Nacrt Regionalnog plana upravljanja otpadom stavljen na uvid javnosti

RARIS poziva sve zainteresovane strane da uzmu učešće u izradi Regionalnog plana upravljanja otpadom za u grad Zaječar i opštine Majdanpek, Kladovo, Negotin, Bor, Knjaževac i Boljevac.

Regionalni plan upravljanja otpadom je strateški dokument regiona koji će prezentovati trenutno stanje i definisati pravac, prioritete, dinamiku i način rešavanja problema upravljanja otpadom u svim opštinama obuhvaćenog regiona, u skladu sa svim pozitivnim nacionalnim i EU zakonodavstvom iz oblasti upravljanja otpadom i iz oblasti zaštite životne sredine.

Regionalni plan upravljanja otpadom će pomoći gradu Zaječaru i njegovim regionalnim partnerima da:

steknu potpuni uvid u sadašnju situaciju u upravljanju otpadom u regionu,

definišu zajedničke ciljeve u upravljanju otpadom u regionu u skladu sa domaćim zakonodavstvom,

definišu optimalni sistem za upravljanje otpadom u regionu što uključuje i mogući izbor privatnog partnera na osnovu sprovedenog javnog tendera,

definišu metod i optimalne rokove za implementaciju regionalnog plana,

definišu ukupna finansijska ulaganja kao i finansijska ulaganja za prioritetne delove regionalnog plana koje je neophodno odmah implementirati.

Nacrt Regionalnog plana upravljanja otpadom je izradio Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada. Na osnovu zaključka Kooridnacionog odbora za realizaciju Sporazuma o zajedničkom upravljanju čvrstim komunalnim otpadom RARIS stavlja nacrt Regionalnog plana upravljanja otpadom na uvid javnosti. Pozivamo sve zainteresovane strane da svoje komentare dostave najkasnije do 19 juna na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nacrt Regionalnog plana upravljanja otpadom za u grad Zaječar i opštine Majdanpek, Kladovo, Negotin, Bor, Knjaževac i Boljevac možete preuzeti ovde.

Print Email