Predstavljena finalna radna verzija Regionalnog plana upravljanja otpadom

Sastanak Koordinacionog odbora za realizaciju Sporazuma o zajedničkom upravljanju komunalnim otpadom je održan 21. juna 2016. godine u Zaječaru.

Na sastanku su obrađivači plana, predstavnici Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, predstavili finalnu radnu verziju Regionalnog plana upravljanja otpadom za grad Zaječar i opštine Boljevac, Bor, Kladovo, Majdanpek, Negotin i Knjaževac. Predstavljajući plan, obrađivači su posebno pojasnili koje su kriterijume koristili za finansijsku analizu, koje dodatne prihode može da ima budući regionalni centar i rezultate merenja generisanog otpada po opštinama.

Razmotreni su i svi ostali delovi regionalnog plana za koje su predstavnici opština/grada potpisnici Sporazuma tražili pojašnjenja.

Uvažavajući sva dodatna pojašnjenja i predloge, Koordinacioni odbor se složio da se u radnu verziju unesu sve dopune i izmene dogovorene na današnjem sastanku i da se finalna verzija Regionalnog plana upravljanja otpadom pripremi u periodu od mesec dana, kada će biti zvanično usvojena od strane Koordinacionog odbora.

Na sastanku su učestvovali članovi Koordinacionog odbora iz opština/grada potpisnika Sporazuma i predstavnici Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, koji izrađuju Regionalni plan upravljanja otpadom.

Print Email