Ostali podsticaji za investiranje

Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

Vlada Republike Srbije donosi uredbu o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija. Ovom uredbom bliže se uređuju kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih investicija i ulaganja od posebnog značaja u skladu sa propisima kojima se uređuju ulaganje i dodela državne pomoći, praćenje i kontrola realizacije investicionih projekata za koje su dodeljena sredstva podsticaja, postupak, visina i rok za ostvarivanje olakšica i oslobađanje od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme stranog ulagača osim poreza na dodatu vrednost, kao i druga pitanja od značaja za dodelu sredstava podsticaja i realizaciju investicionih projekata u cilju podsticanja direktnih investicija radi rasta zaposlenosti i jačanja privrednog razvoja i ukupnog ekonomskog razvoja.

Privremeno poresko oslobođenje na dobit pravnih lica

Kompanije su izuzete od poreza na dobit za period od 10 godina počev od prve godine u kojoj prijave oporezivi dobitak ukoliko investiraju u iznosu koji prelazi približno 9 miliona € u osnovnim sredstvima, i zaposle najmanje 100 novih radnika tokom investicionog perioda

Prenos gubitaka

Poreski gubitak naveden u poreskoj prijavi može se preneti i nadoknaditi za buduće profite u periodu do 5 godina.

Izbegavanje dvostrukog oporezivanja

Ako je poreski obveznik već platio porez na dobit ostvarenu u inostranstvu, on ima pravo na kredit za porez na dobit pravnih lica u Srbiji za već uplaćeni iznos. Isto pravo uživa poreski obveznik koji ostvaruje prihode i plaća porez na dohodak građana u nekoj drugoj zemlji, pod uslovom da postoji ugovor o dvostrukom oporezivanju sa tom zemljom.

Smanjena opterećenje na zarade

Počevši od 1. jula 2014, nova radna mesta daju pravo poslodavcima na poveliko oslobađanje od poreza i doprinosa koji se plaćaju na neto plate od trenutka zaposlenja do 30. juna 2016. godine.

  • 1 - 9 novih radnih mesta: smanjenje od 65%;

  • 10 - 99 novih radnih mesta: smanjenje od 70%;

  • 100+ novih radnih mesta: smanjenje od 75%.

Ovo smanjuje ukupno opterećenje za zarade na veoma konkurentnih 20% (procena za prosečnu platu u Srbiji).

Godišnji odbici za porez na dobit

Za građane koji nisu državljani Srbije, godišnji prihod se oporezuje ukoliko prelazi iznos trostruke prosečne godišnje zarade u Srbiji. Poreska stopa je 10% za godišnji prihod u iznosu do 6 prosečnih godišnjih zarada u Srbiji, a 15% za deo godišnjeg prihoda koji prelazi 6 puta prosečnu godišnju zaradu u Srbiji. Oporezivi prihod se dodatno smanjuje za 40% prosečne godišnje zarade za poreskog obveznika i 15% prosečne godišnje zarade za svakog izdržavanog člana porodice. Ukupan iznos umanjenja ne može preći 50% oporezivog prihoda.

Izuzeci od poreza na dodatu vrednost u slobodnim zonama

Prihodi ostvareni kroz komercijalne aktivnosti u slobodnim zonama u Srbiji su izuzeti od poreza na dodatu vrednost. Postoje dvanaest slobodnih zona koje trenutno posluju u zemlji: Pirot, Subotica, Zrenjanin, FAS Kragujevac, Šabac, Novi Sad, Užice, Smederevo, Svilajnac, Kruševac, Apatin, Vranje, Priboj i Beograd. Strane kompanije mogu formirati slobodnu zonu u privatnom vlasništvu na osnovu projekta odobrenog od strane vlade.

Bescarinski uvoz sirovina i poluproizvoda

Strani investitori u Srbiji mogu da uživaju u benefitima od slobodnog uvoza sirovina i poluproizvoda za izvozno orijentisanu proizvodnju. Ova pogodnost se može postići ili poslovanjem u jednoj od slobodnih zona u Srbiji ili putem carinske dozvole za spoljno orijentisanu prerađivačku proizvodnju. U oba slučaja, gotovi proizvodi moraju biti 100% namenjeni izvozu.rt.

Bescarinski uvoz mašina i opreme

Strani investitori su izuzeti od plaćanja carine na uvezenu opremu i mašine koje predstavljaju udeo stranog investitora u kapitalu preduzeća u Srbiji.

Lokalni podsticaji

Širok spektar podsticaja je takođe dostupan na lokalnom nivou, i varira u obimu i veličini od jednog do drugog grada. Glavni podsticaji obuhvataju:

  • Izuzeća ili umanjenja naknada za zakup gradskog građevinskog zemljišta, uključujući i mogućnost plaćanja na rate, uz prethodnu saglasnost Vlade Republike Srbije;

  • Olakšanje za naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, kao što su izuzeća od naknada ili popusti za jednokratna plaćanja;

  • Izuzeća ili umanjenja drugih lokalnih taksi (npr. naknada za prikazivanje naziva kompanije).

Opštine Timočke krajine

Alternative flash content

Requirements

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

 

Gde se nalazimo

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Štampa