Opštinski ekonomski razvoj u istočnoj Srbiji

Opis projekta

Oblasti kojima je projekat posvećen su lokalni razvoj u istočnoj Srbiji i njegovo promovisanje, jačanje opštinskih kapaciteta za podršku lokalnoj ekonomiji i produbljivanje međusobne odgovornosti između lokalnih vlasti, privatnog i civilnog sektora. Projekat će se, na integrisan način, baviti najznačajnijim nedostacima i izazovima koji se odnose na unapređenje pravnog okvira i na mehanizme upravljanja u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja u istočnoj Srbiji.

Ovaj projekat je glavni donatorski projekat koji se realizuje u regionu. Direktnu korist od aktivnosti projekta imaće oko 300.000 građana i predstavnika privatnog sektora. Projekat sarađuje sa devet partnerskih opština u istočnoj Srbiji, Regionalnom razvojnom agencijom za istočnu Srbiju, kao i resornim ministarstvima: Ministarstvom finansija i ekonomije i Ministarstvom regionalnog razvoja i lokalne samouprave. Projekat je finansiran od strane Švajcarske razvojne saradnje (SDC), kao i nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a sprovodi se od strane Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ).

Aktivnosti

Aktivnosti projekta odvijaće se na tri nivoa:

  • Na opštinskom nivou: razvoj kapaciteta za pružanje usluga građanima i poslovnom sekturu.
  • Na međuopštinskom nivou (tzv. horizontalna dimenzija): podrška saradnji između opština u cilju razvoja Istočnog regiona Srbije.
  • Na više nivoa (tzv. vertikalna dimenzija): podrška koordinaciji upravljanja kroz više nivoa kako bi se uticalo na poboljšanje okvirnih uslova za ekonomski razvoj na nacionalnom nivou.

Očekivani rezultati

  • Kvalitetnije, efikasnije i odgovornije pružanje usluga građanima i privatnom sektoru u devet opština istočne Srbije.
  • Unapređeno korišćenje lokalnih resursa za stimulisanje lokalnog ekonomskog razvoja u devet opština istočne Srbije.
  • Partnerske opštine doprinose oblikovanju i implementaciji centralnih politika, koriste prilike koje se pružaju kroz tzv. ekonomiju obima i međusobno učenje i saradnju sa drugim opštinama u regionu kako bi unapredile sopstvene usluge prema građanima i poslovnom sektoru.
  • Unapređeni okvirni uslovi za lokalni ekonomski razvoj - funkcionalniji i koherentniji.
Informacije o projektu 
Dužina trajanja projekta: 2013-2016. 
Budžet projekta: 5.000.000 CHF
Švajcarsko finansijsko učešće: 3.500.000 CHF
Izvori finansiranja: Švajcarska razvojna saradnja i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj SR Nemačke
Partneri u projektu: Devet opština Istočne Srbije, Ministarstvo finansija i ekonomije, Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave i Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije
Kontakti: GIZ, Aleksander Grunauer
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., (+381) 11 2630 611
SDC, Petar Vasilev
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., (+381) 11 328 70 22