Regionalni centar za upravljanje komunalnim otpadom „Halovo“

U cilju zaštite života i zdravlja stanovnika, očuvanja prirodnih životnih uslova za biljni i životinjski svet, sprečavanja zagađenja površinskih i podzemnih voda, zemlje i vazduha, kao i efekta staklene bašte, grad Zaječar i opštine Majdanpek, Negotin, Kladovo, Bor, Knjaževac i Boljevac su postigli dogovor da zajednički organizuju upravljanje komunalnim otpadom.

Korisnici projekta: grad Zaječar i opštine Majdanpek, Negotin, Kladovo, Bor, Knjaževac i Boljevac su zaključili 15. decembra 2014. Sporazum o zajedničkom upravljanju komunalnim otpadom.

Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije – RARIS vodi realizaciju projekta i obavlja administrativno-tehničke poslove za Koordinacioni odbor u saradnji sa nadležnim službama potpisnika Sporazuma i nadležnim ministarstvima.

Krajnji cilj projekta je uspostavljanje Regionalnog centra za upravljanje komunalnog otpada za učesnice sporazuma.

Korisnici projekta na ovaj način žele da ostvare sledeće ciljeve:

  • smanjenje ili redukcija nastanka otpada, redukcija potrošnje resursa i smanjenje štetnih karakteristika nastalog otpada,
  • što veća iskorišćenost otpada – ponovna upotreba proizvoda za istu ili drugu namenu, reciklaža, odnosno tretman otpada radi dobijanja sirovina za proizvodnju, kompostiranje organskog otpada, sagorevanje otpada kao termičko gorivo za dobijanje energije i slično,
  • postupanje sa komunalnim otpadom u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima,
  • ostvarenje drugih ciljeva predviđenih nacionalnom Strategijom upravljanja otpadom.

Realizacija projekta se obavlja u tesnoj saradnji sa Ministarstvom nadležnim za životnu sredinu.

Dosadašnje aktivnosti na realizaciji projekta možete pogledati ovde.