RARIS obeležio 10 godina rada

Sa prijateljima i partnerima RARIS je na Felix Romuliani obeležio jubilej - 10 godina rada.

Obeležavanje ovog svečanog jubileja uveličali su mnogobrojni predstavnici institucija i organizacija iz zemlje i inostranstva, lokalnih i regionalnih organa vlasti, sektora malih i srednjih preduzeća i njegovih asocijacija, organizacija civilng društva, medija, itd.

 

 

Print Email