Preduzetnička infrastruktura

Povećanje konkurentnosti nameće potrebu da se na određenom području kroz razvoj i transformaciju poslovne infrastrukture i putem osnivanja industrijskih i tehnoloških parkova kao i industrijskih zona lociraju međusobno nezavisne, privatne kompanije, specijalizovane u određenoj oblasti, vezane zajedničkom tehnologijom i znanjem. Koncentracijom sličnih i/ili komplementarnih poslovnih aktivnosti na jednom području, između kojih deluju sinergetski efekti i zajednički strateški pristup, omogućava se dinamičan razvoj tih delatnosti, kao i razvoj pratećih uslužnih delatnosti, kroz proizvode koji su konkurentni. U izboru osnovnih pravaca privrednog razvoja prednost se daje onim delatnostima kod kojih raspoloživi resursi, tržišni uslovi i tehnički napredak omogućavaju brži razvoj

Iako se „poslovna infrastruktura” često pojavljuje u stručnoj literaturi i zvaničnim dokumentima različitih nivoa vlasti, ne postoji jedinstvena definicija ovog termina. Pod pojmom „poslovna infrastruktura” podrazumeva se mreža institucija i organizacija koje pružaju usluge potencijalnim preduzetnicima, preduzetnicima ili malim i srednjim preduzećima za razvoj njihovih poslovnih kapaciteta (ljudskih, organizacionih, marketinških, i sl.) ili pružaju usluge fizičkog prostora za obavljanje poslovnih delatnosti.

Poseban akcenat u ovom istraživanju je stavljen na poslovne inkubatore, poslovne akceleratore, coworiking prostore i naučno-tehnološke parkove.

Poslovna infrastruktura po kapacitetu, strukturi i nameni treba da bude u skladu sa lokalnim i regionalnim razvojnim potencijalima kao i sa zahtevima tržišta. Primarni cilj razvoja poslovne infrastrukture je ukupni privredni razvoj na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, sa posebnim akcentom na policentrični razvoj.

Delovanje subjekata poslovne infrastrukture je često geografski ograničeno, uglavnom na teritoriju opština i gradova, ali ponekad i na šire geografske celine kao što su okruzi  i regioni. Retko se dešava da subjekti poslovne infrastrukture pružaju usluge na celoj teritoriji neke države, u našem slučaju Republike Srbije.

 

Poslovni inkubatori

 

Poslovni inkubator je privredno društvo koje stavlja na korišćenje poslovni prostor, administrativne, tehničke i druge usluge, uglavnom novoosnovanim privrednim društvima, potencijalnim preduzetnicima ili inovacionim organizacijama, čime se omogućava da početak njihove delatnosti ne bude opterećen velikim ulaganjem u infrastrukturu, već se sva potrebna sredstva mogu usredsrediti na poslovnu i inovacionu delatnost, radi što bržeg plasmana novih proizvoda i usluga na tržište.

Prostor poslovnog inkubatora se obično ustupa uz subvencionisanu naknadu koja najčešće progresivno raste do kraja inkubacionog perioda, kada cena prostora dostiže (u nekim slučajevima i prelazi) tržišnu vrednost poslovnog prostora. Inkubacioni period se razlikuje među inkubatorima i obično traje između tri i pet godina. Ovakav vid ograničenja dužine mogućeg boravka korisnika usluga u poslovnom inkubatoru u funkciji je njihovog potpunog i što bržeg osamostaljivanja i ostavljanja prostora za nove korisnike usluga inkubacije.

Međutim, poslovni inkubatori u razvijenim zemljama su evoluirali tokom vremena, smanjujući period usluga fizičke inkubacije koji je skup i zahteva subvencije javnog sektora (obično iz budžeta lokalne samouprave) i proširivanje ponude ostalih usluga za podsticaj uspešnog poslovanja. Poslednjih godina su aktuelne takozvane „virtuelne” usluge inkubatora koje podrazumevaju pružanje poslovnih usluga bez usluga fizičke inkubacije.

Korisnici usluga poslovnih inkubatora se često nazivaju i „stanari”, aludirajući na prirodu primarnih usluga koje poslovni inkubator pruža u obezbeđivanju fizičkog prostora.

Iako postoje različite klasifikacije poslovnih inkubatora, najprimenljivija je podela u skladu s kriterijumima za prijem i ciljevima pružanja usluga, u kojoj se poslovni inkubatori mogu razvrstati na dve osnovne grupe:

  • Višenamenski (mešoviti) poslovni inkubatori, u kojima mogu biti primljena sva preduzeća koja zadovoljavaju osnovne tržišne i tehnološke standarde, tj. kriterijume za ulazak stanara koje definiše svaki inkubator posebno;
  • Specijalizovani poslovni inkubatori, koji su usredsređeni na određenu grupu poslovnih delatnosti, npr. informacione i telekomunikacione tehnologije, kreativne tehnologije, ali i usluge, proizvodnja i sl.

U skladu sa ovom podelom, poslovni inkubatori često u nazivu imaju odrednicu koja se odnosi na osnovnu delatnost inkubacije. S tim u vezi, poslovni inkubatori se često nazivaju i poslovno-tehnološki, poslovno-inovacioni, proizvodni, uslužni inkubatori i sl. Poseban vid inkubatora je naučno-tehnološki park koji se osniva sa ciljem povezivanja nauke i privrede u službi stvaranja inovacija i podizanja ukupne konkurentnosti privrede. Naučno-tehnološki parkovi su povezani sa univerzitetom (obično tehničkim i tehnološkim fakultetima nekog univerziteta), privrednim društvima i jedinicama lokalne samouprave, pri čemu oni mogu biti istovremeno i osnivači i korisnici usluga kao članovi.

