Vesti

 Objavljen javni poziv za dodelu Regionalnog brenda istočne Srbije “Balcanica Superior”

 

RARIS je danas objavio javni poziv za dodelu Regionalnog brenda istočne Srbije “Balcanica Superior”. 

Regionalni brend istočne Srbije “Balcanica Superior” je žig garancije koji:

  • garantuje kupcima da se radi o određenom stepenu kvaliteta brendiranog proizvoda ili usluge kao i da su oni poreklom iz istočne Srbije;
  • korisnicima brenda unapređuje reputaciju, vidljivost i kredibilitet na tržištu.

Za pravo korišćenja Regionalnog brenda istočne Srbije “Balcanica Superior” mogu da konkurišu firme koje se bave:

  1. Smeštajem u turizmu (hoteli, moteli, kuće za odmor, domaćinstva u ruralnom turizmu, planinarski domovi…)
  2. Pripremom i služenjem hrane i pića (restorani, objekti brze hrane, kafei, barovi…)
  3. Proizvodnjom hrane i pića (prerada: voća, povrća, mesa; konditorska industrija; proizvodnja vina, rakija, sira i mlečnih proizvoda itd.)
  4. Proizvodnjom drugih proizvoda koji mogu imati jasan regionalni karakter (npr. proizvodi od drveta i sl.)

Podsećamo da je naziv Regionalnog brenda odabran na nagradnom konkursu između 229 predloženih imena, dok je logo/znak delo Slovenačkog dizajn studija „Felician Sedmak“ i odabran je na nagradnom konkursu na kome je učestvovalo 134 dizajnera.

Za više informacija posetite sajt http://balcanicasuperior.rs ili ’’facebook’’ stranu https://www.facebook.com/balcanicasuperior

<Žig garancije „Balcanica Superior“ je prijavljen Zavodu za intelektualnu svojinu pod brojem Z2018/17CR u skladu sa Ničanskom klasifikacijom (Međunarodna klasifikacije roba i usluga za registraciju žigova).

 


 Podnet zahtev za zaštitu brenda istočne Srbije «Balcanica Superior»

 

RARIS je 9-og januara Zavodu za intelektualnu svojinu i zvanično podneo zahtev za zaštitu Regionalnog brenda istočne Srbije „Balcanica Superior“. Regionalni brend istočne Srbije „Balcanica Superior“ garantuje kupcima da se radi o određenom stepenu kvaliteta brendiranog proizvoda ili usluge kao i da su oni poreklom iz istočne Srbije.

Regionalnim brendom „Balcanica Superior“ biće označavane usluge obezbeđenja smeštaja i pripremanja hrane u turizmu i proizvodi koji imaju jasan regionalni karakter i koji ispune definisane kriterijume.

Podsećamo da je naziv Regionalnog brenda odabran na nagradnom konkursu između 229 predloženih imena, dok je logo/znak delo Slovenačkog dizajn studija „Felician Sedmak doo“ i odabran je na nagradnom konkursu na kome je učestvovalo 134 dizajnera.

Znak/logo „Balcanica Superior“ će kod Zavoda za intelektualnu svojinu biti zaštićen kao žig garancije. Žig garancije je zaštićena oznaka koju će moći da koristi više privrednih društava i preduzetnika za označavanje svojih proizvoda i usluga pod nadzorom nosioca žiga - RARIS-a i pod uslovima koji će biti definisani ugovorom. Žig garancije pokrivaće ukupno devet klasa proizvoda i usluga, razvrstanih na osnovu Međunarodne klasifikacije roba i usluga za registraciju žigova (Ničanska klasifikacija) koja se sastoji iz liste klasa i sadrži opšta naznačenja roba i usluga sa objašnjenjima.

RARIS će uskoro raspisati i konkurs za dodelu Regionalnog brenda istočne Srbije „Balcanica Superior“.


Poziv za učešće u Regionalnoj platformi Regionalnog brenda istočne Srbije «Balcanica Superior»

 

S obzirom da je RARIS na stanovištu da je učešće širokog kruga zainteresovanih strana sa regiona ključno za uspeh regionalnog brendiranja, 13. novembra je upućen poziv organizacijama institucijama i pojedincima da uzmu učešće u radu Regionalne platforme brenda «Balcanica Superior».

U procesu uspostavljanja brenda, smatramo da je vrlo važno uključiti interese pojedinaca i organizacija sa našeg regiona. S tim ciljem, formiramo Regionalnu platformu, kao telo koje će imati savetodavnu i konsultativnu ulogu u procesu brendiranja.

RARIS je u poslednjih godinu dana sproveo niz aktivnosti na uspostavljanju regionalnog brenda istočne Srbije kojim će biti brendirani proizvodi i usluge sa našeg područja. Pored ostalog su definisani proizvodi i usluge koji mogu biti brendirani a na javnim konkursima su odabrani naziv brenda (Blacanica Superior) i znak brenda.

Naredni korak u uspostavljanju regionalnog brenda, nakon formiranja Regionalne platforme, je registracija brenda, odnosno podnošenje zahteva za zaštitu žiga Zavodu za zaštitu intelektualne svojine.

Pozivamo sve zainteresovane organizacije i institucije da uzmu učešće u procesu brendiranja, da delegiraju svog predstavnika i tako budu deo Regionalne platforme.

Rok za dostavu imena učesnika Regionalne platforme je 21.11.2017.

Predlozi se dostavljaju elektronskom poštom.


Formirana Regionalna platforma brenda “Balcanica Superior”

 

U utorak, 24.10.2017. U Zaječaru je održan prvi sastanak Regionalne platforme brenda "Balcanica Superior". Na sastanku, kojem su prisustvovali predstavnici zainteresovanih strana iz regiona - predstavnici opština, turističkih organizacija, muzeja, potencijalnih korisnika, obrazovnih institucija i organizacija civilnog društva, predstavljene su dosadašnje aktivnosti na uspostavljanju Regionalnog brenda Balcanica Superior, kao i ideja o formiranju Regionalne platforme - mehanizam za formulisanje interesa zainteresovanih strana za sprovođenje procesa regionalnog brendiranja. 

Na sastanku, učesnici su upoznati sa ciljevima Regionalne platforme, načinu funkcionisanja, kao i poželjnom sastavu i osnovnim funkcijama regionalne platforme. Svi prisutni učesnici su pozvani da zvanično imenuju svoje predstavnike, koji bi bili članovi Platforme.
Učesnici su se složili da, u konsultaciji sa zainteresovanim stranama, RARIS treba da definiše spisak članova Regionalne platforme u skladu sa do sada iskazanim interesom za učešće u radu.

  


Odabran znak logoregionalnog brenda istočne Srbije “Balcanica Superior”

 

Konkurs za dizajn znaka (logo-a) regionalnog brenda istočne Srbije “Balcanica Superior” je zvanično okončan. RARIS je sproveo intenzivnu kampanju za ovaj konkurs koju je samo preko Facebook-a videlo više od 100.000 ljudi, Na konkursu je učestvovalo 134 dizajnera iz 4 zemlje sa ukupno 227 radova. Za zvanični logo brenda, žiri je izabrao rad slovenačkog dizajn studija“Felicijan Sedmak” iz Ljubljane:

Obrazloženje komisije možete pogledati OVDE.

Bazirajući se na drevnim motivima i nacionalnim šarama, glavni grafički element oličava duh Istočne Srbije. Pažljivo dizajniran sa skladnim i preciznim proporcijama, predstavlja sjajnu ravnotežu između tradicionalnog dizajna šara i modernih trendova u dizajnu.

Dalja manipulacija šarom izvorno inspirisanom drevnim slovenskim i vlaškim vezovima, omogućila je implementaciju inicijala Balcanica Superior "B" i "S" u formu u cilju pojačanja identiteta unutar dizajna.

Dizajn logotipa Balcanica Superior se sastoji od dve ključne komponente - grafičkog simbola i tekstualnog dela. Oba su dizajnirana sa velikom pažnjom da se međusobno nadovezuju i čine vizuelno jedinstvo celog logoa.

Tekstualni deo logoa Balcanica Superior sadrži mekše ali ubedljive karaktere, zasnovane na klasičnim rimskim slovima. Ovo savršeno odgovara latinskom korenu naziva i povezanosti istočne Srbije sa rimskom istorijom.

Još jedna klasična komponenta logoa Balcanica Superior je boja. Strasno crvena i stroga siva formiraju jedinstvo. Obe boje odražavaju prirodno i kulturno nasleđe regiona i zemlje.

Izjavu autora znaka možete pogledati OVDE

RARIS će uskoro podneti zahtev Zavodu za intelektualnu svojinu kako bi pravno zaštitio žig “Balcanica Superior”

Zahvaljujemo se svim učesnicima na konkursu koji su dostavili svoje predloge.

Posebnu zahvalnost izražavamo autorima Dunji Jovanović iz Šapca i Branislavu Markoviću iz Novog Sada čiji su radovi ušli u najuži izbor i koji od žirija dobijaju specijalna priznanja.

 

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

 

Gde se nalazimo