Analiza potreba za unapređenjem preduzetničke infrastrukture u istočnoj Srbiji

U okviru projekta izrađena je i „Analiza potreba za unapređenjem preduzetničke infrastrukture u istočnoj Srbiji  koja je definisala dalje korake u smeru razvoja preduzetničke infrastrukture u istočnoj Srbiji, ali i prikazala trenutno stanje preduzetničke infrastrukture u istočnoj Srbiiji i postojećih mehanizama za podršku preduzetnišvu.

Potrebe preduzetnika zavise od vrste posla i menjaju se tokom vremena. Međutim posebno u zemljama u razvoju, razvija se dosta preduzetničkih biznisa gde nema svako šansu da bude podržan. Raširen problem nezaposlenosti i siromaštvo zahtevaju stimulisanje preduzetnika i dodatne aktivnosti lokalnih vlasti i institucija.

Šire gledano, razvoj preduzetničke infrastrukture pomaže razvijanje jake baze i razvoj sektora MSPP u smeru povećanja zaposlenosti, razvoja proizvodnje i pružanja kvalitetnijih i konkurentnijih usluga.

Kroz Analizu, koja obuhvata teritoriju dva okruga Borskog i Zaječarskog, istraženo je trenutno stanje i situacija preduzetničke infrastrukture u istočnoj Srbiji.  Analiza se nije bavila poslovnom infrastrukturom u širem smislu, industrijskim zonama i drugim tipovima poslovne infrastrukture koji su namenjeni dovođenju novih firmi, već razvojem mogućnosti podrške postojećim MSPP.

Rezultati analize pokazali su značajnost promovisanja ideje umrežavanja i povezivanja svih aktera u regionu jedan je od bitnijih segmenata razvoja preduzetničke infrastrukture u istočnoj Srbiji. Potrebno je uspostaviti blisku saradnju između svih elemenata poslovne infrastrukture, javnog i privatnog sektora kao i razvojnih agencija, privrednih komora i ostalih relevantnih institucija kako bi se harmonizovale delatnosti i razmenile neophodne informacije.

Zapaža se spremnost JLS da se aktivno uključi u razvoj preduzetničke infrastrukture na lokalnom i regionalnom nivou, ali još uvek postoji nedostatak razvijenosti unutrašnjih kapaciteta u opštinama za podsticanje ovakvog razvoja i pružanje dalje podrške ekonomskom razvoju. Opštine shvataju značaj svoje uloge u razvoju preduzetničke infrastrukture u regionu istočne Srbije, ali ne poseduju dovoljno znanja, tačnije identifikovano je nedovoljno poznavanje teme i mogućnosti razvoja preduzetničke infrastrukture u regionu.

Istraživanjem i radom na terenu došlo se do zaključka da u svim sektorima postoji nedovoljno poznavanje teme, odnosno mogućnosti koje može pružiti razvoj preduzetničke infrastrukture, te analiza nije dala konkretne rezultate, ali je do određene mere prikazala njeno stanje.

Analizom su definisane preporuke za razvoj preduzetničke infrastrukture koje se odnose na analizu ideja predloženih u opštinskim strategijama u oblasti preduzetništva, dodatna ispitivanja potreba privrede,  dodadnto jačanje kapaciteta LER kancelarija u polju pružanja bolje nefinansijske podrške MSP sektoru, podršku jačanju udruživanja i povezivanja svih relevatnih strana za razvoj preduzetničke infrastrukture.

 

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo