Aktivnosti projekta

U okviru projekta realizovane su obuke za pisanje projekata sa akcentom na EU finansiranje, radionice na temu javno javno – privatno partnerstvo kao model finansiranja razvojnih projekata, teritorijalni marekting i regionalno brendiranje u funkciji razvoja regiona i jačanje konkurentnosti u turizmu kroz  udruživanja i poslovno povezivanje, na kojima je obučeno više od 150 korisnika predstavnika JLS, KLER i ARRA, privrede, obrazovanja i civilnog društva.

U cilju promovisanja regionalnog razvoja i preduzetničke infrstrukture održana su studijska putovanja na kojima su korisnici upoznati sa primerima dobre prakse i ulogom lokalnih vlasti u pripremi i implementaciji lokalnih i regionalnih razvojinih projekata. Studijska putovanja držana su u opštinama Krško, Brežice i gradu Sevnici u Sloveniji i u opštinama Nova Gradiška, Slavonski Brod, Drenovci i gradu Osijek u Hrvatskoj. Kroz studijska putovanja predstavnici rukovodstva JLS i KLER osposobljeni su da primene i prenesu stečena znanja u oblasti regionalnog razvoja i razvoja preduzetničke infrastrukture.

U Zaječaru je nakon završenih aktivnosti održana i konferencija koja je okupila 40 tak predstavnika privrede, relevantnih nacionalnih institucija, lokalnih samouprava, organizacija za podršku privredi, razvojnih organizacija, eksperata, donatorskih zajednica, međunarodnih projekata, ambasada i drugih zainteresovanih strana, a njen cilj bio je da predstavi značaj i primere preduzetničke infrastrukture i tako inicira razvoj preduzetničke infrastrukture u istočnoj Srbiji, ali i stvori preduslove za bolji razvoj međusektorskog partnerstva u istočnoj Srbiji.

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo