O projektu

Vesti

Prijava za radne grupe

Video galerija

Video galerija

EU Standardi u socijalnoj politici

Ana Čekerevac, Natalija Perišić - Fakultet političkih nauka, Jelena Tanasijević - Centar za porodični smeštaj i usvojenje, 2018 god.

(Izvor: ZA Media)


EU integracije

Beogradska otvorena škola – BOŠ, Danijela Božović, 2017 god.

(Izvor: Lucky star /Media)


IPARD program predstavljen u Opštini Bor, Vladan Jeremić, 2017. god.
(izvor: RTV Bor)


Sastanak u RARIS-u o problemu komunalnog otpada, 2017 god.
(izvor: OnLine TV)


Jačanje kapaciteta regiona istočne Srbije za proces pristupanja, Ivan Knežević, 2016 god.
(izvor: RTV Bor)


Istočna Srbija na putu ka EU, Vladan Jeremić, 2016 god.
(izvor: RTV Bor)


Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva na putu ka EU,

Vladan Jeremić i Ivan Knežević, 2016 god.
(izvor: Knjaževačke vesti)


Potencijali organizacija civilnog društva u procesu integracija, Nataša Dragojlović, 2016 god.
(izvor: Knjaževačke vesti)


Princip partnerstva, Ivan Knežević, 2016 god.
(izvor: Knjaževačke vesti)


Koristi naših proizvođača od usklađivanja sa zakonima EU za proizvodnju jakih alkoholnih pića

Darko Jakšić i Milan Čuprić, 2016 god.
(izvor: knjazevacinfo.rs)


Sastanak RG za poljoprivredu i ruralni razvoj, Nacionalnog konventa za pristupanje EU i Regionalne platforme, Vladan Jeremić, 2016 god.
(izvor: knjazevacinfo.rs)


O poglavlju 27, Zaštita vode, vazduha i zemlje – šta smo o tome znali do sada, Ljubinka Kujundžić, 2015 god.
(izvor: B92)


Učestvovanje javnosti u procesu pristupanja EU, Nataša Đereg, 2015 god.
(izvor: B92)


O strateškim i normativnim okvirima zaštite životne sredine, Dr Dragoljub Todić, 2015 god.
(izvor: TV Istok)


O implenetaciji evropskih propisa u vezi sa proivodnjom vina i rakija, Darko Jakšić i Milan Čuprić, 2015 god
(izvor: TV Istok)


O procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, Ivan Knežević, 2015 god.
(izvor: TV Istok)


 

Print Email