tretman otpada kako bi se dobila sirovina za proizvodnju, kompostiranje organskog otpada, korišćenje otpada kao goriva za proizvodnju energije itd.,
 • tretiranje komunalnog otpada u skladu sa zakonom i propisima,
 • postizanje drugih ciljeva postavljenih u Nacionalnoj strategiji upravljanja otpadom.

Implementacija Projekta se vrši u bliskoj saradnji sa Ministarstvom za životnu sredinu.


Količina proizvedenog otpada u regionu

 • Izmereno t / nedeljno 1.163
 • Ukupno prikupljeni otpad za sve opštine (ceo region) t / god 60.689
 • Generisano kg / stanovnik dnevno 0.95
 • Generisano kg / stanovnik godišnje 347
 • Ukupan otpad nastao za sve opštine (ceo region) t / god. 78.328
 • Broj stanovnika obuhvaćen sakupljanjem 174.490
 • Pokrivenost stanovništva sakupljanjem 76,22%

 

Podaci

Ukupno

Izmereno t/nedeljno

1.163

Ukupno prikupljeni otpad za sve opštine (ceo region) t/god.

60.689

Generisano kg/stanovnik dnevno

0.95

Generisano kg/stanovnik godišnje

347

Ukupan otpad nastao za sve opštine (ceo region) t/god.

78.328

Broj stanovnika obuhvaćen sakupljanjem

174.490

Pokrivenost stanovništva sakupljanjem

76.22%


Sastav otpada (više od 3%)

Baštenski otpad

23.16%

Ostali biorazgradivi otpad

34.66%

Papir

3.96%

Karton

3.74%

Staklo

3.01%

PET ambalaža

4.08%

Plastične kese

6.97%

Pelene

3.87%

Fini elementi <10mm

6.94%

 

Status projekta

 • Određena lokacija Regionalnog centra za upravljanje komunalnim otpadom. Lokacija se nalazi neposredno pored postojeće lokalne deponije (grada Zaječara).
 • Usvojen je plan detaljne regulacije.
 • Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada je izradio Regionalni plan upravljanja otpadom, Ugovor za njegovo sprovođenje i Stratešku procenu uticaja regionalnog plana upravljanja otpadom na životnu sredinu. Ministarstvo životne sredine je oktobra 2018 dalo saglasnost na Regionalni plan upravljanja otpadom i Stratešku procenu. Gradovi i opštine su usvojile Regionalni plan upravljanja otpadom tokom 2019-te godine.
 • Projekat će se implementirati kroz JPP - javno privatno partnerstvo, u skladu sa srpskim zakonom o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama i Zakonom o javnim nabavkama. Konsultanti za proces JPP su odabrani septembra 2018-te.
 • Projekat JPP je pripremljen i odobren od strane Koordinacionog odbora u oktobru 2019-te. Projekat JPP se nalazi na odobrenju kod državne komisije za JPP.

Saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine na Regionalni plan možete preuzeti ovde

 

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo