Cilj i metodologija istraživanja

Cilj izrade analize je sveobuhvatni pregled stanja i nivoa razvijenosti subjekata preduzetničke infrastrukture: poslovnih inkubatora, coworking prostora, poslovnih udruženja, jedinica lokalne samouprave i njihove efikasnosti u poslovanju, kao i stepen njihovog uticaja na lokalni ekonomski razvoj.

Metodologija izrade analize podrazumevala je tri međusobno povezane faze.

Prva faza podrazumevala je prikupljanje i analizu postojećih podataka, stručne literature, kao i pregled postojećih strateških dokumenata u istočnoj Srbiji, kao i dokumenta različitih domaćih i stranih organizacija i programa za podršku razvoju poslovne infrastrukture. Tokom ove faze prikupljeni su inicijalni podaci o broju subjekata preduzetničke infrastrukture u istočnoj Srbiji koji su bili korišćeni u narednim fazama analize. U toku prve faze istraživanja napravljen je i pregled poslovnih udruženja na teritoriji regiona.

Druga faza uključivala je izradu i slanje upitnika subjektima poslovne infrastrukture identifikovanim u prethodnoj fazi i intervju sa predstavnicima određenih MSP na terenu U svrhu što boljeg i sveobuhvatnijeg prikupljanja podataka napravljena su tri različita upitnika, po jedan za JLS, jedan za poslovne inkubatore i coworking prostore i jedan za predstavnike privrede. Upitnici su sadržali pitanja o svim segmentima poslovanja ispitanika interesantnih za ovu analizu. Upitnik je poslat na adrese 3 poslovna inkubatora, 2 coworking prostora, 8 JLS i 100 predstavnika privrede. Popunjene upitnike je poslalo 3 inkubatora (100% od broja poslatih upitnika), 1 coworking prostor (50% od broja poslatih upitnika), 8 JLS (100% od broja poslatih upitnika i 46 predstavnika privrede (48% od broja poslatih upitnika).

Treća i poslednja faza podrazumevala je obradu svih prikupljenih primarnih i sekundarnih podataka i iznošenje zaključaka i preporuka u formi izveštaja koji je pretočen u ovaj dokument.

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo