Poljoprivreda i ruralni razvoj Timočke krajine na putu ka EU

RARIS i Nacionalni konvent o Evropskoj uniji su 2. februara u Knjaževcu zajedno organizovali skup na temu pregovori o pristupanju EU u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja sa osvrtom na vinski sektor i sektor proizvodnje rakija, kao i na temu ruralnog turizma u procesu evropske integracije Srbije.

Skup je otvorio i uveo u temu predsednik opštine Knjaževac Milan Đokić.

Na početku skupa je Vladan Jeremić, direktor RARIS-a predstavio aktivnosti Regionalne EU platforme istočne Srbije. RARIS je formirao „Regionalnu EU platformu“ kao mehanizam formulisanja stavova, interesa i kritika lokalnih aktera vezanih za proces pridruživanja i interese regiona. U njenom radu učestvuje više od 40 predstavnika OCD-a, profesionalnih udruženja, razvojnih institucija, biznis sektora, lokalnih organa vlasti, medija, obrazovnih institucija iz Borskog upravnog okruga i Zaječarskog upravnog okruga. Regionalna EU platforma funkcioniše kroz 2 radne grupe: (1) Polјoprivreda i ruralni razvoj (2) Životna sredina. Svaka radna grupa je uz pomoć konsultanata definisala preporuke istočne Srbije u procesu pridruživanja EU. Preporuke za sektor vina i jakih alkoholnih pića koje su predstavljene na sastanku su izradjene u okviru Radne grupe za poljoprivredu.

U prvom delu skupa svoja izlaganja i prezentacije su održali Ivan Knežević i Dragan Roganović koordinatori Radne grupe za poglavlja 11,12 i 13, i Dragan Milutinović, direktor Agencije za razvoj opštine Knjaževac. Direktor RARIS-a Vladan Jeremić govorio je o projektu „Istočna Srbija na putu ka EU“ i rezultatima koji su do sada postignuti kroz realizaciju projektnih aktivnosti.

U okviru teme šta očekuje proizvođače vina i rakija istočne Srbije na putu ka EU, Darko Jakšić i Milan Ćuprić iz Ministarstva poljoprivree i zaštite životne sredine su predstavili EU regulative za vino i aromatične vinske proizvode i rakije, novi zakon o vinu i drugim proizvoima od grožđa i vina, kao i implementaciju EU obaveza i standarda u tim oblastima.

U drugom delu skupa, Ivana Stefanović Ristin iz “Leader plus“ iz Banatskog Karlovca je govorila o podršci ruralnom turizmu u okviru IPARD programa Srbija 2014-2020, što je izazvalo veliku pažnju prisutnih koji su postavili brojna pitanja u vezi sa mogućnosti pristupa izvoru finansiranja i obaveza u tom procesu.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji prеdstаvlја stаlnо tеlo u оkviru kојеg sе vоdi tеmаtski struktuirаnа dеbаtа о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji prеdstаvnikа držаvnе аdministrаciје, pоlitičkih pаrtiја, nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа i prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја koji su aktivni u okviru radnih grupa.

Regionalna EU platforma za istočnu Srbiju, koja je formirana u okviru projekta “Istočna Srbija na putu ka EU” koji sprovodi RARIS, već je definisala i uobličila preporuke ovog regiona za poglavlja Životna sredina i Poljoprivreda i ruralni razvoj. Preporuke za pregovaračko poglavlje 11, poljoprivreda i ruralni razvoj, već su prosleđene Nacionalnom konventu o EU i Pregovaračkom timu za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije EU.

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

 

Gde se nalazimo

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Štampa