Predstavljen nacrt Regionalnog plana upravljanja otpadom

Sastanak Koordinacionog odbora za realizaciju Sporazuma o zajedničkom upravljanju komunalnim otpadom je održan 9. marta 2016. godine u Zaječaru.

Na sastanku su predstavnici Fakulteta tehničkih nauka iz Novog sada predstavili radnu verziju Regionalnog plana upravljanja otpadom za grad Zaječar i opštine Boljevac, Bor, Kladovo, Majdanpek, Negotin i Knjaževac.

Koordinacioni odbor je u načelu prihvatio nacrt Regionalnog plana upravljanja otpadom. Osim toga Koordinacioni odbor je zaključio da:
  • Svaka opština/grad koja je uočila da neki podaci u regionalnog planu iz njihove opštine/grada nisu ažurni, u roku od 2 nedelje (do 24 marta) da dostavi obrađivačima ispravne podatke.
  • Drugo kontrolno merenje količine otpada u opštinama/gradu da bude realizovano u periodu 10-17 april 2016.
  • RARIS će zbog pomeranja datuma drugog kontrolnog merenja količine otpada uraditi Aneks ugovora sa Fakultetom tehničkih nauka iz Novog sada i produžiti rok za izradu Regionalnog plana za 2 meseca.
  • Finalna verzija regionalnog plana upravljanja otpadom će biti postavljena na sajt RARIS-a i opština i biće omogućeno široj javnosti da se sa istom upozna i da svoje komentare.

Na sastanku su učestvovali članovi Koordinacionog odbora iz svih 7 opština/grada potpisnika Sporazuma, predstavnici Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada koji izrađuju Regionalni plan upravljanja otpadom i dva nezavisna eksperta angažovana da pruže stručnu pomoć pri izradi finalne verzije Regionalnog plana.

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo