O projektu "CARPATHIANS CONNECTS"

Karpati, jedni od planinskih dragulja sveta, čine prekograničnu oblast Srbije i Rumunije. Guste šume, pašnjaci, čist vazduh, prirodne lepote, bogato kulturno-istorijsko nasleđe, mogućnost za uživanjima u sportovima na snegu samo su deo potencijala koje ovo prekogranično područje ima. Nažalost, ovi potencijali se ili nedovoljno koriste ili koriste na neadekvatan način

Osnova projekta "Carpathians Connects" dolazi od zajedničke identifikacije potreba i rešenja za poboljšanjem zaštite i održivog korišćenja prirodnih i kulturnih resursa u pograničnom regionu Srbija- Rumunija.

Cilj projekta:

Opšti cilj projekta je podrška razvoju lokalnom turističkom poslovanju i održivo korišćenje prirodnog i kulturnog nasleđa kroz pružanje okvira, smernica i edukacija  za novi turistički proizvod prekograničnog planinskog turizma.

Projektom se žele prevazići prirodne i kulturne, geografske i jezičke barijere, kako bi se granica pretvorila iz linije razdvajanja u mesto za komunikaciju i saradnju. Projekat će:

  • Doneti novo znanje zainteresovanim stranama u turizmu - kroz izradu Studije o razvoju održivog planinskog turizma u karpatskom prekograničnom području Rumunija – Srbija
  • Omogućiti ključnim zainteresovanim stranama iz javnog, privatnog i civilnog sektora u ispunjavanju svojih uloga u efektivnom i inovativnom razvoju prekograničnog održivog planinskog turizma - kroz uspostavljanje "Prekogranične mreže zainteresovanih strana o razvoju planinskog turizma"
  • Snažno podržati jačanje kapaciteta u održivom korišćenju prirodnih i kulturnih resursa u oblasti prekograničnog održivog razvoja planinskog turizma - kroz održavanje dve obuke.

Ciljne grupe:

  • Poslovni sektor koji se bavi turizmom u karpatskom prekograničnom području Rumunija – Srbija,
  • predstavnici javnog sektora,
  • Institucije i organizacije koje posluju u oblasti životne sredine i turizma,
  • Profesionalci koji se bave održivim turizmom i srodnim sektorima,
  • Stanovnici prekogranične oblasti starosti između 20 i 59 godina.

Partneri projekta:

Vodeći partner: Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije - RARIS.

Partner: Rumunsko udruženje za transfer tehnologija i inovacije – Mehedinti, podizvođač - AROTT

Print Email

Saradnja preko granica!

INTEREG IPA Program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija je finansiran od strane Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i sufinansiran od strane država učesnica programa.