Nastavljene aktivnosti za uspostavljanje rečne linije Beograd - Đerdap

U organizaciji RARIS-a je danas u Velikom Gradištu održan sastanak oko mogućnosti uspostavljanja rečnog saobraćaja na relaciji Beograd – Đerdap.

RARIS je izradio „Analizu mogućnosti uspostavljanja rečnog putničkog saobraćaja na relaciji Beograd  - Đerdap“. Ova Analiza je finansirana od strane EU u okviru projekta „TRANSDANUBE“. Analizirano je više različitih plovila koja mogu da prevezu veći broj putnika u kratkom vremenskom intervalu i uz prihvatljivu cenu. Kao optimalna je odabrana rečna putnička linija Beograd/Veliko Gradište/Golubac/Donji Milanovac/Tekija.

Na sastanku su učestvovali predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija – sektora za turizam, Ministarstva zaštite životne sredine, Agencije za luke, opština Donjeg Podunavlja (Veliko Gradište, Golubac, Majdanpek, Kladovo i Negotin) , Nacionalnog park Đerdap, RARIS – Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije i RRA Braničevo, dok je Ministarstvo saobraćaja – sektor za vodni saobraćaj dalo podršku ovoj inicijativi.

Na sastanku je iskazana zainteresovanost svih učesnika da se intenziviraju aktivnosti na uspostavljanju rečne linije Beograd – Đerdap i formirana je Operativna grupa koja će nadalje voditi projekat.