 

Poslovni akceleratori

 

Poslovni akceleratori su intenzivni programi za one koji su već razvili poslovni model i došli do prvog proizvoda. U akceleratorima obično firme dobiju niži stepen pomoći u vidu investicija i visoki stepen mentorske podrške u cilju daljeg razvijanja biznisa. Akceleratori rade sa više razvijenim biznisima nego inkubatori sa ciljem razvoja svojih članova kroz širenje, postizanje veće profitabilnosti i uspostavljanja novih industrijskih veza. Primarna funkcija akceleratora je povezivanje Start Up firmi sa mentorima, usmeravanje, resursi i finansiranje.

Možemo reći i da su akceleratori poslovni prostori koji primaju one sa već razvijenim poslovnim modelima i pomažu im da ubrzaju svoj razvoj, što bi značilo da firmama u ranom stadijumu razvoja mogu više odgovarati inkubatori.

„Ubrzanje“ u akceleratorima se u većini slučajeva odnosi na umrežavanje i stvaranje veza i kontakata i prenošenje poslovanja na viši (sledeći) nivo do kojih same firme ne bi mogle doći u ovoj vazi razvoja biznisa.

Takođe, za ovaj tip podrške možemo reći da je alat za brzo rastuće kompanije. Dok se inkubatori posmatraju kao „detinjstvo“ neke kompanije, akceleratiori mogu u tom smeru obuhvatiti period „od adolescencije do odraslih godina“.

 

Coworking prostori

 

Danas čest termin Coworking prostori uglavnom asocira na određeni broj kancelarija koji firme i pojedinci mogu koristiti za rad. Naime Coworking prostori okrenuti su ne samo firmama i Start Up biznisu već i freelancerima, preduzetnicima i svim pojedincima koji žele da svoje poslovanje pretvore u nešto više od rada kod kuće.

Ponuda i uslovi mogu varirati od prostora do prostora, ali srž Coworkinga je u uštedi i u praktičnosti prostora. Omogućuje fleksibilnije radno vreme i niže troškove poslovanja, dok istovremeno obezbeđuje kreativno okruženje i brojne mogućnosti umrežavanja.

Međutim, iako je zvanična ideja pri nastanku ovih prostora bila obezbeđenje radnog prostora za nezavisne pojedince ili timove, današnji Coworking prostori nude širi opseg usluga i postoje u različitim veličinama i sa različitim namenama. Često ovi prostori nude i aktivnosti predavanja, učešća na projektima ili šanse za druženje, pa iako uslovi variraju od prostora do prostora, srž Coworkinga je u uštedi i praktičnosti prostora.

Coworking prostor za dati biznis benefiti za kompaniju/brend mogu ići od  prednosti u oblasti umrežavanja i lakšeg obavljanja administrativnih poslova, do usavršavanja sa stručnjacima i razvoja poslovnih partnerstava.

Uglavnom u Coworking prostoru možete izabrati hotdesk radno mesto, namenski sto ili privatnu Coworking kancelariju. Hotdesk podrazumeva da vam je dodeljen (izabran) radni sto nasumično na dnevnoj osnovi, dok namenski radni sto znači da imate svoje radno mesto sa postojećim ormarićima za odlaganje stvari itd. Privatna kancelarija bi u ovom slučaju podrazumevala posebnu prostoriju sa stolom ili stolovima u zavisnosti od potreba i veličine tima.

Ograničenja u korišćenju Coworking prostor ne postoje i mogu se koristiti onoliko dugo koliko je potrebno kompaniji ili pojedincu i za razliku od inkubatora i akceleratora ne teže programima koji traju određeni vremenski period i ograničavaju korišćenje.

U poređenju sa inkubatorima i akceleratorima coworking prostori nemaju oštar fokus na Start Up svet.

Možemo primetiti niz specifičnih Coworking prostora okrenutih delatnostima kao što su arhitektura, pravo, kreativna industrije, prehrambena industrija, tehnologije itd.

 

Naučno - tehnološki parkovi

 

Naučno tehnološki park u širem smislu možemo definisati  kao skup različitih vrsta incijativa i podrške za razvoj preduzetništva i sektora MSP. Sam pojam ima dosta sinonima, a najčešće se koriste „tehnološki park“, „naučni park“, „naučno-tehnološki park“, „istraživački park“ itd.

U užem smislu naučno-tehnološki park je organizacija koja stimuliše i upravlja protokm znanja i tehnologija između više institucija i aktera (istraživačkih laboratorija i institucija, MSP, univerziteta itd.) i sve u cilju povećanja konkuretnotnosti preduzetnika i promovisanja kulture inovativnosti i dodate vrednosti.

Naučno-tehnološki parkovi koje srećemo u Srbiji najčešće podršku pružaju start up kompanijama ili timovima, ali i rastućim visokotehnološkim kompanijama u razvoju i komercijalizaciji inovativnih proizvoda ili usluga. U zavisnosti od vrste parka oni obezbeđuju različitu infrastrukturu i usluge MSP sektoru. Najčešći vid podrške u okviru naučno-tehnološkog parka odnosi se na nekretnine i poslovni prostor i olakšanje procesa transfera tehnologije, a sve sa ciljem povećanja privrednog razvoja regiona u kome se nalazi.

U ovom naučno-tehnološkim parkovima možemo naići na širok spektar usluga koje firmama u okviru parka donose bitne prednosti u odnosu na konkurenciju:

  • Pravno-administrativne usluge
  • Treninzi
  • Marketing i promocija
  • Mentorstvo
  • Savetodavne usluge
  • Podrška u lakšem pristupu izvorima finansiranja
  • Umrežavanje i pristup novim idejama
  • Laboratorije

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo