Podrška MSPP – Alati

Nalazite se u delu našeg sajta u kome možete direktno proveriti svoje potencijale. Popunjavanjem različitih formulara na srpskom jeziku dobijate mogućnost da kroz tabele i grafikone analizirate poslovanje, potencijale i mogućnosti vašeg preduzeća i Vas kao njegovog prvog menadžera. Možda će Vam baš ovi alati pomoći da sagledate svoje prednosti i nedostatke, da uvidite čemu treba posvetiti veću pažnju i više truda. Menadžeri RARIS-a Vam stoje na usluzi za sve eventualne probleme i nedoumice u vezi sa Vašim poslom. Očekujemo Vaš poziv.

 • INNOVATE
  Innovate je alat za utvrđivanje nivoa inovativnosti u upravljanju firmama radi unapređenja svog inovacionog potencijala i poboljšanja konkurentnosti. Mogu ga koristiti svi – od mikro preduzeća i potpunih početnika u poslovanju do velikih firmi. 
 • SWOT
  SWOT analiza je alat za upoznavanje situacije u vašoj kompaniji ili odeljenju, ali i upoznavanje samog sebe i svoje ličnosti kao ključnog faktora svoje kompanije.
 • PEST
  Alat koji se bavi proučavanjem okruženja kroz analizu političkih, ekonomskih, socio-kulturoloških i tehnoloških faktora. Koristi se za: poslovno i strateško planiranje, marketing planiranje, razvoj proizvoda i istraživanja.
 • 5S
  Japanska praksa 5-S je tehnika koja se koristi da se uspostavi i održava okruženje kvaliteta u organizaciji. Predstavlja pet koraka koje treba preduzeti da bi u kompaniji bio uspostavljen stabilan proces funkcionisanja.

Print Email